Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hörselkonsultation för Barn och Ungdomar i förskola/skola Specialpedagog Åsa Folke 2014-04-03 KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hörselkonsultation för Barn och Ungdomar i förskola/skola Specialpedagog Åsa Folke 2014-04-03 KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn."— Presentationens avskrift:

1 Hörselkonsultation för Barn och Ungdomar i förskola/skola Specialpedagog Åsa Folke 2014-04-03 KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

2 Hörselkonsultation – ett sätt att samverka KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

3 Syfte För att tillsammans skapa ökad förståelse och kunskap kring barnet/ungdomens hörselnedsättning i olika situationer och på det sättet kunna arbeta förebyggande. Sker tillsammans med föräldrar, ibland barn/ungdomar beroende på ålder, arbetslag på förskola/skola, rektor, skolsköterska och ev. kommunal hörselpedagog. Säkerställa användningen av Hörapparat/Cochleaimplantat/BAHA och andra tekniska hjälpmedel. KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

4 Genomförande Planeringsmöte tillsammans med föräldrar och barn/ungdom (beroende på ålder) några veckor före Hörselkonsultationen Hörselkonsultationen ges på Hörselhabiliteringen Rosenlunds sjukhus, Stockholm. Hörselkonsultationen skräddarsys alltid efter barnets/ungdomens hörselsituation i dialogform varvat med teori och praktik. Uppföljande besök och möte på aktuell förskola/skola sker efter Hörselkonsultationen tillsammans med föräldrar, berörda lärare, rektor/elevhälsa. KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

5 Fakta Vi började med Hörselkonsultationer 2009 för barn från förskoleklass upp t.o.m. Gymnasiet. Vänder sig till alla med något hörhjälpmedel som finns inskrivna i Hörselhabiliteringens alla kommuner, 26 st. Genomförda Hörselkonsultationer ca 250 st From våren 2012 görs även Hörselkonsultationer kring förskolebarn De flesta Hörselkonsultationer genomförs vid start på förskola, i förskoleklass, Åk 1, Åk 6 och i gymnasiet. KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

6 Forts fakta… Antal deltagare vid varje tillfälle, förutom föräldrar, har i genomsnitt varit 5-6 pedagoger. Förskolechefer/rektorer och skolsköterskor har deltagit vid många tillfällen. Fasta tider för Hörselkonsultation finns rullande under året, vid flera tillfällen i veckan. För att bemöta behovet finns intensivveckor med flera tider per dag i samband med terminslut och terminsstart. Ansvariga specialpedagoger bokar tid med föräldrar och förskolechef/rektor på förskola/skola. KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

7 Välkomna Hörselkonsultation XXX KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

8 Hörselns funktion En genomgång hur hörseln fungerar. Provar hörselkåpor för att känna på hur det är att höra lite sämre. Hur påverkar det sättet att lyssna? KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

9 Hur fungerar Hörseln? KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

10 Hörsel och audiogram Individens hörselnedsättning och audiogram, sensorineural eller ledningshinder? Förklarar hur man läser av ett audiogram och hur barnets/ungdomens ser ut. KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

11 XXX audiogram med ”talbanan” KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

12 Information om XXX hörapparat Oticon Safari 900 röda skal. Program: M- och MT-läge Ej Volymkontroll 312-batteri. KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

13 Information om XXX CI Opus 2 NordicGrey D-spole med standard magnet Batteri Program M- MT KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

14 Bilder på rätt CI och fjärrkontroll MED-EL, Opus 2 Cochlear, Nucleus Freedom Cochlear, Nucleus CP810 Fjärrkontroll KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

15 Information om XXX: Cochlear BP100, 110 Cochlear BP 100, Färg piano svart. Program 1=M, 2=DAI. Volymkontroll:aktiv Batteri:13 batteri. KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

16 Information Vanliga problem samt lösningar Vad betyder de olika programmen? KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

17 Vem ansvarar för att ställa om hörhjälpmedlet till rätt program? Barnet/ungdomen själv? Pedagog/lärare? Andra? Hur vet du vilket program barnet/ungdomen har ställt om till? Vem kontrollerar att hörhjälpmedlet blir återställt till ”vanligt” läge KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

18 Hörseltekniska hjälpmedel – Slinga Information om slinga – varför det kan vara bra att använda i vissa situationer. Provar T-läge i hörapparaten. Ger mer specificerad information och praktisk tillämpning kring aktuell slinga. KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

19 Förskrivna hjälpmedel till XXX Digisystem med 2 lärarmikrofoner, 10 st elevmikrofoner och högtalare Portabelt Digisystem Slinga till TV och I-pod hemma KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

20 Hanteringen av slingan/mikrofoner Vid vilka situationer används slingan? Om kamratmikrofoner finns när används dessa? Är ”tryck och tala knappen” i funktion? Är det en eller två lärare som använder mikrofon vid samma tillfälle? Är sekretessknappen i funktion på dessa mikrofoner? KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

21 Andra punkter som berörs Olika akustiska miljöer påverkar höruppfattningen Ljusförhållande Förslag på hur man kan skapa en bra akustisk miljö Förhållningssätt och tips KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

22 Språk och kommunikation Hörselns betydelse för individens utveckling av tal, språk och kommunikation. Beroende på barnet/ungdomens hörselnedsättning och ålder diskuteras om eller vilket behov/stöd som behövs för att utveckla tal, teckenspråk och kommunikation optimalt. KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

23 Den akustiska bubblan KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

24 Möjliga konsekvenser som kan uppstå KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

25 Vad kan vi göra för att underlätta för XXX KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

26 Hörselpärm Förskolan/Skolan får med sig en hörselpärm med material som tagits upp på mötet för att kunna gå igenom själva och kunna delge andra. Under en del flikar finns specifik information kring Hörapparat/CI/BAHA, inställningar mm Slinga Åtgärder att följa upp KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom

27 Tack för att ni lyssnat! Specialpedagog Åsa Folke asa.folke@karolinska.se Tel: 070-450 76 57 KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn o Ungdom Rosenlund plan 8


Ladda ner ppt "Hörselkonsultation för Barn och Ungdomar i förskola/skola Specialpedagog Åsa Folke 2014-04-03 KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hörselhabilitering Barn."

Liknande presentationer


Google-annonser