Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrtågs trafik i Norrbotten 2012 Arne Andersson, VD Länstrafiken i Norrbotten AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrtågs trafik i Norrbotten 2012 Arne Andersson, VD Länstrafiken i Norrbotten AB."— Presentationens avskrift:

1 Norrtågs trafik i Norrbotten 2012 Arne Andersson, VD Länstrafiken i Norrbotten AB

2 Kort historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland 2004 Skickades en ansökan till regeringen med en begäran att få bedriva regional dagtågtrafik i Norrland. 2007 Norrtåg fick av regeringen rätten att starta regional dagtågtrafik efter ett initialt riksdagsbeslut 2006 2008 Norrtåg AB bildas. Planering, upphandling och finansiering inför kommande trafikupplägg startar

3 Kort om Norrtåg Vi kör på 140 mil järnväg i Norrland. 30 dubbelturer på vardagarna. 20 dubbelturer på helgdagarna. 59 stationer stannar Norrtåg på. 17,5 varv runt jorden /år. Prognos på ca 2,5-3 miljoner resenärer/år, 8000 /dag. Prognos på ca 3000 resor per dygn Umeå-Örnsköldsvik. Kostnad ca 6 miljoner kr för landstingen det första året och därefter 50-60 miljoner kr per år. – Landstingen står för en fjärdedel av finansieringen, staten en fjärdedel och resten Operatören genom biljettintäkter. Hela affären omsluter ca 1,6 miljarder sek tom 2016.

4 Ägare & organisation Omfattar de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) Ägs av Länstrafikbolagen Finansieras av landstingen och staten Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn)

5 Norrtåg kör i hela Norrland Sundsvall – Trondheim Sundsvall – Umeå Umeå - Lycksele Umeå – Luleå Luleå – Narvik Umeå-Vännäs

6 Umeå-Luleå 3 dubbelturer dagligen Umeå-Luleå

7 Restider expresståg Umeå Ö- Bastuträsk 1h 28 min Umeå Ö- Jörn 1h 44 min Umeå Ö- Älvsbyn 2 h 36 min Umeå Ö- Boden 2 h 59 min Umeå Ö - Sunderbyn 3h 17 min Umeå Ö - Luleå Universitet 3 h 24 min Umeå Ö - Luleå 3 h 29 min

8 Luleå – Narvik 3-5 dubbelturer dagligen Luleå – Kiruna Luleå – Narvik trafikeras 8 månader/år

9 Restider expresståg Luleå – Kiruna 3h 20 min Luleå- Boden 20 min Luleå – Gällivare 2 h 25 min

10 Målgrupp Norrtågs målgrupper är –Arbetspendlare –Studieresenärer –Tjänsteresenärer –Fritidsresenärer –Sjukresenärer

11 Trafikstart 2012 Stambanan (Umeå-Luleå) - Ny trafik3 dt12/12 Försening Malmbanan (Luleå-Kiruna) - Befintlig trafik1 dt - Ny trafik 2+1 dt12/12 Försening Spökbaliser X62 har vissa problem med signalsystemet och avläsningen av spårsignalerna blir för känslig, vilket gör att systemet ser hinder utan att de finns och följden blir att tåget tjuvstannar. Frekvensen för dessa störningar är oacceptabel. Tågen är utrustade med det nya signalsystemet ERTMS. Störningarna uppträder på banor med det gamla signalsystemet ATC, alltså inte på Botniabanan med ERTMS (Sundsvall-Umeå). Det finns lösningar på problemet och en process pågår för att lösa problemet.

12 Vinterprojekt Vinteranpassning av fordon - Vintertålighet, tekniska konstruktionsbrister, snöplog Fordonsunderhåll - Fordonslyftar, underhållsdokumentation, rapporteringsrutiner Komponentförsörjning Avisning och vinteruppställning - Avisningskapacitet avisningslogistik, vinteruppställning, teflonbehandling, testanläggning Infrastruktur - Sandning stationer, rörliga växelkorsningar, strömavtagare Linjeröjning - Snöröjning, upphandlingsregler och normer, linjeröjningskapacitet, prioriteringsregler, insatstider Handhavande och organisation - Handhavande fastfrysning, beredskapsplan, vinterutbildning Information - Operativ trafikantinformation

13 Fordon 12 Coradia Nordic X62 2-3 Regina X52 Fordonen går i omlopp ReginaCoradia

14 Ett bekvämt sätt för alla att resa Hög komfort, breda säten Internetuppkoppling Bistro Hög tillgänglighet på WC Hög tillgänglighet, golv i perronghöjd Soffa i tågen Affärsklass Plats för skidor/cykel TV-monitorer m info

15 Verkstad i Umeå Byggprojektet avslutat 2011 Roller - HyresgarantNorrtåg - HyresgästBotniatåg/Mantena - UnderhållsleverantörMantena - Hyresvärd/fastighetsägareINAB - Garantiarbete 2 år Alstom Fakta - 3 600 kvadratmeter - Kostnad ca 120 mkr - Två spår - Service, tvätt, avisning…

16 Haparandaprojektet Visionen tåg Luleå-Oulu tre timmar Kvarstående frågor att lösa - Statlig och regional finansiering - Fordonslösning - Stationsfrågor i Kalix och Haparanda Finland - Finns intresse av en trafik över gräns - Elektrifiering av en kort sträcka Kemi-Tornio

17 Norrbotniabanan & Malmbanan Norrbotniabanan - Mycket viktig vision - Den sista pusselbiten för en norrländsk kustjärnväg, Botniabanan ”nord” - Stora effekter på resandet och trafikens lönsamhet - Korta restider ger stort resande Malmbanan - Dubbelspår - Kortare restider och mer frekvent trafik Två mycket viktiga projekt!


Ladda ner ppt "Norrtågs trafik i Norrbotten 2012 Arne Andersson, VD Länstrafiken i Norrbotten AB."

Liknande presentationer


Google-annonser