Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LEVERANSER AV ARKIV TILL KUNGL. SVENSKA VETENSKAPSAKADEMIEN (KVA) Maria Asp Romefors Anne Miche de Malleray CENTRUM FÖR VETENSKAPSHISTORIA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LEVERANSER AV ARKIV TILL KUNGL. SVENSKA VETENSKAPSAKADEMIEN (KVA) Maria Asp Romefors Anne Miche de Malleray CENTRUM FÖR VETENSKAPSHISTORIA."— Presentationens avskrift:

1 LEVERANSER AV ARKIV TILL KUNGL. SVENSKA VETENSKAPSAKADEMIEN (KVA) Maria Asp Romefors Anne Miche de Malleray CENTRUM FÖR VETENSKAPSHISTORIA

2 Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) är en privat institution och omfattas därför inte av ett flertal av de lagar och regler som styr arkivhanteringen vid t. ex. universitet och högskolor

3 Centrum för vetenskapshistoria är en forskningsinstitution inom KVA med ansvar för akademiens arkiv och samlingar

4 Mottagningspolicy Handlingar efter KVA:s egen verksamhet Handlingar efter KVA:s egen verksamhet Personarkiv efter ledamöter som varit aktiva inom KVA:s verksamhet Personarkiv efter ledamöter som varit aktiva inom KVA:s verksamhet Främst donationer Främst donationer

5 Gunnar Hoppe (1914 – 2005) Professor i naturgeografi Professor i naturgeografi Invald i Vetenskapsakademien 1964 Invald i Vetenskapsakademien 1964 Preses i Vetenskapsakademien Preses i Vetenskapsakademien 1979 – 1981 1979 – 1981 Rektor vid Stockholms universitet Rektor vid Stockholms universitet 1974 – 1978 1974 – 1978

6 Accessionen Tidsperiod 1940 – 2002 Tidsperiod 1940 – 2002 Korrespondens Korrespondens Fältdagböcker Fältdagböcker Ämnesordnade handlingar Ämnesordnade handlingar (Ledamotskap i stiftelser och kommittéer, SSAG, akademien, C-14 datering, tal och anföranden, sakkunnigutlåtanden, naturskyddsärenden, Nordens Hus) (Ledamotskap i stiftelser och kommittéer, SSAG, akademien, C-14 datering, tal och anföranden, sakkunnigutlåtanden, naturskyddsärenden, Nordens Hus) Fotografier Fotografier Kartor Kartor

7 Tryckfrihetsförordningen ”Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten och ej är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning.” (TF kap 2:4)

8 Kartonger, kartonger, överallt kartonger! Och en och annan karta…

9 Slutförvaring

10 Webadresser www.kva.se www.center.kva.se


Ladda ner ppt "LEVERANSER AV ARKIV TILL KUNGL. SVENSKA VETENSKAPSAKADEMIEN (KVA) Maria Asp Romefors Anne Miche de Malleray CENTRUM FÖR VETENSKAPSHISTORIA."

Liknande presentationer


Google-annonser