Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av SIOS Asha Ismail 20140930 SIOS Asha Ismail.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av SIOS Asha Ismail 20140930 SIOS Asha Ismail."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av SIOS Asha Ismail 20140930 SIOS Asha Ismail

2 SIOS  Vad är SIOS och vad gör vi.  Presentation av SRFS Hur etniska föreningar kan bidra till etablering på landsbygden 201409 30SIOS Asha Ismail2

3 SIOS medlemsförbund Assyriska RF, Chilenska RF, Eritreanska RF, Finlandssvenskarnas RF, Grekiska RF, Iranska RF, Italienska RF, Kinesiska RF, Kurdiska RF, Polska RF, Portugisiska RF, Ryska RF, Serbernas RF, Serbiska ungdomsorganisationen, Somaliska RF, Spanska RF,Syrianska RF, Turkiska RF, Turkiska Kvinnoförbundet, Ukrainska Alliansen och Yarsan RF 21 förbund med ca 300 lokalföreningar och drygt 75 000 medlemmar 20140930 SIOS Asha Ismail 3

4 Tre fokusområden Språk, kultur och identitet Modersmål, flerspråkighet, svenska som andraspråk, kultur, utbildningssystemet Jämlikhet och mångfald Arbetsliv, boende, äldrefrågor, funktionshinder Utveckling av demokratin Delaktighet, diskriminering och rasism, jämställdhet, föreningsliv/folkrörelsefrågor, information 20140930 SIOS Asha Ismail4

5 SIOS är medlem i Folk och Försvar Sveriges konsumenter Svenska Folkspel CIVOS (Civilsamhällets organisationer i samverkan) Deltar i Landsbygdsnätverket Deltar i styrgruppen för uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrations-området och Sveriges Kommuner och Landsting 20140930 SIOS Asha Ismail5

6 Presentation av SRFS Förbundet bildades 1995 med ändamål att tillvarata och främja det somaliska folkets intressen gällande etniska, kulturella, språkliga och sociala frågor. SRFS har mer än 40 lokalföreningar runt om i Sverige och flertalet stora medlemsorganisationer finns i Stockholmsregionen. SRFS Asha Ismail 20140930

7 Presentation av SRFS Förbundets kansli finns i Kista. http://www.srfs.se Österögatan 1, 164 40 Kista Stockholm, Sweden info@srfs.se Tel. 08 51 25 88 88 Mobil. 0729347620 20140930SRFS Asha Ismail7

8 Varför Landsbygden -Allt större andel av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund. -Ofta bor de i storstäderna. -Få av dem finns på landsbygden. -Många är arbetslösa. -Är landsbygden ett alternativ för invandrade svenskar? 20140930SIOS Asha Ismail8

9 Varför Landsbygden Jo, det kan vara en god framtid för invandrade svenskar när det gäller boende och jobb. Men det måste vara lockande. Vi måste skapa ett incitament för att flytta till landsbygden. Kommunerna kan hjälpa till mycket, invandrarna måste ses som närande till kommunen och inte som tärande. 20140930SIOS Asha Ismail9

10 Vad har vi gjord och vad vi kan göra Informationsinsatser: Landsbygdsnätverk SIOS Hela Sverige ska leva Järva bygdekontoret SRFS 20140930SIOS Asha Ismail10

11 Information insatser Riktat till mål gruppen SIOS, landsbygdnätverket, Hela Sverige ska Leva och SRFS Kista, Stockholm Rinkeby, Stockholm Hammarkullen festival Radioprogram 20140930SIOS Asha Ismail11

12 Vad etniska föreningar kan göra Vi kan gör en hel del: Öka kunskapen om möjligheter som finns utanför städerna. Lokal TV och egna språk kan vi sprida rätt bild om landsbygden som man förknypa ofta med glesbygden Många invandrade svenskar har med sig kompetens som är viktig för landsbygden 20140930SIOS Asha Ismail12

13 Informationsträff om landsbygden 20140930SIOS Asha Ismail13

14 Grupperna är olika Nyanlända Etablerade familjer Ungdomar Företagare 20140930SIOS Asha Ismail14

15 Information till olika mål grupper Nyanlända, Information om landsbygden bör finnas med i samhällsinformationen som alla nyanlända får, SFI Utbilda ambassadörer eller coacher som i sin tur utbildar de nyanlända på eget språk. Stadsbofamiljer, organiserad utflykt ut till landsbygden. Landsbygdturismen som verkligen är outnyttjad av invandrade svenskar, där kan etniska organisationer spela stor roll. Mat, fiske och naturupplevelse 20140930SIOS, Asha Ismail15

16  Skolungdomar  Praktik platser inom lantbruk för skolungdomar, kanske föräldrar redan är med i olika etniska föreningar och kan vara organisatör.  Utbyte av ungdomar mellan land och stad.  Uppmuntra till att läsa på naturbruksgymnasier.  Sommarjobb för ungdomar.  Arbetslösa ungdomar: jobb på landsbygden och inte bara de gröna näringen, utan även inom hantverk som till exempel snickerier och maskinreparationer.  Företagare 20140930SIOS Asha Ismail16

17 Bättre samarbete Etniska föreningar kan nå och engagera sina medlemmar på ett effektivt sätt. Vi efterlyser samarbete mellan kommunen, AF och migrationsverket. SIOS och etniska organisationer är viktiga samarbetspartner. Ofta är det stuprör som hindrar. 20140930SIOS Asha Ismail 17

18 Integration är en tillväxtfråga för Sveriges landsbygd Nya svenskar har unika erfarenheter och kunskaper som landsbygden skulle kunna ha stor nytta av. Sverige måste bli bättre på att ta tillvara nysvenskarnas kompetenser. Då kan vi lösa en del av de utmaningar som landsbygden står inför. Alla människor har en stark vilja att försörja sig. 20140930SIOS Asha Ismail18

19 Inte bara gröna näring 19


Ladda ner ppt "Presentation av SIOS Asha Ismail 20140930 SIOS Asha Ismail."

Liknande presentationer


Google-annonser