Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åtgärdsprogram för genomförandet av personalstrategin Godkänd i stadsstyrelsen 14.4.2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åtgärdsprogram för genomförandet av personalstrategin Godkänd i stadsstyrelsen 14.4.2009."— Presentationens avskrift:

1 Åtgärdsprogram för genomförandet av personalstrategin Godkänd i stadsstyrelsen

2 Genomförandet av personalstrategin 1. Rekrytering och anställningstrygghet ÅTGÄRDTIDTABELL VEM ANSVARAR EKONOMISK KONSEKVENS UTVÄRDERING Analys av pensionsavgångar och rekryteringsbehov på 10 års sikt. rullande 2009 De olika arbetsgivarnas personalansvariga Sammanställning rullande Rekryteringsstrategi -utveckla nya metoder -regionalt samarbete Börja inom hälso- social- o sjuk- vården, MHSO - personalchef Redovisning i personalrapporten Gemensamma dataprogram och principer vid rekrytering -utvidga befintligt (Laura) 2010 Stadens personalbyrå, personalchefen Utvärdering i personalrapporten besättande av lediga platser Gemensamma principer för - internt, externt -prövotid eller ej Staden Jakobstad/ personalchefen Utvärdering i personalrapporten Gemensam policy för introduktion i arbetet Introduktionsguide och introduktionsschema Arbetsgrupp kartlägger vad som redan finns och vidareutvecklar Frågeformulär till nyanställda 1 år efter anställning Introduktionsguide uppdateras årligen Förfarande vid intern omplacering, även nedsatt arbetsförmåga 2012 Personalpolitiska arbetsgruppen Utvärdering i samarbetsgruppen

3 Genomförandet av personalstrategin 2. Engagerat ledarskap ÅTGÄRDTIDTABELL VEM ANSVARAR EKONOMISK KONSEKVENS UTVÄRDERING Ledarskapsutbildning gällande personalstrategin Personalbyrån/ Egen sektor Deltagarnas utvärdering Lokal ledarskapsutbildning, Mindre och mera omfattande kurser 2009 – 2012 rullande Personalbyrån/ Egen sektor Utbildnings- ansvariga Se punkt 4Deltagarnas utvärdering Utvecklingssamtal Anvisningar i samarbetsavtalet Årligen, rullande 2010 Egen sektor, förmän Årlig rapportering ArbetsplatsmötenMånatligen rullande Egen sektor, förmän Årlig rapportering Möjlighet till arbetsrotation samt intern omplacering Gemensamma anvisningar Efter behov 2012 Berörda person / egen sektor Personalbyrån Förfrågning till berörda Möjlighet till arbetshand- ledning och mentorskap Efter behovEgen sektor Personalbyrån Förfrågning till berörda

4 Genomförandet av personalstrategin 3. Fungerande samarbete ÅTGÄRDTIDTABELL VEM ANSVARAR EKONOMISK KONSEKVENS UTVÄRDERING Uppgörande av ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE 2009 Stadens personalbyrå + arbetsgrupp Redovisas i personalrapporten Utvecklande av MEDARBETAR- FÄRDIGHETER (skolning) 2011 rullande Personalbyråns utbildningsenhet Deltagarnas utvärdering, redovisas i personalrapporten Program för arbetsplatsers informationsflöde 2012Personalbyrån + samarbetsgruppen Arbetsklimatundersök- ning

5 Genomförandet av personalstrategin 4. Kunnande och yrkesskicklighet ÅTGÄRDTIDTABELL VEM ANSVARAR EKONOMISK KONSEKVENS UTVÄRDERING Personalutbildningsstrategi Anställs ansvarsperson för personalutbildning Personalbyrån Ansvarsperson för personal- utbildning €/år (ansvarsperson) Förfrågan till personalen och arbetsgivarens representanter Årliga fortbildningsplaner som samordnas för värdkommunens personal Verkschefer / sektorchefer/ förmän Skriftlig respons (blankett) efter utbildning, utvärdering i personalrapporten Samordning av lokal och regional personalutbildning Personalutbild- ningsansvariga € /år (kurskostnader) Utvärdering i personalrapporten Enhetlig registrering och uppföljning av personalutb Personalutbild- ningsansvarig Dataprogram xxx € Utvärdering i personalrapporten Principer för arbetsledighet för personalutbildning, rese- ersättning,dagtraktamenten, anhållan, utlandsresor PersonalbyrånUtvärdering i personalutbildnings rapporten

6 Genomförandet av personalstrategin 5. Arbetarskydd och arbetshälsa ÅTGÄRDTIDTABELL VEM ANSVARAR EKONOMISK KONSEKVENS UTVÄRDERING 1. Uppgörande av gemensam överenskommelse om samarbete ang. arbetarskyddsverksamheten 2009 Stadens personalbyrå arbetsgrupp _ Redovisas i personalrapporten 2. Samordning av Verksamhetsprogram/strategi för arbetarskyddet Arbetarskydds- chefen _ Redovisas i personalrapporten 3. Samordning av tyky- verksamheten ”Tyky-koordinator” (sekreterare) 2010 Personalbyrån Intern omplacering Förfrågan till personalen 4. Gemensam strategi för tyky- verksamheten 2012 PersonalbyrånFörfrågan till personalen 5. Arbetshälsovården - Hur ordnas? - Vad ingår? Politiskt beslut (KSSR – arbetsgrupp tillsatt) Förfrågan till personalen Redovisas i personalrapporten

7 Genomförandet av personalstrategin 5. Arbetarskydd och arbetshälsa, forts. ÅTGÄRDTIDTABELL VEM ANSVARAR EKONOMISK KONSEKVENS UTVÄRDERING 6. Gemensamma anvisningar för 6.1 att förebygga osakligt bemötande 6.2 Vårdhänvisning 6.3 Tillsammans stöder vi arbetsförmågan 6.4 Förebyggande av våld 6.5 Sjukfrånvaro Arbetarskydds- chefen Personalbyrån Förfrågan till personalen ca 1 år efter att anvisningarna godkänts. Redovisning i personalrapporten 7. Arbetsklimatundersökning – som grund för utveckling 2012PersonalbyrånUppföljning av arbetsklimatundersök ningen

8 Genomförandet av personalstrategin 6. Avlöning och belöning TIDTABELL VEM ANSVARAR EKONOMISK KONSEKVENS UTVÄRDERING Harmonisering av löneskillnaderna Personalbyrån Förhandlingsparterna utvärderar Uppdatering av arbetsvärderingen Personalbyrån Personalrapporten Gemensamma principer för prövningsbaserade individuella tillägg (ev. bedömning) Personalbyrån ” Gemensamma principer för löneavdrag vid korta tjänste- arbetsledigheter 2010Personalbyrån ” Gemensamma blanketter för tjänste- och arbetsledigheter (även rehabilitering) Personalbyrån Förfrågan till personalen (användarvänlighet) Gemensamma principer för uppvaktning 2009Personalbyrån ” Samordning av lokala avtal Personalbyrån ” System för belöning av personal2011Personalbyrån”

9 ÅTGÄRDTIDTABELL VEM ANSVARAR EKONOMISK KONSEKVENS UTVÄRDERING Principer för flexibel arbetstid Personalbyrån IT-avdelningen Program och installation (MHSO) xxxx € Förfrågan till personalen Förenhetliga övriga personalförmåner ss. lunchförmån, personalföreningen, villorna PersonalbyrånFörfrågan till personalen Innehavande av bisyssla (blankett – cirkulär) 2010 PersonalbyrånUtvärdering i samarbetsgruppen och personalsektionen Kontroll av brottslig bakgrund (cirkulär) 2010 PersonalbyrånFörfrågan till anställarna Uppdatering och samordning av jämställdhetsplan PersonalbyrånArbetsklimatundersök ningen Personalrapporten Genomförandet av personalstrategin 7. Övrigt


Ladda ner ppt "Åtgärdsprogram för genomförandet av personalstrategin Godkänd i stadsstyrelsen 14.4.2009."

Liknande presentationer


Google-annonser