Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2014-11-18 1 Återanvändning och samarbete – Dewey i Sverige Presentation vid seminariet Norsk webDewey – springbrett for gjenbruk og samarbeid?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2014-11-18 1 Återanvändning och samarbete – Dewey i Sverige Presentation vid seminariet Norsk webDewey – springbrett for gjenbruk og samarbeid?"— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer 2014-11-18 1 Återanvändning och samarbete – Dewey i Sverige Presentation vid seminariet Norsk webDewey – springbrett for gjenbruk og samarbeid? Det 73. norske bibliotekmøte, Stavanger 21 mars.

2 Sidnummer 2014-11-18 2 11/18/2014 2

3 Sidnummer 2014-11-18 3 11/18/2014 3

4 Sidnummer 2014-11-18 4 Dewey i Sverige Övergång till Dewey på KB och andra bibliotek 2011 Projekt 2009-2011 Svenskt Deweykontor med ansvar för Svenska WebDewey, andra verktyg, utbildning och rådgivning

5 Sidnummer 2014-11-18 5 Vilka bibliotek har gått över? Kungliga biblioteket 21 universitets- och högskolebibliotek 11 specialbibliotek 2 folkbibliotek Sveriges depåbibliotek

6 Sidnummer 2014-11-18 6 Det bibliografiska samarbetet Internationellt Varje verk katalogiseras och klassificeras en gång Informationen kan sedan användas av alla världen över Nationellt Ämnesord på landets språk Vissa namnformer

7 Sidnummer 2014-11-18 7 Varför bibliografiskt samarbete? Och varför en gemensam deweykod per verk? Rationellt – resurser kan användas till annat Gemensamma principer för klassifikation, ämnesord, namnformer underlättar samsökning av litteraturen på olika bibliotek i en gemensam katalog

8 Sidnummer 2014-11-18 8 Utländsk post 0820 0a 320.94401/12 22 1001 a Bizer, Marc. 2451 0a Homer and the politics of authority in Renaissance France /c Marc Bizer. 260 a New York :b Oxford University Press,c c2011. 300 a xii, 245 p. ;c 22 cm. 6000 0a Homer x Influence. 651 0a France x Politics and government y 16th century. 650 0a Monarchy z Francex History y 16th century. 650 0a Renaissance z France. 651 0a France x Intellectual life y 16th century.

9 Sidnummer 2014-11-18 9 Utländsk post – med svenska tillägg 0820 0a 320.94401/12 22 1001 a Bizer, Marc. 2451 0a Homer and the politics of authority in Renaissance France /c Marc Bizer. […] 6000 0a Homer x Influence. 651 0a France x Politics and government y 16th century. 650 0a Monarchy z Francex History y 16th century. 650 0a Renaissance z France. 651 0a France x Intellectual life y 16th century. 6000 7a Homeros, d 700-talet f.Kr. x influenser 2 sao 650 7a Monarki x historia z Frankrike y 1500-talet 2 sao 650 7a Renässansen z Frankrike2 sao 651 7a Frankrike x intellektuellt liv x historia y 1500-talet 2 sao 651 7a Frankrike x politik och förvaltning x historia y 1500- talet 2 sao

10 Sidnummer 2014-11-18 10 Fler bibliotek köper boken… Beståndsposter med hyllplacering Kungl. biblioteket ‡b S ‡h 2011 ‡j 1219 Umeå universitetsbibliotek ‡b Q ‡c ddk ‡h 320.9440112 Linnéuniversitets bibliotek, Växjö ‡ b LnuV ‡h 320.9 Bizer …

11 Sidnummer 2014-11-18 11 Tillbakablick (1)

12 Sidnummer 2014-11-18 12 Tillbakablick (2) 1001 a Narmo, Lars Erik 2450 0a Jernvinna i Valdres og Gausdal :b et fragment av middelalderens økonomi /c Lars Erik Narmo 084 5 Aa Pdab:kdb.3 2 kssb/6 084 5 Aa Jdb.03 2 kssb/6 084 5 Aa Jdbz Valdres 2 kssb/6 084 5 Aa Jdbz Gausdal 2 kssb/6 650 45 Aa Järnframställning z Norge z Valdres z Gausdal y Medeltiden 084 5 Ea J 2 kssb/6 651 45 Ea Valdres 084 5 Forna Jdbz Valdres 2 kssb/6 084 5 Forna Jdbz Gausdal 2 kssb/6

13 Sidnummer 2014-11-18 13 Tillbakablick (2) forts 084 5 Ga Jdbz Valdres 2 kssb/6 084 5 Ga Jdbz Gausdal2 kssb/6 084 5 Ga Pdab-db:k 2 kssb/6 084 5 Ga Kv-db.3 2 kssb/6 084 5 Gxa Jdb.03 2 kssb/6 084 5 Gxa Pdab:kdb.3 2 kssb/6 084 5 Gxa Jdbz Valdres2 kssb/6 084 5 Gxa Jdbz Gausdal 2 kssb/6 084 5 La Jdbz Valdres 2 kssb/6 084 5 La Jdbz Gausdal 2 kssb/6 084 5 Lhuma Pdab:kdb.3 2 kssb/6 084 5 Lhuma Jdb.03 2 kssb/6 084 5 Lhuma Jdbz Valdres 2 kssb/6

14 Sidnummer 2014-11-18 14 Hyllplacering enligt Dewey i Sverige Löpnummer (numerus currens) Hyllplacering enligt fullständig klassifikation Hyllplacering enligt hyllista Klartext (oftast för vissa typer av material, t.ex. läromedel)

15 Sidnummer 2014-11-18 15 Anvisningar för DDK-koder i LIBRIS (1) Fält 082 Förstaindikator 0 (fullständig upplaga) Andraindikator 4 (andra katalogiserande instanser än LC) Delfält 2 23/swe eller 23 sist Exempel: 082 0 4 #a 839.783 #2 23/swe

16 Sidnummer 2014-11-18 16 Anvisningar för DDK-koder i LIBRIS Acceptera utländska biblioteks koder Acceptera svenska biblioteks koder, skicka meddelande om ni ändrar Bygg ut den befintliga deweykoden om ni vill ha en längre kod Rekommendation: en kod per post Eventuella ytterligare koder i fält 083 För mer information, se DDK i Verktygslådan

17 Sidnummer 2014-11-18 17 Finns det en deweykod i en post redan? 978-1400069286

18 Sidnummer 2014-11-18 18 Finns det en deweykod i andra källor? (1)

19 Sidnummer 2014-11-18 19 Finns det en deweykod i andra källor? (2)

20 Sidnummer 2014-11-18 20 Har författaren eller personen det handlar om en deweykod? (1)

21 Sidnummer 2014-11-18 21 Har ämnesordet mappats?

22 Sidnummer 2014-11-18 22 Vid oenighet då? I de allra flesta fall räcker det att läsa anvisningarna noga och följa dem Olika ambitionsnivå på olika bibliotek Olika länder har klassificerat olika Det bibliotek som vill ändra en kod gör det och skickar ett meddelande som når de bibliotek som har det aktuella verket

23 Sidnummer 2014-11-18 23 Läsa anvisningarna… Exempel på meddelanden Ändrat från 320.9678042 till 320.967809049. Hämtat perioden från T1 istället för Tanzanias historia 967.8042 DDK ändrat från 284.1485092 till 284.1092 enligt anvisningar i manualanmärkning 230-280.

24 Sidnummer 2014-11-18 24 Olika ambitionsnivå – vanliga ändringar Tillägg av geografisk aspekt 305.562 -> 305.562094 Mer specifikt nummer 808 -> 808.02 Standardindelning 620.0042 -> 620.00420285

25 Sidnummer 2014-11-18 25 Olika länder och bibliotek har klassificerat olika Välj en kod Library on Congress har en särställning British Library också mycket pålitliga Norska bibliotek vad gäller nordiska förhållanden

26 Sidnummer 2014-11-18 26 Olika koder i Classify

27 Sidnummer 2014-11-18 27 Anvisningar i Verktygslådan

28 Sidnummer 2014-11-18 28

29 Sidnummer 2014-11-18 29 Synpunkter & frågor? Magdalena Svanberg magdalena.svanberg@kb.se +46 (0)10 709 3640 magdalena.svanberg@kb.se dewey@kb.se Dewey i Katalogisatörens verktygslåda www.kb.se/katalogisering/DDK www.kb.se/katalogisering/DDK Den svenska Deweybloggen: www.deweybloggen.kb.sewww.deweybloggen.kb.se


Ladda ner ppt "Sidnummer 2014-11-18 1 Återanvändning och samarbete – Dewey i Sverige Presentation vid seminariet Norsk webDewey – springbrett for gjenbruk og samarbeid?"

Liknande presentationer


Google-annonser