Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eldreskadenes epidemiologi, utviklingstrender og muligheter for prevension Ragnar Andersson Karlstads universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eldreskadenes epidemiologi, utviklingstrender og muligheter for prevension Ragnar Andersson Karlstads universitet."— Presentationens avskrift:

1 Eldreskadenes epidemiologi, utviklingstrender og muligheter for prevension Ragnar Andersson Karlstads universitet

2 Antal omkomna i olycksfall per 100 000 invånare, 2003. SoS/EpC, Dödsorsaker 2003

3 Vi blir fler och fler äldre …

4 Fler är pigga, friska och aktiva…

5 Fler är också sjuka och vårdkrävande …

6 Samlad effekt: Skadorna bland äldre ökar! Fler äldre = ökad riskpopulation Fler aktiva = ökad exponering för olycksrisker Fler sjuka = ökad risk + sårbarhet när olyckan sker

7 Antal dödade (män och kvinnor) i olycksfall 1982 till 2007 efter åldersgrupp Dödsorsaksregistret

8 Antal dödade (män och kvinnor) per 100 000 invånare i olycksfall 1982 till 2007 efter åldersgrupp Dödsorsaksregistret

9 Äldreskador ett välfärdsproblem! FattigaRikaländer länder MänKvinnor

10 Antal döda män i olycksfall efter åldersgrupp. 1960 tal och 2000 tal.

11 Antal döda kvinnor i olycksfall efter åldersgrupp. 1960 tal och 2000 tal.

12 Befolkningsutvecklingen, Sverige (SCB)

13

14

15

16

17 Antal slutenvårdade till följd av fallolycka, uppdelat på olika åldersgrupper, Sverige 1997-2002 + prognos till 2050 EpC/SCB

18 Äldre är överrepresenterade i flertalet olyckskategorier! Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, EpC.

19 Olika åldrar, olika förutsättningar

20 Andra perspektiv på åldrandet

21 Jämförelse: Barnsäkerhet i Sverige 1954, Barnolycksfallskommittén 1980, Barnmiljörådet 1993, Barnombudsmannen 2002, Barnsäkerhetsdelegationen 2004, Statens Räddningsverk (numera Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap)

22 När får vi ett nationellt äldresäkerhetsarbete?! 2002, Nationellt Centrum för lärande från Olyckor, NCO (del av Räddningsverket) 2007, OECD uppmärksammar frågan med Sverige som exempel 2008, Kunskapscentrum för äldres säkerhet (Karlstads kommun i samarbete med Karlstads universitet) 2009, Departementsförslag om en nationell handlingsplan för äldres säkerhet 2010, Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen att ta fram en nationell handlingsplan

23 Vad behöver göras? Bredda perspektivet och se komplexiteten Föra ut kunskap och skapa opinion Implementera och utvärdera evidensbaserade program Stimulera förbättringsarbete Utveckla det samhälleliga ansvarstagandet Utveckla internationella nätverk

24 Nytt kunskapscentrum för äldres säkerhet /Centre for Seniors’ Safety (www.kau.se/css)

25 Viktiga rapporter TACK!


Ladda ner ppt "Eldreskadenes epidemiologi, utviklingstrender og muligheter for prevension Ragnar Andersson Karlstads universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser