Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverka för Nytta och Innovation Hur gör man? Jesper Vasell Chalmers.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverka för Nytta och Innovation Hur gör man? Jesper Vasell Chalmers."— Presentationens avskrift:

1 Samverka för Nytta och Innovation Hur gör man? Jesper Vasell Chalmers

2 Hur samverkar vi för nytta och innovation? Men… …skapas inte nytta och innovation i och med att vi samverkar?

3 KK-stiftelsen Samverkan i forskning

4 Då kör vi igång då… Diskutera projekt- innehåll Skriv avtal.Börja forska Fokuserar oftast på: ”Vad ska vi göra och vad ska vi producera?” Förutsätts kunna göras från en mall. Enkla lösningar på frågor kring t.ex. IP och ägande Missar ofta totalt frågan om ”background IP”. Det här är väl sjävklart? Vi forskar väl som vi brukar göra?

5 Motiv för samverkan Förväntningar på samverkan

6 Vanligt misstag: När projektet/samverkan formas ägnar man ingen eller lite uppmärksamhet åt att förstå varandras motiv och förväntningar. De tas ofta som självklara och ses som synonyma med de direkta resultaten. Men… Förväntningarna handlar inte enbart om direkta resultat (”output”) utan också om vilka effekter (”outcome” och ”impact”) man förväntar sig. Om vi vill åstadkomma nytta och innovation så är ”outcome” och ”impact” viktigare än ”output”.

7 OUTPUT OUTCOME IMPACT”Det som vi vill förändra” ”Det som vi vill uppnå” ”Det som vi vill producera” Leverabler från vår samverkan Kortsiktiga effekter av vår samverkan hos oss själva Långsiktiga effekter utanför vår krets.

8 OUTCOME

9 Diskutera projekt- innehåll Skriv avtalBörja forska Utforska motiv och förväntningar. Definiera output med utgångspunkt i önskad outcome. Diskutera möjlig impact.

10 OUTPUT OUTCOME IMPACT”Det som vi vill förändra” ”Det som vi vill uppnå” ”Det som vi vill producera” Leverabler från vår samverkan Kortsiktiga effekter av vår samverkan hos oss själva Långsiktiga effekter utanför vår krets. Output ska vara underordnat outcome, men hur skapas förutsättningar för att output leder till outcome? Två viktiga faktorer: 1.En bred syn på vad output kan vara. 2.Ett effektivt sätt att identifiera och tillgängliggöra output.

11 OUTPUT

12 Resultat som aktörerna kan använda för sina respektive ändamål. Vad är detta? Resultatet av forskning är kunskap! I samverkan definieras och hanteras resultat ofta som: 1.IP, Intellektuell Egendom. (I praktiken ofta endast patent.) 2.Vetenskapliga publikationer Observationer Endast kunskap som kan paketeras som patent dokumenteras tydligt. Uppgiften att identifiera resultat läggs enbart på forskaren. Relativt lite av resultaten kommer fram i användbar form

13 Resultat som aktörerna kan använda för sina respektive ändamål. Vad betyder detta? Tolkas och implementeras oftast genom reglering av ägande av IP och kommersiell rätt att nyttja. Ägande fördelas ofta statiskt, a priori, utan att hänsyn tas till drivkrafter att faktiskt använda resultaten. Men… Att ”kunna använda” bör också innebära att ”ges rimlig möjlighet att använda”, dvs. skapa outcome.

14 Om vi endast identifierar och redovisar resultat som IP och i vetenskapliga texter, ger vi då rimlig möjlighet att använda den kunskap som produceras i en samverkan? Vi behöver ett bredare begrepp som kan fånga och beskriva resultat i form av kunskap. Låt oss kalla det Kunskapstillgångar

15 FORTES: Fault-Tolerant and Secure Automotive Embedded Systems ”The vision of the project was to push forward the current state of the art in automotive embedded system design so that design trade-offs related to timing, cost, reliability and security can be made in a systematic and integrated manner. Three concrete objectives were set up from the beginning: (1)development of software-based fault tolerance techniques for handling transient faults in embedded systems under strict timing and quality-of-service constraint and the integration of these techniques in a design optimization framework; (2)development of security aware techniques to prevent the introduction of security vulnerabilities in automotive software and to address security failures at run- time by developing mechanisms to detect and handle them; and (3)development of a flexible middleware layer that is responsible for resource allocation and handles tasks generated as a response to detected faults, security threats, and potentially unexpected processor and bus loads at run-time.”

16 FORTES: Fault-Tolerant and Secure Automotive Embedded Systems - Described in terms of knowledge assets Methods: 1.technique to combine hardware and software fault tolerance techniques 2.technique to generate fault-tolerant message schedules on the time- triggered (static) segment of the FlexRay bus 3.frame packing method 4.technique for optimization of assertion placement in time-constrained hardware/software modules for detection of errors due to transient faults 5.a new method for detecting the presence of security vulnerabilities by detecting evidence of their causes in execution traces 6.integrated security consideration in Scrum, and developed Secure Scrum 7.a state- based intrusion detection scheme (IDS) for monitoring the security state of an automotive system 8.a technique to search for the best system-affordable cryptographic protection for the messages transmitted over the internal communication bus Software: 9.a prototype taint tracing tool has been designed for x86 Linux systems 10.a run-time environment to support reliable execution of distributed automotive control applications 11.a simulator implemented on top of the SystemC discrete-event simulation kernel, which is able to simulate the temporal and functional behavior of a software intensive system

17 Diskutera projekt- innehåll Skriv avtal.Börja forska Definiera ägande och nyttjande för kunskapstillgångar, inte enbart intellektuella egendomar, och definitivt inte endast patent Beskriv hur kunskapstillgångar identifieras, dokumenteras och görs tillgängliga kontinuerligt.

18 Forskningspr ojekt Uppfinningsanmälningar ”JA/NEJ” Forskningspr ojekt Forsknings- projekt Forskare Näringsliv

19 Forskningspr ojekt Forsknings- projekt Forskare Forskningssamverkan baserad på Kontinuerlig inventering och uppföljning av kunskapstillgångar Uppföljning Näringsliv Inventering Kunskaps- tillgångar

20 Diskutera projekt- innehåll Skriv avtal.Börja forska Skapa procedurer för kontinuerlig inventering och uppföljning av kunskapstillgångar

21 Tänk outcome och impact först. Output sedan. Ha en bred syn på output. Kunskapstillgångar! Utforma procedurer för kontinuerlig inventering och uppföljning av resultat. Framgångsfaktorer

22 www.innovationskontorvast.se

23 OUTPUT OUTCOME IMPACT”Det som vi vill förändra” ”Det som vi vill uppnå” ”Det som vi vill producera” Leverabler från vår samverkan Kortsiktiga effekter av vår samverkan hos oss själva Långsiktiga effekter utanför vår krets. INPUT ”Det vi använder/utgår ifrån” Det var och en av oss bidrar med.

24 Övergångar Vanliga sidor: Tona bort Sektionssidor: Kub Sista sidan m www.ikv.se: Virvelwww.ikv.se

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


Ladda ner ppt "Samverka för Nytta och Innovation Hur gör man? Jesper Vasell Chalmers."

Liknande presentationer


Google-annonser