Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 STRATEGISK OMVÄRLDSANALYS. Hur såg världen och Sverige ut för 25 år sedan – år 1986? 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 STRATEGISK OMVÄRLDSANALYS. Hur såg världen och Sverige ut för 25 år sedan – år 1986? 2."— Presentationens avskrift:

1 1 STRATEGISK OMVÄRLDSANALYS

2 Hur såg världen och Sverige ut för 25 år sedan – år 1986? 2

3 3 Internet existerade inte för allmänt bruk Mobiltelefonen var analog yuppie-nalle Skoda var ett skämt – franska och japanska bilar likaså Växthuseffekten bara en fråga för vissa experter Svenska kärnkraften skulle avvecklas El, bank, finans, post, järnvägar etc. ej konkurrensutsatta Sovjetunionen fanns – Berlinmuren likaså EMU fanns inte. EU hette EG Sarajevo var mest känt som OS-stad USA:s ekonomi på tillbakagång, Japan en ledstjärna

4 Hur såg Sverige ut för 12 år sedan – år 1999? 4

5 5 Den nya ekonomin / förväntansekonomin Basindustrin stod inför sin snara död Det intelligenta hemmet låg runt hörnet Sverige var ledande på bredband, mobiltele och mobilt Internet Vem talade om klimatet? Vem talade om Kina och Indien?

6 The future is here. It’s just not widely distributed yet. William Gibson

7 Gör ni rätt saker? Förvaltar den gamla affären Ser inte, gör inte Väntar på kris Ser, gör inte Anar inte kris Ser inte och gör fel Den som ligger steget före Ser och gör rätt GÖRGÖR INTE SER SER INTE

8 Är ni förändringsbenägna?

9 Strategisk omvärldsanalys handlar om att förstå hur omvärlden påverkar den egna verksamheten. 9 Extern analysIntern analys Nulägesbeskrivning Konkurrenter Kunder Trender Drivkrafter Omvärldsfaktorer NULÄGEFRAMTID KONSEKVENSER NULÄGEFRAMTIDKONSEKVENSER STRATEGISKA VÄGVAL IMPLEMENTERING UTVÄRDERING Diffusionsanalys Trendanalys Strategiska osäkerheter Möjliga scenarier Möjligheter Hot Styrkor Svagheter Vision Målsättningar Kritiska framgångsfaktorer Nuläge Resurser och förmågor Behovsanalys Benchmarking

10 Svensk Kollektivtrafik arbetar framförallt med omvärlds- och framtidsanalys med en löpande bevakning som grund. 10 Djup- dykning Q1Q2Q3Q4 Löpande omvärldsbevakning Djup- dykning Djupdyk 2 Konsekvenser av avregeleringen Djupdyk 3 och 4 Uppföljning Framtidens vardagsresande 2025 Djupdyk 1 Samverkan och partnerskap

11 Media Hype 11 Media Hypen kommer först - det är viktigt att upptäcka trenden samt förstå vilken potential den har för den egna verksamheten Trend DevelopmentThe Tipping Point Trenden utvecklas långsamt till en början men utvecklingen accelererar ju fler målgrupper trenden når. I mitten av kurvan nås massmarknaden. I mötespunkten mellan Media Hypen och trendutvecklingskurvan uppstår det fenomen som kallas The Tipping Point. Det företag som är bäst förberett vid denna tidpunkt har störst möjlighet att dra nytta av trendens affärsmässiga potential. Trender analyseras systematiskt utifrån påverkan, utveckling och genomslag. För detta kombineras tre olika metoder.

12 Att ”förutsäga” den troligaste framtiden PrognoserTrendanalys Bra på att skriva fram starka historiska trender. Bättre på att fånga förändringar som lätt missas i prognoser, men som kan få mycket stor påverkan på sikt. Oftast kvantitativ beskrivning av den ”troligaste framtiden”  ger skenbar trovärdighet. Försöker fånga svaga signaler tidigt Fungerar bäst vid långsamma förändringar, några få dominerande aktörer (monopol/oligopol) och få/kontrollerbara faktorer. Försöker fånga underliggande förändringar Utmanar inte traditionellt tänkande eller business blind spots. Risk att man överskattar förändringshastighet hype Nya ekonomin, exponentialkurvor, hockeyklubban

13 Oljepriset – Prognoser och faktisk utveckling Källa: Shell Group Planning Sheik Yamani: ”Stenåldern tog inte slut för att det blev brist på stenar, oljeeran kommer inte att ta slut på grund av att oljan gör det” Råoljepris 1965 1974197719831986 Tid VIIIIIIII IV VVI Prognos

14 Vad är en trend? Definition -En trend består av många händelser som tillsammans ger upphov till en långsiktig skiftning i t ex intressen, behov och attityder. -Fenomenet växer i styrka och betydelse och omfattar allt fler människor, företag, institutioner, länder. Trender är som virus: -Smittsamma -Självhäftande -Kontextberoende Trender har olika lång livslängd Trender innehåller varierande grad av osäkerhet

15 STEEPD-modellen: Samhälle, Teknik, Ekonomi, Ekologi, Politik, Demografi Ekonomi/ marknad Teknologi/ infrastruktur Människa Värderingar Samhällsanda Samhällsstruktur/ politik Demografi Miljö/ ekologi Framtidens resande

16 Andra företag KONTEXT Politik & inst. Samhälle & värderingar Teknik Ekonomi Etc. ARENA Kunder/pot.kunder Konkurrenter Etc. Företaget Trender upptäcks som mönster i kontexten och tar sig uttryck i konkreta händelser på arenan

17 2. Var/hos vilka? = 1. Vad? 3. Vad talar för? 4. Vad talar emot? 7. Påverkan ? 5. Osäkerhet ∆ 6. Förändrings- hastighet Trendkort – ett verktyg för att bestämma påverkan och förändringshastighet hos trender

18 Storstäder Västvärlden Allt fler lever i singelhushåll Självförverkligande Ökad tolerans Minskat barnafödande Fler skilsmässor Ökande bostadspriser Brist på små lgh Minskat barnafödande Förändrade konsumtionsmönster ? Rätt låg ∆ Låg Exempel - Singelhushåll

19 Parametrarna i trendkortet Vad?Definiera trenden Var/hos vilka?Vilka länder, grupper av människor, branscher etc. Vad talar för?Händelser som talar för Trender som driver på utvecklingen Här kan vi hitta faktorer från högre respektive lägre skikt i trendisberget Vad talar emot?Händelser som pekar i annan riktning Mottrender Osäkerhet?Baserat på ”för” och ”emot”, hur hög är osäkerheten? (Använd t ex en skala där 1 = mycket låg, 5 = mycket hög) Förändrings- hastighet? Ange när trenden antas få fullt genomslag eller förändringstakt - låg/medel/hög Påverkan?Effekter på kort och lång sikt. ”Tratta ner” från allmän påverkan till specifikt för analyssubjektet (företaget, landet, personen…) Dra slutsatser i form av möjliga åtgärder

20 Vad? Definiera trenden Var/hos vilka? Vilka länder, grupper av människor, branscher, etc Vad talar för? Händelser som stödjer trenden eller trender som drivet utvecklingen. Dela i två grupper om möjligt Vad talar emot?? Händelser som talar emot trenden eller ”mottrender” Dela i två grupper om möjligt Grad av osäkerhet Baserat på observationer för och emot trenden, hur hög är osäkerheten (1 = mycket låg, 5 = mycket hög) Förändringshastighet Uppskatta antingen när trenden kan förväntas få sitt genombrott (tipping point) eller förändringshastighet (=låg, medium, hög) Påverkan Konsekvenser på lång och kort sikt. Börja med generell påverkan, specificera därefter påverkan på studieobjektet / scenariofrågan Källor Om relevant källa för trenden i sin helhet Kategori (Demografi, Ekonomi, Samhälle, Ekologi, Teknologi, Politik) Skapad: ÅÅMMDD av NNUppdaterad: ÅÅMMDD av NN

21 Vilka trender och omvärldsfaktorer påverkar vardagsresandet? 21

22 Bedöm påverkan och osäkerhet för varje trend Hög förutsägbarhet / låg osäkerhet Låg förutsägbarhet / hög osäkerhet Liten påverkanHög påverkan Post-it Om möjligt ”klustra” liknande trender till ”Megatrender” Post-it Osäkerheter

23


Ladda ner ppt "1 STRATEGISK OMVÄRLDSANALYS. Hur såg världen och Sverige ut för 25 år sedan – år 1986? 2."

Liknande presentationer


Google-annonser