Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöledningssystem för kommunens verksamheter. Många små saker som görs av många små människor på många små platser kan förändra världens ansikte Kinesiskt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöledningssystem för kommunens verksamheter. Många små saker som görs av många små människor på många små platser kan förändra världens ansikte Kinesiskt."— Presentationens avskrift:

1 Miljöledningssystem för kommunens verksamheter

2 Många små saker som görs av många små människor på många små platser kan förändra världens ansikte Kinesiskt ordspråk Varför miljöledning? Alla behövs….

3 Syfte Vetskap om verksamheternas och kommunens miljöpåverkan Minska miljöpåverkan Systematiskt arbete i alla kommunens verksamheter

4 Ett ekosystem i balans: ”Miljöarbetet inom kommunens organisation ska utvecklas och alla verksamheter ska arbeta strukturerat med miljöfrågor i enlighet med Plan för miljöarbete...”

5 Miljöarbetet

6 Planera – Göra en miljökartläggning, sätta upp mål och åtgärder, få med i verksamhetsplaner, arbetsplaner eller dyl. Utföra – Genomföra åtgärderna Följa upp – Följa upp vilka åtgärder som har gjorts, rapportera till central nivå i förvaltningen Förbättra – Vad är nästa steg? Har vi genomfört alla de åtgärder vi har sagt att vi ska göra? Vilka nya åtgärder behöver vi göra? Har vi nått våra mål? Ska vi höja våra mål?

7 Miljökartläggningsmallen Plan för miljöarbete Beslut om gemensam mall i miljösamordningsgruppen i slutet av 2010 Utkast till mall genom en konsult – början på 2011 Miljösamordningsgruppen har under 2011 omarbetat konsultprodukten Synpunkter från tre förskolor Mallen har lämnats till Huge för kännedom OBS! Mallen ska ses som en hjälp och ett stöd för verksamheterna – inget tvång

8 Upplägget på kartläggningsmallen Instruktioner och en bilaga med förklaringar och uppgifter om respektive kapitel 1.Övergripande miljöarbete 2.Förbrukning 3.Fik- och kioskverksamhet 4.Energi- och vattenanvändning 5.Avfallshantering 6.Resor och transporter 7.Övriga vidtagna åtgärder 8.Indirekta miljöeffekter 9.Sammanställning av kartläggningen 10.Miljömål och åtgärder Instruktioner och en bilaga med förklaringar och uppgifter om respektive kapitel 1.Övergripande miljöarbete 2.Förbrukning 3.Fik- och kioskverksamhet 4.Energi- och vattenanvändning 5.Avfallshantering 6.Resor och transporter 7.Övriga vidtagna åtgärder 8.Indirekta miljöeffekter 9.Sammanställning av kartläggningen 10.Miljömål och åtgärder

9 Resultat av KSFs avdelningars miljöutredningar januari 2012

10 1. Övergripande miljöarbete Avd. Max poäng Avd. poäng % Eko12 100 % IT12867 % Kom12867 % Kans12433 % Pers12433 % Utv12217 % Exempel: Vi arbetar systematiskt med vårt miljöarbete. Vi har utsett ett eller flera miljöombud

11 2. Förbrukning Avd. Max poäng Avd. poäng % Eko623760 % IT624369 % Kom624369 % Kans623861 % Pers623556 % Utv623963 % Exempel: Det finns införda rutiner för att göra miljöanpassade inköp. Dubbelsidiga utskrifter är förinställt på skrivare och datorer. Vår fruktkorg är ekologisk.

12 3.Fik- och kioskverksamhet Endast relevant för KS kansli, då de handhar Matkällaren. Avd. Max poäng Avd. poäng % Kans24729 % Exempel: Det finns införda rutiner för att göra miljöanpassade inköp. Minst 25 % av matens ingredienser är ekologiskt märkta.

13 4. Energi- och vattenanvändning Avd. Max poäng Avd. poäng % Eko381847 % IT381642 % Kom381847 % Kans381232 % Pers381745 % Utv381847 % Exempel: Vi har minskat energianvändningen jämfört med föregående år. Vi har minskat vattenanvändningen jämfört med föregående år.

14 5. Avfallshantering Avd. Max poäng Avd. poäng % Eko423071 % IT423276 % Kom423071 % Kans423174 % Pers422867 % Utv423071 % Exempel: Vi har under det senaste året utfört åtgärder för att minska avfallet. Alla avfallskärl i fikarum och salar m m är märkta med vilken typ av avfall som ska slängas där. Vi undviker engångsartiklar

15 6. Resor och transporter Avd. Max poäng Avd. poäng % Eko382566 % IT382566 % Kom382874 % Kans383174 % Pers382771 % Utv382463 % Exempel: Vi samutnyttjar tjänstebilar eller är ansluta till bilpool. Vi samåker till möten, seminarier och föreläsningar. Det finns remsor eller busskort för utlåning vid regionala resor.

16 7. Övriga vidtagna åtgärder Exempel: Inköp av elcyklar och elbil

17 8. Indirekta miljöeffekter Påverkan uppstår någon annanstans än i organisationens direkta närhet. Exempel: Negativ indirekt miljöpåverkan: Beslut om att anlägga en stor väg genom ett naturkänsligt område Positiv indirekt miljöpåverkan: Undervisning om miljöfrågor i skolklasser

18 Åtgärder och mål Gå igenom miljökartläggningarna Vilket område finns minst poäng och lägst rankning? Var har vi nollorna? Hur ser förutsättningarna ut på arbetsplatsen? Vad är rimligt att genomföra? Vad går att mäta? Vad gör vi redan? Hellre få mål och åtgärder och faktiskt genomförande istället för att ta sig vatten över huvudet och satsa för mycket från början.

19 Exempel OmrådeMax poängVår poängVår poäng dividerat med max poäng Rankning 1. Övergripande miljöarbete 161212/16 = 0,752 2. Förbrukning 603131/60= 0,523 3. Fik- och kioskverksamhet Ej aktuellt--- 4. Energi och vatten 381414/38= 0,375 5. Avfall 423636/42= 0,861 6. Resor och transporter 422020/42= 0,474 Förskolan Molnet genomförde en miljökartläggning och fick följande resultat:

20 Förskolan bestämmer sig för att anta målet om att minska sin energiförbrukning på fem års sikt med 10 % och identifierar åtgärder som ska genomföras under kommande år för att nå det målet ÅtgärdAnsvarigKlart tillÅtgärdat (signatur + datum) Börja lufttorka kläder oftare istället för att alltid använda torkskåp/torktumlare Alla Löpande Be hyresvärden byta ut lampor mot lågenergilampor/LED Anita Svensson 31/3 Kontrollera temperaturen i kyl och frys så att denna ligger på +4-5 grader i kyl och -18 i frys Per Nilsson Löpande Dammsuga bakom kyl och frys minst en gång/år Emma Wikström 30/6 Frosta av frysen en gång/årLisa Arvidsson 20/12 Ansluta datorer och kopiatorer till grenuttag Jonas Lindblad 31/5 Sänk värmen med en grad Stina Högberg 31/3

21 Olika roller inom kommunen RollForum Miljöombud ”Miljö” ska med som en stående punkt på APT- dagordningen. Samling för alla miljöombud inom förvaltningen, 1-2 gånger per år, miljöombudsdagar för alla miljöombud cirka 1 gång/år Förvaltningens miljösamordnare Sitter med i kommunens förvaltningsövergripande miljösamordningsgrupp, som träffas cirka 1gång per månad Miljöstrategen Arbetar kommunövergripande/centralt med miljöfrågor. Samordnar miljösamordningsgruppens möten

22 Miljösamordningsgruppen ”Miljösamordningsgruppen har i uppdrag att driva en gemensam process kring kommunens miljöarbete.” Gruppen består av: Hanna Lundborg, chef för Sektionen för Kvalitet och Program Katarina Persson, miljöstrateg Berit Heidenfors, SÄF Göran Strömberg, BUF Patrick Lundström, MSB KUF

23 Miljöombudens roll Ha kontakt med förvaltningens miljösamordnare. Vara delaktig i kartläggning, målformulering och åtgärdsförslag vad gäller verksamhetens miljöpåverkan. Vara ett stöd för enhetschefen/verksamhetschefen i arbetet med att se till att åtgärderna följs upp, redovisas och uppdateras. Delta tillsammans med andra miljöombud på förvaltningen och/eller hela kommunen på träffar som arrangeras av förvaltningens miljösamordnare och/eller kommunens miljöstrateg).

24 Miljöutbildningsportalen http://insidan/miljoutbildning

25 http://insidan/sv/KSF/Kvalitet-och-utveckling11/Miljo/


Ladda ner ppt "Miljöledningssystem för kommunens verksamheter. Många små saker som görs av många små människor på många små platser kan förändra världens ansikte Kinesiskt."

Liknande presentationer


Google-annonser