Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Det är fett kul att lära sig saker man inte visste innan”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Det är fett kul att lära sig saker man inte visste innan”"— Presentationens avskrift:

1 ”Det är fett kul att lära sig saker man inte visste innan”
Saba, 15 år, Klass 9 A

2 Mitt flippade klassrum
Charlotta Karlsson, Östergårdsskolan, Halmstad @FrokenFlipp

3

4 Att skapa Magi och behålla stjärnögon!

5 Pedagogisk grundsyn

6 Älska läroplanen 

7 Hur gör DU för att synliggöra mål och kunskapskrav för: 1. Dig själv? 2. Dina elever?

8 Fokus på förmågor

9 The Big 5- Förmågor i mitt flippade klassrum
Kommunikativa förmågan Begreppsförmågan Analysförmågan Informationshanteringsförmåga/ procedurförmåga Metakognitiva förmågan Synliggör – förtydligar – skapar en röd tråd inom och mellan ämnen

10 När eleverna vet vad det är vi bedömer kan de också veta vad det är de ska utveckla!

11 Om det är förmågor som ska tränas och bedömas – kan vi då undervisa på samma sätt som vi ”alltid” har gjort?

12 Framtidens förmågor? Skolverkets rapport som kom under hösten 2013 visade på: För lite av kritiskt tänkande För lite av analys och reflektion För mycket av enskilt/individuellt arbete, för lite av gruppdiskussioner För mycket av tiden läggs på faktakunskaper

13 ” När all världens kunskap finns tillgänglig för alla som har en internetuppkoppling, sjunker värdet på kunskap. Kunskap blir inte längre värdefullt att ”besitta”. Begripligt och logiskt --- Det vi ska vara oroliga över, är att vi fortsätter att tvinga skolan att syssla med kunskapsinlärning, när den egentligen borde ägna tid åt precis allting, utom just detta. ” Dennis Westerberg ur: En lärares framgång kan aldrig mätas i antalet PISA-poäng, Skolvåren

14 Centralt innehåll + förmågor = tidsbrist?

15 Flyttat fokus lärare lärande
Illustration av flipped classroom: Daniel Barker Illustration: Daniel Barker

16 De fyra pelarna Den mentala tankeflippen – för alla!
Formativ undervisning/bedömning – anpassa utifrån behov Lektionerna används för att öva det som bedöms Den professionella läraren

17

18

19 Akta så du inte fastnar i ditt flippande!
“För mig handlar Flippat klassrum inte om IKT och senaste trenderna på nätet, utan om värdegrund, bemötande och synen på lärande”

20 ”Jag använder inte teknik i stället för böcker, jag använder IKT i klassrummet för att utveckla och förändra min undervisning. Ett verktyg för att skapa större utrymme på lektionen för lärandet”

21 Blogg i undervisningen
Publicera flippar (filmer, 6-8 minuter) Lyft begrepp Uppgifter Övning eller bedömningstillfälle? Vilka förmågor övar vi/bedöms? Matriser Synliggör lärandet!

22 Facebook i undervisningen
Snabbt sätt att nå ut till eleverna Enkelt sätt att kommunicera Möta eleverna på deras spelplan!

23 Länkar till bloggen. Eleverna får snabbt information om något nytt publiceras

24 Enkelt sätt att lägga ut bilder till eleverna – fota med mobilen och lägg ut direkt på Facebook

25 Inspirera, intressera, engagera!

26 Var det bättre förr…eller bara annorlunda nu?

27 ”Kärnan i IT-utvecklingen är ökad flexibilitet och tillgänglighet
”Kärnan i IT-utvecklingen är ökad flexibilitet och tillgänglighet. Inte hur man trycker på appar och knappar i klassrummet” Ulf Silling, sakeronline.se

28 Glöm inte bort…tankeflippen måste nå alla!
”Vi ser att elever under raster och även på fritids ofta går in i sina spel och andra sociala medier som gör att det sociala samspelet påverkas. Vi vill att man umgås i skolan. ” Helena Eriksson, rektor på Sörbyängsskolan, Örebro

29 Vygotskij i teori och praktik- aktivera eleverna som lärresurser för varandra

30 Monolog Dialog- det flerstämmiga klassrummet
0,9 sekunder! Skapa dialog, inte monolog Använda kamraterna som ”more knowledgeable person” Alla elever ska känna att de kan bidra till kunskapandet i klassrummet!

31 EPA-metod Enskild/par/alla

32 Basgrupper 4-6 i varje basgrupp Homogena eller heterogena?
Samma basgrupper i alla ämnen Samma basgrupper i ca 8-10 veckor

33

34 Från ytinlärning till djupinlärning
”Man blir ju lika trött på dina lektioner som man blir på gympan. Vi är ju aktiva hela tiden och tänker, skriver och pratar. Man kan inte sitta och bara chilla då missar man ju allting”

35 Det professionella lärandet
Hur gör jag för att skapa ett lärande i klassrummet där jag har möjlighet att möta varje elev där eleven befinner sig? Lika = rättvist?

36 Formativ undervisning- GPS i klassrummet!
Nuläge: Var befinner jag mig när vi startar resan? Mål: Vart är jag på väg? Bedömning: Var befinner jag mig i förhållande till målet? Feedback: Kör så här (verktyg)

37

38 Hur få vi alla elever att nå ”hela vägen”?

39 Formativ bedömning

40 Riktad skrivning Öppna frågor Formativ bedömning
Matris/kamratrespons/feedback Visa att man skapat förståelse utifrån fakta ”Men Lotta, är inte det fusk?” ”Man blir inte lika stressad av dina prov. Man får reda på vad man behöver utveckla istället för att bara få poäng”

41 ”The future is not a multiple –choice question” Molly Schroeder
Kan sanningen ha flera sidor? 200 år som förändrat världen – förr, nu och sen då? Olika partier- Varför då? Att flytta – på gott och ont

42 Feedback och respons - varför inte bara poäng och betyg?
Var befinner jag mig i förhållande till målet? Vad behöver jag utveckla för att komma vidare? Vilka verktyg kan jag använda och vem kan jag ta hjälp av? ”Nu vet jag vad det är jag ska utveckla. Det säger mer än om man får 30/40 på ett prov. Man blir inte lika stressad av dina prov”

43

44 Världen – så mycket större än klassrummet!
Tack och lov att vi har elever som påminner oss…

45 Vår uppgift, så mycket större än kunskapskraven…
”Människor som är galna nog att tro att de kan förändra världen, är de som också gör det” Steve Jobs

46 #Bringbackourgirls


Ladda ner ppt "”Det är fett kul att lära sig saker man inte visste innan”"

Liknande presentationer


Google-annonser