Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKÅNES FÄRDPLAN FÖR BIOGAS Exempel på finansieringskällor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKÅNES FÄRDPLAN FÖR BIOGAS Exempel på finansieringskällor."— Presentationens avskrift:

1 SKÅNES FÄRDPLAN FÖR BIOGAS Exempel på finansieringskällor

2 Stöd- lantbruk Stöd för investering i biogasanläggning Till och med 2013. Pengarna är dock slut redan och ett nytt landsbygdsprogram inväntas. 30 % i investeringsstöd. 68 miljoner kronor under en treårsperiod. Diversifiering till annan verksamhet än jordbruk Till och med oktober 2013, i december 2012 återstod endast 4 Mkr i Skåne, det kan dock komma in outnyttjade medel. För lantbrukare som vill diversifiera sig och sälja bioenergi (ej vindkraft). 30 %, max 1 500 000 kronor under tre år. Utöver takbeloppet ytterligare 480 000 kronor för investeringar i bioenergi (ej vindkraft). Vår vision om 2020 innebär Ny stödperiod 2014-2020 Ingemar Arvidsson, 044- 252031 Landbygds- programmet

3 EUs sjunde ramprogram (FP7) Forskning, teknisk utveckling och demonstration Vinnova nationellt ansvar att främja deltagande i FP7 2007 – 2013, totalt 50 Mdr Euro Energirelaterad forskning huvudsakligen inom delprogrammet Cooperation. Stöd för små och medelstora företag (SME:s) "Cooperation" och "Capacities". 15 % av budgeten inom "Cooperation" reserverad åt SME:s, kan få ersättning med upp till 75% av de totala kostnaderna (tidigare 50%). Inom "Capacities" kan företag "outsourca" sin forskning till forskningsinstitut och universitet. Tillväxtverket kontaktpunkt

4 maria.thuveson@vr.se Vetenskapsrådet Projektbidrag och rambidrag för forskning Enskild forskare (projektledaren). Ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Löpande utlysningar Vetenskapsrådet prioriterar särskilt att stödja forskningsprojekt inom ett antal områden, däribland ”energiriktad grundforskning” och ”rambidrag för strategisk energiforskning”.

5 gunnar.sandberg@vinnova.s e Vinnova Eurostars Små och medelstora företag med egen forskning EU-kommissionen och det europeiska nätverket EUREKA. Marknadsnära FoU-projekt Aktörer från minst två anslutna länder. Marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bygger på innovativ teknik. Ansökningar löpande

6 kaj.klarin@vinnova.se Vinnova Forska & Väx Företag Stark potential att vidareutvecklas eller växa. Erbjudande A. Forsknings- och utvecklingsprojekt. Max 5 miljoner kr kan sökas. Erbjudande B. Förstudie, verifiering eller mindre forsknings- och utvecklingsprojekt. Max 500 000 kr kan sökas.

7 Innovationer Vinnova Innovationscheckar för företag Sökbart för: Företag 2012 – 2014 Totalt 31 miljoner kronor små och medelstora företag som behöver ny kunskap eller ny teknik för att ta fram nya innovativa tjänster, varor eller processer. Innovationscheckarna ska ge företag med tillväxtpotential möjlighet vässa sin innovationsförmåga genom att köpa tjänster av exempelvis universitet och högskolor, institut eller andra offentliga eller privata kunskapsleverantörer. Kopplas till en innovationscoach som kan hjälpa företaget med idéutvärdering, projektledning och kontakter med externa leverantörer av kunskap som behövs.

8 Ann-Louise Persson, 08- 4733038 VINNOVA Vinnova VINN NU Nystartade företag (aktiebolag), som baserar sin verksamhet på forsknings- och utvecklingsresultat. Syftet med VINN NU är att hjälpa nystartade FoU-baserade företag att i ett tidigt skede kunna finansiera utveckling av innovativa och kommersiellt intressanta produkter eller tjänster. Företaget som söker bör inte vara äldre än ca 1 år. Maximalt 300 000 kr.

9 Vinnväxt Vinnova VINNVÄXT Konkurrensutsatt tävling för regioner. Utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden. 10 års finansiering med mellan 4 och 10 miljoner kronor per år. Mål: etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer. Aktiv medverkan av aktörer inom näringsliv, forskning samt politik och offentlig verksamhet. Har pågått sedan 2001. År 2003 utsågs tre vinnare, år 2004 fem vinnare och 2008 fyra vinnare. Den 8 januari 2013 öppnade utlysningen, stänger 6 maj 2013.

10 Interreg Ny programperiod 2014- 2020, Tillväxtverket Europeiska regionala utvecklingsfonden Project „BiogasMove“ INTERREG IVb „North Sea Region“ Period: 05-2013 – 12-2014 Budget: € 700.000 (50% subsidies) Partners: NL: Provincie Groningen, CCS, Energy Valley D: LWK NRW, DNL-contact DK: Landbo Limfjord SK: Energikontoret Skane

11 catharina.frostner@naturva rdsverket.se Naturvårdsverket LIFE+ Sökbart för: Offentliga och privata organisationer 2013 är deadline den 25 juni EU-program 2,5 miljarder SEK, ca 100 miljoner kr för Sverige. Programmet ger finansiering till projekt inom områdena natur och biologisk mångfald, miljöpolitik och miljöstyrning och information och kommunikation. EU-kommissionen prioriterar stora projekt (minst 20 miljoner kr) och samarbeten mellan flera aktörer.

12 http://ec.europa.eu/energy /intelligent/getting- funds/call-for- proposals/index_en.htm IEE Intelligent Energy Europe: Total budget för 2013 års utlysning, 65 M€ Program för marknadsnära åtgärder: information, utbildning, affärsmodeller, lönsamhetsstudier, etc. Ej forskning eller investeringar. Minst tre partners från tre EU-länder, Typiskt projekt: 6-15 partners med total budget på 10-20 M€ 75% stöd från EU Actions to increase sustainable biogas and bio methane production from agricultural residues and waste (in particular from the food and beverage industry, sewage, wastewater and municipal waste) and their use for CHP, grid injection and/or as transport fuel ensuring at the Same time that synergies with alternative material uses are maximised.

13 NIB finansierar projekt som ökar konkurrenskraften och gynnar miljön. NIB Nordiska Investeringsbanken Skräddarsydda lån och garantier. Privata och offentliga företag, regeringar, kommuner och finansiella institutioner. Normal projektkostnad mer än 50 miljoner euro. Finansiering till projekt för små och medelstora företag genom mellanhänder. Infrastruktur, såsom energi och transport, förbättring av miljön, forskning och utveckling, förbättring av tillverkningsprocesser eller internationalisering av företag. Bör inte överstiga 50 procent av total kostnad för projektet. Komplettera andra finansieringskällor Långfristiga lån. Begränsas till den ekonomiska livslängden eller underliggande kontrakt. Strukturerad finansiering, till exempel med hjälp av offentlig- privata partnerskapsmodeller. Beviljar lån utan säkerhet till motparter som är tillräckligt kreditvärdiga

14 Ökad tillväxt och sysselsättning möjligheter - inklusive små och medelstora företag och medelstora stöd EIB:s politiska mål Europeiska investeringsbanken Investeringen överskrider 25 miljoner euro Upp till 50% av den totala kostnaden (i genomsnitt en tredjedel). Förmedlade lån EIB ger även lån till lokala banker och andra mellanhänder som därefter lånar ut till de slutliga stödmottagarna: Små-och medelstora företag Mid-Cap Stora företag Lokala myndigheter Nationella myndigheter Offentliga myndigheter Alla förmedlade lån måste uppfylla minst ett av Ekonomisk och social sammanhållning genom att utjämna ekonomiska och sociala obalanser, främja kunskapsekonomin / färdigheter och innovation och länka regionala och nationella transportinfrastrukturen Miljömässig hållbarhet - konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning Åtgärder för klimatanpassad tillväxt


Ladda ner ppt "SKÅNES FÄRDPLAN FÖR BIOGAS Exempel på finansieringskällor."

Liknande presentationer


Google-annonser