Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Instruktioner för Lärare & handledare som använder Appearance Matters utbildningsmoduler LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Instruktioner för Lärare & handledare som använder Appearance Matters utbildningsmoduler LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with."— Presentationens avskrift:

1

2 Instruktioner för Lärare & handledare som använder Appearance Matters utbildningsmoduler LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

3 Målet med instruktionerna Att ge information för utbildare och handledare om hur du använder Appearance Matters utbildningsmoduler i samband med tillhandahållande av utbildning för yrkesväglednings rådgivare och utbildare LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

4 Målet med modulerna Att ge yrkesvägledare och yrkeslärare kunskap och förståelse avseende förekomst och potentiella effekter av missnöje med utseendet, tillsammans med råd och tips för att ta itu med dessa frågor bland sina deltagare LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

5 Kursinnehåll Modul 1: Har utseendet betydelse? En introduktion. Modul 2: Psykiska konsekvenser av missnöje med utseendet Modul 3: Hur missnöje med utseendet påverkar hälsan Modul 4: Missnöje med utseendet och socialt missgynnande Modul 5: Insatser och åtgärder för att förbättra kroppsuppfattningen Modul 6: Hur man känner igen symptom på oro över utseendet Modul 7: Olika Tillvägagångssätt och stödresurser. LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

6 Utbildningsmaterial (tillgängligt på hemsidan http://www.appearancetraining.com)http://www.appearancetraining.com Teoretisk Rapport - Utseende frågor: optimera utfallet för yrkesvägledning och yrkesutbildning, som beskriver vad som är känt om förekomsten och effekterna av missnöje med sitt utseende. – Tillgängliga på engelska, Tyska, Italienska, Lithuanian, Norska och svenska Nationella Rapporter (från Österrike, Italien, Litauen, Norge, Sverige, England som innehåller information om utbildnings-och yrkesutbildningssystem, nuvarande arbetslöshet och hälso-och sjukvården i respektive land tillsammans med specifika utseenderelaterade frågor Synthesis report som bygger på nationella rapporter och fokuserar främst på de utseenderelaterade frågorna PowerPoint Presentation för varje modul LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

7 Alternativ för att implementera Modulerna Kursen kan innehålla alla moduler, eller ett urval av moduler. De kan levereras i samband med en Halvdags kurs (förslagsvis antal deltagare 4-24) En dagars kurs Självstudier LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

8 Halvdagskurs Baserat på 2-4 utvalda moduler Antal deltagare 4-24 Utbildningsmetoder för projektet: – Interaktiva föreläsningar, diskussioner i små grupper, par diskussioner LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

9 En dagskurs Kurstid: 8 timmar Deltagar antal 10 – 24 Möjliga metoder: – Interaktiva föreläsningar, diskussioner i små grupper, par diskussioner, analys av fallstudier, LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

10 Självstudier Avsätt 8-10 timmar för att läsa materialet – Teoretisk rapport – Synthesis rapport – Powerpoint Moduler Reflektera över dina egna erfarenheter – Hur känner du inför ditt eget utseende? På vilka sätt påverkar dessa känslor ditt beteende? – Har utseendet på dina deltagare en inverkan på ditt beteende? – Har deras utseende och hur de tycker om det påverkat deras egna uppfattningar eller beteende – Har utseendet påverkat dina deltagares chanser att uppnå goda resultat i sin utbildning (t.ex. att få anställning) – Diskutera dessa erfarenheter med dina kollegor i relation till era arbeten Efter varje modul - Fundera på om och hur du kan tillämpa dina nya kunskaper i ditt arbete Reflektera på materialet igen efter ytterligare en tid i ditt arbete. LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

11 Utbildningsfaciliteter Faciliteter som leder till interaktiv undervisning och diskussioner, är till exempel U-bord Stolar och bord för mindre grupper (5-6) eller runda bord för större grupper Blädderblock & pennor Projektor LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

12 Förberedelse inför kursen Gör bakgrunds läsning -Teoretisk rapport -Nationella och sammanfattande rapporter Förbered exempel som är relevanta för din egen erfarenhet och för dina deltagare Utarbeta en läroplan (som inkludera uppvärmnings övningar och orientering till innehållet i modulen (s), tid för gruppdiskussioner och övningar) Fundera på om kursen skulle förbättras genom införande av andra utbildare (till exempel från andra berörda yrkesgrupper, t.ex. psykologiska, sociologi, socialt arbete) LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

13 Själv utvärdering Använd KAP (knowledge – attitudes – practice test) testet före och efter kursen Reflektera över vad du har lärt dig genom att förbereda och utföra utbildningsmodulerna och från de erfarenheter som deltagarna har fått. Fundera på hur du kan tillämpa dina nyvunna kunskaper i ditt eget arbete LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.


Ladda ner ppt "Instruktioner för Lärare & handledare som använder Appearance Matters utbildningsmoduler LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with."

Liknande presentationer


Google-annonser