Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIO Webb, en kort manual Version 8.0 2014-09-05. Sida 2 Version 8.0 Innehåll 1.Skapa nytt meddelande a.Välja mottagare b.Förklaring av de olika fälten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIO Webb, en kort manual Version 8.0 2014-09-05. Sida 2 Version 8.0 Innehåll 1.Skapa nytt meddelande a.Välja mottagare b.Förklaring av de olika fälten."— Presentationens avskrift:

1 DIO Webb, en kort manual Version 8.0 2014-09-05

2 Sida 2 Version 8.0 Innehåll 1.Skapa nytt meddelande a.Välja mottagare b.Förklaring av de olika fälten c.Kartans funktion 2.Vidarebefordra inkommit meddelande 3.Uppdatera/avsluta meddelande 4.Administration a. Användare, e-post och meddelandekategorier b. Startpunkt i kartan c. Administrera mottagare 5.Flytta meddelanden mellan olika kategorier, filtrera och radera. 6.a. Administrera Slutkundsapp b. Skicka meddelande till Slutkundsapp c. Slutkundsappens funktion

3 Sida 3 1.Skapa nytt meddelande Tryck på Nytt under Meddelanden uppe till vänster, då öppnas formuläret för nytt meddelande. Tryck på Till… för att välja mottagare Fyll i störnings- information 2 Tryck på Skicka 4 3 1 Version 8.0

4 Sida 4 1.a.Välja mottagare Ett DIO meddelande kan skickas till anslutna organisationer, valfria e-post mottagare, mobilnummer i formen av ett SMS samt kombinationer av dessa. Möjligt också att skapa samt nyttja distributionslistor. Här hamnar de mottagare som väljs nedan. Välj mottagare" genom att markera checkrutor. Det går att kombinera Organisationer, SMS-mottagare och E-post mottagare valfritt. Respektive kategori (eller folder) expanderas genom att klicka på plustecknet längst till vänster, då visar sig checkrutor som när man väljer dem fylls i med en grön bock. Det går att spara distributionslistor för att snabba upp processen med att välja mottagare. Efter att mottagare är valda, klicka på "spara distributionslista", ange ett namn och klicka på "OK". Distributionslistor kan döpas om, flyttas runt samt tas bort genom att högerklicka på dem när de är markerade. Det är också möjligt att skapa nya foldrar vilka också kan flyttas runt genom "drag and drop". Tryck på + för att expandera trädstrukturen ovan. Tryck på Stäng för att gå vidare med valda mottagare. Tryck på pil upp för att lägga till, pil ner för att ta bort mottagare. Samtliga organisationer som är anslutna till DIO syns som möjliga mottagare (lika hos alla). Distributionslistor, SMS mottagare och e-post mottagare är unika per organisation, synliga enkom för användare tillhörande samma organisation. Version 8.0

5 Sida 5 1.b.Fältens innebörd Ärendeid. Avsändande organisations eget ärende id. Ärende id beskrivning. En av förbindelsenummer, abonnemangsnummer eller ej definierat. Störningsid. Rör störningen ett förbindelsenr anges själva nummret här. Störningstyp skiljer på om det är ett akut/oplanerat problem eller ett planerat avbrott. Meddelandets versions nr. Räknas automatiskt upp för varje uppdatering och vid klarmarkering. Meddelandeid, en unik identifikation av detta meddelande. Sändningstyp har förvalt värde Live för skarpa meddelande, kan också sättas till test. Område geografiskt som berörs av störningen, kan användas som alternativ eller komplement till kartan. Fältet status talar om var i processen ärendet befinner sig. Planerat för planerade arbeten ej påbörjade. Felsökning, Felavhjälpning samt Klart när ärende är klarmarkerat. Beskrivning används för att klassificera typen av störning. Information. Fritext fält att använda för ytterligare information. Störningsbeskrivning kan vara ett av Fiberkabel, Kopparkabel eller Site (tidigare anläggning). Man kan använda mer än en flik, tex om man för samma störning vill skilja på informationen för olika förbindelse nummer. Genom att klicka på den gula stjärnan överst kopierar man flik 1’s information över till en ny flik 2, förutom Förbindelseid. Knappen Ta bort tar bort tillagd flik. Två tider kan adderas till meddelandet. Starttid; ett tvingande fält, när arbetet skall påbörjas. Förväntas vara åtgärdat; prognostiserad färdigtidpunkt. Dessutom sätts Statustid automatiskt till tidpunkten när meddelandet skickas. Meddelandekategori. Här anges om meddelandet skall sparas i separat folder Version 8.0

6 Sida 6 1.c.Kartans funktion I kartan kan man markera störningens utbredning. Man kan ange ett eller flera områden och man också redigera kartbilden när man redigerar eller avslutar ett meddelande. Klicka på någon av figurerna för att kunna markera ett område. Markera ett område genom att klicka i kartan med musen. För att radera ett område: Markera området i kartan samt högerklicka. Kontroller för att zooma och scrolla. Samma funktion också med musen, ”drag&drop”. 1 2 Version 8.0

7 Sida 7 Genom att trycka på Nytt från mall så skapas ett nytt DIO meddelande. Förutom ärende- och störnings-id, geografisk information samt fritextfältet kopieras störningsinformationen in i det nya meddelandet. Genom att välja mottagare kan det nya meddelandet skickas vidare, förståss möjligt att ändra eller komplettera störningsinformationen. 2.Vidarebefordra inkommet meddelande Detta fungerar för mottagna meddelande såväl som för skickade och avslutade meddelanden. Version 8.0

8 Sida 8 3.Uppdatera /avsluta meddelande Skickade meddelanden avlutas genom att trycka på knappen Avsluta meddelande. Meddelandet klarmarkeras, möjligt att editera Informations fältet samt fältet Beskrivning. 2 Skickade meddelanden kan uppdateras genom att trycka på Redigera meddelande. Samtliga fält kan då uppdateras, tidigare valda mottagare behålls samt nya kan adderas. 1 2 1 Version 8.0

9 Sida 9 4 a.Administration: användare, e-post och meddelandekategorier För rollen ”Lokal admin” visas administrationsfliken med valen nedan. E-post. E-post adress för notifiering om nyinkomna DIO - meddelanden. Mobilnummer. SMS för notifiering om nyinkomna DIO - meddelanden. Användarnamn. Tvingande fält för inloggning. Lösenord. Tvingande fält för inloggning Meddelandekategorier. Här skapas samt underhålls de olika meddelande- kategorier för vilka DIO meddelanden kan klassificeras. Dessa visas som foldrar i listan till vänster under foldern Skickade. Det finns ingen gräns för hur många olika kategorier som kan skapas. Användarhantering, lägga upp, ändra samt ta bort användare: Checkrutan ”Får skicka meddelanden” klickas i för dem som så får. Svarsadress i epostmeddelande. Här anges aktuell e-post adress för ev. svar på DIO- meddelanden som skickats ut som e-post. Hit kommer också felmeddelanden för e-post som ej gått fram till mottagaren. Namnvisning vid utskick av DIO-meddelanden. Valmöjlighet för presentation av organisationsnamn vid utskick till e- postmottagare. Väljs Nej syns ej avsändande organisation i rubriken på e-post meddelandet. Version 8.0

10 Sida 10 4 b.Administration: Startpunkt i kartan Startpunkt i kartan. Genom att zooma, scrolla samt flytta ikonen i kartbilden kan ett område sparas som sedan visas i formuläret för Nytt meddelande. Version 8.0

11 Sida 11 4 c.Administrera mottagare Rollen ”Lokal admin” kan inom sin organisation lägga till/ta bort/uppdatera mottagare för SMS och Epost. SMS - mottagare. Här anges Namn och Mobilnummer för mottagare av DIO- meddelanden via SMS Epost - mottagare. Här anges Epost adress för mottagare av DIO- meddelanden via Epost En e-postmottagare måste knytas till en organisation. Nya organisationer läggs till i fältet organisation (samt sparas) innan de kan knytas till en e-postmottagare. Version 8.0

12 Sida 12 5. Flytta meddelanden mellan olika kategorier, filtrera och radera Klicka på pilen vid Filtrera/flytta 1 En dialog öppnas enligt nedan: 2 Möjlighet att filtrera ärendena i listan på avsändare, mottaget samt till och från datum. Möjlighet att radera eller flytta ärendena till andra kataloger. Detta görs genom att först kryssa i checkrutan för respektive ärende i listan. Ärenden kan flyttas/flyttas tillbaka obegränsat antal gånger. Raderas en folder flyttas de ärendena tillbaka till ursprungsfoldern. Möjlighet att filtrera ärendena i listan på störningstyp (planerat/oplanerat) Version 8.0

13 Sida 13 6 a. Administrera Slutkundsapp För att kunna erbjuda slutkunder driftsinformation via nedladdning av Slutkundsappen behöver följande inställningar först utföras: Varje DIO-ansluten organisation som vill köra Slutkundsappen måste först få detta synliggjort av Saab support. Då visas följande menyval under Mottagar-fliken: I fältet ”Text i kundapp” anges en text som visas i operatörslistan inne i appen, direkt under organisationsnamnet. Version 8.0 1 Genom att markera checkboxen aktiveras Slutkundsappen samt organisationens namn blir synlig i listan över valbara operatörer inne i appen. 2 3 I administrationsfliken anges för varje användare inom organisationen om denna skall kunna skicka meddelanden till Slutkundsappen genom att markera checkboxen ”Får skicka till kundapp”.

14 Sida 14 6 b. Skapa meddelanden till Slutkundsapp Ett meddelande till Slutkundsappen kan på samma sätt som vanliga meddelanden skickas till en kombination av mottagare. Ett nytt fält syns nu i meddelandeformuläret: Rubrik för kundapp. Fyll i detta, Starttid, samt Information. Dessa 3 fält tillsammans med kartbilden går ut till appen. Siffran inom parantes visar antalet mottagare, dvs de som valt aktuell organisation samt dessutom angett ett postnummer som berörs av figuren ritad i kartan. Ritas ingen bild i kartan når meddelandet samtliga kunder som valt organisationen. Version 8.0 1 I mottagardialogen visas nu ett nytt alternativ: Kundapp-mottagare. Siffran inom parentes anger hur många kunder som valt aktuell organisation i appen. Välj på vanligt sätt genom att markera checkboxen, tryck pil upp samt Stäng. 2

15 Sida 15 6 c. Slutkundsappens funktion Slutkundsappen laddas ner på Google play respektive Appstore. Den heter DIO. När inställningarna är sparade visas en lista med aktuella störningar om sådana finns, klickar man på en störning visas denna med kartbild (det går inte att zooma i denna). En användare som ej anger ett postnummer får samtliga meddelande från vald operatör. Version 8.0 1 Vid första öppnandet av appen i en Smartphone möts användaren av en informationssida. Går man vidare kommer man till sidan för inställningar där 2 val skall göras, operatör samt postnummer. Det är möjligt att välja 5 av varje. 2


Ladda ner ppt "DIO Webb, en kort manual Version 8.0 2014-09-05. Sida 2 Version 8.0 Innehåll 1.Skapa nytt meddelande a.Välja mottagare b.Förklaring av de olika fälten."

Liknande presentationer


Google-annonser