Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

universitetsadjunkt endodonti.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "universitetsadjunkt endodonti."— Presentationens avskrift:

1 Mikael.Silfverberg@ki.se universitetsadjunkt endodonti

2 Tand och pulpafysiologi Pulpans försvarsmekanismer Film om pulpans försvar Trauma Missfärgningar

3 Pulpans funktion: Tandbildande organet Sensorisk funktion Förhindrar att mikroorganismer koloniserar pulparummet Endast ögat i kroppens periferi har tätare med nerver. Innan tandens brottgräns nås sker reflektorisk omkoppling till munöppnarmuskulatur- ett överlevnadsvärde!

4 Pulpans innervering Myeliniserade nerver: A-delta fibrer. Omyeliniserade nerver: C-fibrer. De flesta nervändslut finns i koronala pulpan, mindre än 10% finns i rotens pulpa.

5 A-delta fibrer: Kort latens, hög impulsfrekvens, kort duration. Isande smärta. Avgränsad. Varningssystem! Frisk reaktion. C-fibrer: Lång latens, låg impuls frekvens, lång duration. Dov, dunkande, diffus. Skada har redan inträffat! Infektion

6 Dentinet och dentinkanalerna 20.000-40.000 / mm 2 Långa koner med sidoförgreningar Diametern är störst vid pulpan. Rotdentinet har färre kanaler än koronalt dentin. Under tandens levnad fortsätter pulpan att bilda dentin (pulpan blir oblitererad). Detta är en normal process.

7 Irreguljärdentin bildning Kan orsakas av yttre retning såsom; karies erosion abrasion preparation

8 Irreguljärdentin bildning Fungerar som en barriär. Skyddar pulpan mot yttre hot. Lokalisationen korresponderar till skadans läge.

9 Vätskan i dentinkanalerna kan sättas i rörelse och detta resulterar i en aktivering av nervändsluten. Det känns som smärta. Exempel på stimuli; Luftblästring, kyla, värme, ämnen som orsakar osmos, tex socker.

10

11 1.Försvarscellerna Kronisk infektion >1 mm: Lymfocyter,Plasmaceller ochMakrofager Akut infektion < 1 mm: Neutrofila granulocyter (PMN) Monocyter ( Blivande makrofager)

12 2.Ökat tryck i pulpan: Blodtrycket i pulpan varierar med pulpans tillstånd 3.Lymfatiska systemet. Borttransport 4.Irreguljärdentinbildning Försvårar för mikroorganismer att nå in till pulpan

13 Vägar för bakterier att nå in i pulpan Karies Läckande fyllning Fraktur Mikrofrakturer/ sprickor Öppna dentinkanaler Laterala kanaler Apex via djupa fickor Tidigare endodontisk behandling Via blodbanan?

14

15 Konkussion- Lättare stöt, ingen lägesförändring av tanden Subluxation-Kraftigare stöt, rörlig tand Extrusiv luxation- Tand slagen utåt Lateral luxation- Tand slagen i sidled Intrusiv luxation- Tand slagen inåt Exartikulerad- Utslagen tand Frakturer- Tänder och käkben spruckna

16

17 Fall och sportolyckor i 7-9 års ålder vanligast.

18

19 Blödning (röd) Nekros (grå) Obliteration (gul) The pulpal reaction in traumatized permanent incisors in children aged 9-18 Arwill T et al Odont tidsskrift 1967;75:130-47 Tr ansient discoloration B Malmgren and Sofie Hubel Dental Traumatology 2011

20


Ladda ner ppt "universitetsadjunkt endodonti."

Liknande presentationer


Google-annonser