Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Endodonti för tandhygienister

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Endodonti för tandhygienister"— Presentationens avskrift:

1 Endodonti för tandhygienister
universitetsadjunkt endodonti

2 Innehåll Tand och pulpafysiologi Pulpans försvarsmekanismer
Film om pulpans försvar Trauma Missfärgningar

3 Tand- och pulpafysiologi
Pulpans funktion: Tandbildande organet Sensorisk funktion Förhindrar att mikroorganismer koloniserar pulparummet Endast ögat i kroppens periferi har tätare med nerver. Innan tandens brottgräns nås sker reflektorisk omkoppling till munöppnarmuskulatur- ett överlevnadsvärde!

4 Myeliniserade nerver: A-delta fibrer. Omyeliniserade nerver: C-fibrer.
Pulpans innervering Myeliniserade nerver: A-delta fibrer. Omyeliniserade nerver: C-fibrer. De flesta nervändslut finns i koronala pulpan, mindre än 10% finns i rotens pulpa.

5 Sensorisk funktion A-delta fibrer: Kort latens, hög impulsfrekvens, kort duration. Isande smärta. Avgränsad. Varningssystem! Frisk reaktion. C-fibrer: Lång latens, låg impuls frekvens, lång duration. Dov, dunkande, diffus. Skada har redan inträffat! Infektion

6 Dentinet och dentinkanalerna
/ mm2 Långa koner med sidoförgreningar Diametern är störst vid pulpan. Rotdentinet har färre kanaler än koronalt dentin. Under tandens levnad fortsätter pulpan att bilda dentin (pulpan blir oblitererad). Detta är en normal process.

7 Kan orsakas av yttre retning såsom; karies erosion abrasion
Irreguljärdentin bildning Kan orsakas av yttre retning såsom; karies erosion abrasion preparation

8 Fungerar som en barriär. Skyddar pulpan mot yttre hot.
Irreguljärdentin bildning Fungerar som en barriär. Skyddar pulpan mot yttre hot. Lokalisationen korresponderar till skadans läge.

9 Hydrodynamiska teorin
Vätskan i dentinkanalerna kan sättas i rörelse och detta resulterar i en aktivering av nervändsluten. Det känns som smärta. Exempel på stimuli; Luftblästring, kyla, värme, ämnen som orsakar osmos, tex socker.

10 Film: Pulpans försvar

11 Vilka försvarsmekanismer mot bakterierna visades i filmen?
1.Försvarscellerna Kronisk infektion >1 mm: Lymfocyter,Plasmaceller ochMakrofager Akut infektion < 1 mm: Neutrofila granulocyter (PMN) Monocyter ( Blivande makrofager)

12 Blodtrycket i pulpan varierar med pulpans tillstånd
2.Ökat tryck i pulpan: Blodtrycket i pulpan varierar med pulpans tillstånd 3.Lymfatiska systemet. Borttransport 4.Irreguljärdentinbildning Försvårar för mikroorganismer att nå in till pulpan

13 Vägar för bakterier att nå in i pulpan
Karies Läckande fyllning Fraktur Mikrofrakturer/ sprickor Öppna dentinkanaler Laterala kanaler Apex via djupa fickor Tidigare endodontisk behandling Via blodbanan?

14 TRAUMA

15 Indelning av olika traumatyper
Konkussion- Lättare stöt, ingen lägesförändring av tanden Subluxation-Kraftigare stöt, rörlig tand Extrusiv luxation- Tand slagen utåt Lateral luxation- Tand slagen i sidled Intrusiv luxation- Tand slagen inåt Exartikulerad- Utslagen tand Frakturer- Tänder och käkben spruckna

16

17 Exartikulerad= Utslagen tand
Fall och sportolyckor i 7-9 års ålder vanligast.

18 Instruktioner till patienten/ föräldrarna:
1. Lugna patienten 2.Be pat plocka upp tanden genom att hålla i krondelen 3.Spola den ca 10 sek i rinnande kallt vatten om så behövs 4.Replantera den och bit på tex en näsduk 5.Om replantering inte är möjlig så förvara den under transport till tandläkare i NaCl, mjölk eller i munnen tex mellan molarerna och kinden.

19 Missfärgning Blödning (röd) Nekros (grå) Obliteration (gul)
Transient discoloration B Malmgren and Sofie Hubel Dental Traumatology 2011 The pulpal reaction in traumatized permanent incisors in children aged 9-18 Arwill T et al Odont tidsskrift 1967;75:130-47

20 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Endodonti för tandhygienister"

Liknande presentationer


Google-annonser