Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så här arbetar vi, och några exempel på utmaningar Avsnitt 1: We Effects system och arbetssätt Avsnitt 2: utmaningar för att öka utvecklingseffektivitetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så här arbetar vi, och några exempel på utmaningar Avsnitt 1: We Effects system och arbetssätt Avsnitt 2: utmaningar för att öka utvecklingseffektivitetet."— Presentationens avskrift:

1 Så här arbetar vi, och några exempel på utmaningar Avsnitt 1: We Effects system och arbetssätt Avsnitt 2: utmaningar för att öka utvecklingseffektivitetet Viveka Carlestam – Härnösand feb. 2014

2 Avsnitt 1: We Effects system och arbetssätt

3 VERKLIGHETEN ÄR KOMPLEX

4 Övergripande global strategi som anger riktning och ambition Regionala strategier (4 regionkontor, flera landkontor) Decentraliserat arbetssätt – lokal närvaro och kunskap (lokal personal) Program dokument med mål och indikatorer: 17 program och 176 partnerorganisationer landsbygdsutveckling bostäder finansiella tjänster jämställdhet Styrd av egen policy Varje sektor har en global expertgrupp som kvalitetssäkrar

5 För att underlätta aggregering: Alla program inom samma sektor har samma programmål och indikatorer: ”Empowered partnerorganisations providing services to address the rights of their members in a sustainable way” Indicators: score from organisational analysis, change in number of members per sex, degree of self-sufficiency of the partner organisation, number of successful lobby and advocacy processes

6 Vår förändringsteori 6

7 Kriterier för val av partner organisationer Potential att bidra positivt till uppfyllnad av programmålet Demokratiska Medlemsbaserade Baskapacitet och kontroll Delar grundvärderingar Ex: bondeorganisationer/unioner, producentkooperativ, spar & kredit föreningar, bostadskooperativ, NGOs som är specialister inom relevant område, kvinnorättsorganisationer, bondeorganisationer för kvinnor etc.

8 Regionalt gemensamt projekt för politisk påverkan och lobby, regional synergier, studier, konferenser, nätverkande etc Landsbygdsutvecklingsprogrammet i Latinamerika Programme objective: Empowered partner organisations providing services to address the rights of their members in a sustainable way. Kluster:Organisation ProduktionLobby och påverkan PARTNERORGANISATION B INSATS X LAND Z Exempel: Ett landsbygdsutvecklingsprogram PARTNERORGANISATION C INSATS X LAND Z PARTNERORGANISATION D INSATS X LAND Z PARTNERORGANISATION E INSATS X LAND Z PARTNERORGANISATION A INSATS X LAND Z PARTNERORGANISATION F INSATS X LAND Z PARTNERORGANISATION G INSATS X LAND Z PARTNERORGANISATION H INSATS X LAND Z PARTNERORGANISATION I INSATS X LAND Z PARTNERORGANISATION J INSATS X LAND Z

9 PIMS –Programme Info Management System Här matas all information in för att möjliggöra aggregering, lärande och effektivisering

10 Kapacitets- och organisationsutveckling INTRACs holistiska definition Oktagonen – resultat blir baseline Partnerskap Good donorship ”In its own right” dvs inte som kanal Givarsamordning där det är möjligt TO BE TO DO TO RELATE

11 Avsnitt 2: Utmaningar för att öka utvecklingseffektivitetet

12 Initiativ för ökad utvecklingseffektivitet 2014-2016 Globalt program för landsbygdsutveckling – knyter ihop alla de regionala programmet och skapar en gemensam global verksamhet för politisk påverkan, studier, kampanjer etc. Ex på partners: ILC, Via Campesina, World Farmers Organisation, ICRW (Int. Center for research on women) Jämställdhetsprogram överallt och 50% eller mer av alla pengarna till kvinnor Mer och mer fokus på strukturella/politiska orsaker till fattigdom och orättvisa (tex förbättrad lagstiftning)

13 Finns det en motsättning mellan resultatagendan och ”good donorship”, tex lokalt ägarskap och kärnstöd?

14 Exemplet kärnstöd Sida ber oss redovisa andel kärnstöd Sidas definition av kärnstöd: …”insatser som stöder genomförandet av lokala samarbetspartners egna strategiska planer eller program” (definition från Sidas instruktion, 2012) Hur ska vi tolka den definitionen? Är det så vi redan gör? Vad innebär kärnstöd i praktiken? Ger Sida oss ramar kärnstöd?

15 Exemplet PBA Sidas definition av Programbaserad ansats (Eng. Programme-based Approach PBA): ”…där allt stöd och dialog tar sin utgångspunkt i existerande policy, organisation, arbetscykel och kapacitet hos den lokala samarbetspartnern. Det innebär även att insatser tar hänsyn, anpassar sig och bidrar till det större sammanhanget inom tex ett tematiskt och/eller geografiskt område…” (definition från Sidas instruktion, 2012) Återigen; hur ska vi tolka den här definitionen? Är det så vi redan arbetar med våra partners?

16 Choice of financing modality Non-earmarked budget support /core support Basket/ Pooled funding Project funding Full bypass Full alignment Previous logic Proposed logic Earmarked Programme funding Från ”Guidance on programme-based Approaches”, Sida, 2008

17 Samtidigt ska vi redovisa resultat – gärna konkreta och snabba strukturella orsaker till fattigdom och orättvisa tar lång tid att förändra och är ofta svåra att mäta och svåra att härleda till vårt stöd Sida kräver direkt koppling mellan resultat och vår insats Lättare mäta kvantitativt än kvalitativt Givare vill ha konkreta handfasta exempel Vi har förhållandevis korta cykler Höga krav om kontroll Mekaniskt synsätt framför processtänk

18 Kärnstöd och tydliga resultat, går det att kombinera? Minns ni den här insatsen? Partnern är en av många partners, vald för att bidra till uppfyllanden av ett relativt kortsiktigt programmål. Insatsen genererar specifika resultat som aggregeras uppåt och kan härledas/attribueras till vårt stöd. Hur skulle det se ut om det istället var helt och hållet kärnstöd till samma partner? Svårare att attribuera resultat till oss? Ta längre tid? PARTNERORGANISATION C INSATS X LAND Z

19 Vad behöver förändras i styrningen av CSO-stödet för att öka utvecklingseffektivitet? Vad kan vi lära oss när vi jämför kartan med verkligheten?


Ladda ner ppt "Så här arbetar vi, och några exempel på utmaningar Avsnitt 1: We Effects system och arbetssätt Avsnitt 2: utmaningar för att öka utvecklingseffektivitetet."

Liknande presentationer


Google-annonser