Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv © Acando Management Consulting Enterprise Solutions Digital Solutions Medlem 2020 en snabbare väg till framgång.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv © Acando Management Consulting Enterprise Solutions Digital Solutions Medlem 2020 en snabbare väg till framgång."— Presentationens avskrift:

1 Sv © Acando Management Consulting Enterprise Solutions Digital Solutions Medlem 2020 en snabbare väg till framgång

2 Sv © Acando 1.Välkommen 2.FASAB 3.Medlem 2020 och Acando 4.Demonstration FASAB – Puma 5.Microsoft Dynamics – vägen framåt 6.Summering 7.Lunch Agenda

3 Sv © Acando FASAB 6F Gunnar Dahlberg VD FASAB

4 Sv © Acando I samband med att 6F-förbundens styrelser beslutade om att samlokalisera förbundens huvudkontor, beslutades det även om en etablering av FASAB som en gemensam administrativ funktion för ekonomi, personal, IT och medlemsservice. 2014-08-18 4

5 Sv © Acando Förbunden administrerar samma saker fast var och en för sig. Det medför höga kostnader för respektive förbund. Vad det handlar om är att omvandla administrativa kostnader till mer tid för facklig verksamhet. 2014-08-18 5

6 Sv © Acando FASAB:s förändringsprogram verksamhet/IT syftar till att skapa gemensamma arbetssätt och en gemensam teknisk plattform för de olika förbunden och a-kassorna för ökade möjligheter till samordningsvinster och kostnadsreduktion. 2014-08-18 6

7 Sv © Acando Då de administrativa uppgifterna hanteras av FASAB kan förbunden och a-kassorna lägga resurser och kraft på att ge medlemmarna mer ”fack för pengarna”. FASAB ger dessutom möjligheter till mervärde i form av bl.a. ökad flexibilitet, jämnare kvalitet och ökad möjlighet till gemensam utveckling. 2014-08-18 7

8 Sv © Acando Nuläge 2014-08-18 8 IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats Office E-Post Internet Fillagring Utskrift Telefoni IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats Office E-Post Internet Fillagring Utskrift Telefoni IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats Office E-Post Internet Fillagring Utskrift Telefoni IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats Office E-Post Internet Fillagring Utskrift Telefoni IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats Office E-Post Internet Fillagring Utskrift Telefoni A-kassa

9 Sv © Acando A-kassa Nuläge IT-landskapet 2014-08-18 9 IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats –Office –E-Post –Internet –Fillagring –Utskrift Telefoni IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats –Office –E-Post –Internet –Fillagring –Utskrift telefoni IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats –Office –E-Post –Internet –Fillagring –Utskrift telefoni IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats –Office –E-Post –Internet –Fillagring –Utskrift telefoni IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats –Office –E-Post –Internet –Fillagring –Utskrift Telefoni 2olika system 3 (7) olika system 3 Office, 4ePost, varierandedatorarbetsplatser 3 varianter av mobiloperativ, 3 operatörer, 5 växellösningar

10 Sv © Acando A-kassa Börläge 2014-08-18 10 IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats –Office –E-Post –Internet –Fillagring –Utskrift Telefoni IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats –Office –E-Post –Internet –Fillagring –Utskrift telefoni IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats –Office –E-Post –Internet –Fillagring –Utskrift telefoni IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats –Office –E-Post –Internet –Fillagring –Utskrift telefoni IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats –Office –E-Post –Internet –Fillagring –Utskrift Telefoni Gemensamma system för HR och ekonomi Ett gemensamt system för medlemshantering mm 1-2 standardarbetsplatser, ett Post-system Standardisera telefonilösningen Ta fram och etablera gemensamma policys, processer och principer mm

11 Sv © Acando Inom förändringsprogram kommer nya funktionaliteter och tjänster att införas. Som anställd i förbunden och a-kassorna kommer man att märka detta genom nya arbetssätt och nya stödsystem som till exempel ny datorarbetsplats, ny telefonilösning och nytt verksamhetssystem m.m. 2014-08-18 11

12 Sv © Acando Nytt verksamhets-system FASAB Lars Pehrsson Programledare Förändringsprogram FASAB FASAB

13 Sv © Acando 13 Upplägg FASAB förändringsprogram

14 Sv © Acando 14

15 Sv © Acando Produktval för gemensamt verksamhetssystem Nio huvudprocesser med ca 600 delprocesser

16 Sv © Acando Upphandling av leverantör

17 Sv © Acando Utveckling

18 Sv © Acando 1.Välkommen 2.FASAB 3.Medlem 2020 och Acando 4.Demonstration FASAB – Puma 5.Microsoft Dynamics – vägen framåt 6.Summering 7.Lunch Agenda

19 Sv © Acando Fakta om Acando och geografisk närvaro Grundat 1999, Frontec 1981, gick samman 2003, gick samman med Connecta 2014 21 700 aktieägare Noterat på NASDAX OMX Nordic Carl-Magnus Månsson, VD och koncernchef SverigeKoncernen Anställda13001800 Kontor618 Antal kvinnor28 %26% Omsättning1426 msek2092 msek Stockholm Göteborg Malmö Västerås (inkl Ludvika/Borlänge/Falun) Acando har kapacitet att leverera komplexa projekt med egna resurser, utan underleverantörer

20 Sv © Acando Microsoft ett strategiskt val hos Acando Acando är medlem i President´s Club tillsammans med 5% av de bästa Dynamics partnerna i världen Cirka 200 Microsoftkonsulter i Sverige Acando driver Microsoft Acando Academy som är ett ettårigt program för Dynamicskonsulter Medlem2020 arbetar alltid med senaste versionerna av Microsoftprodukterna

21 Sv © Acando utmaningar för medlemsorganisationer Ingen automatisk tillströmning av medlemmar – värvningsprocess krävs Marknadsföring och kampanjer behöver genomföras Krav på interaktivitet mot medlemmar (web med självbetjäning etc) Vikande medlemsantal = mindre ekonomiskt utrymme för administration Många sitter med föråldrade systemplattformar som är svåra att vidareutveckla. Höga krav på struktur och dokumenthantering i tvisteprocessen. Stöd för värvning & kampanjhantering med uppföljning. Hantering av kandidater och intresseanmälningar. Kampanjhantering med hög grad av automatisering. Mail, brev eller telefonkampanjer. Utsökning av målgrupper. Portal för självbetjäning, eller integration mot Sharepoint för mer avancerad funktionalitet. Effektivare processer med modern och heltäckande systemlösning. Helintegrerad lösning sparar tid och kostnader. En av marknadens modernaste systemplattformar som utvecklas kontinuerligt. Stabil teknologi. Dokumenthantering i Sharepoint. Full integration med Office. Funktionalitet för arkivering av dokument. Lösning

22 Sv © Acando Rätt standardprodukt för rätt tillämpning

23 Sv © Acando Fördelar med att välja Acando’s medlemslösning Acandos lösning är baserad på standardprodukter utan omfattande specialanpassningar och utveckling Lösningen är skalbar med god prestanda, och minskar risk för inbyggda flaskhalsar eller andra begänsningar Lösningen är kostnadseffektiv att förvalta och uppgradera över hela lösningens livscykeln Vi erbjuder en lösning som möjliggör fullt nyttjande av Microsofts produktutveckling En lösning baserad på standardprodukter gör förvaltning leverantörsoberoende

24 Sv © Acando Referenser Acando´s medlemslösning

25 Sv © Acando Acando’s medlemslösning nominerad hos Microsoft Microsoft utsåg i november de partners i Sverige som under 2013 har lyckats bäst med att leverera och sälja lösningar baserade på Microsofts plattform Årets Business Solutions Partner Acando AB (Medlemslösning) CGI Sverige AB Softronic AB Årets Collaboration Partner Acando AB Altran Sverige AB Invid Jönköping AB Årets BI Partner Acando AB Enfo Pointer AB Solver Sweden AB

26 Sv © Acando Medlemslösningen

27 Sv © Acando Medlemslösningen

28 Sv © Acando 1.Välkommen 2.FASAB 3.Medlem 2020 och Acando 4.Demonstration FASAB – Puma 5.Microsoft Dynamics – vägen framåt 6.Summering 7.Lunch Agenda

29 Sv © Acando Demonstration Kort översikt och navigering Visa medlem och uppdatera medlemsuppgifter Arbetsgivare Avisering Hantering av ärenden och noteringar

30 Sv © Acando 1.Välkommen 2.FASAB 3.Medlem 2020 och Acando 4.Demonstration FASAB – Puma 5.Microsoft Dynamics – vägen framåt 6.Summering 7.Lunch Agenda

31 Sv © Acando Unified Service Desk Dynamics CRM Ersin Saygin ersins@microsoft.com ersins@microsoft.com Medlem 2020

32 Sv © Acando Utmaningar

33 Sv © Acando Marketing The new business landscape for CRM 44% of consumers today complain about products/services on social networks, and 20% of those consumers expect a response within one hour 78.6% of the time sales people using social media outsold non-users in 2012, and were 23% more successful at exceeding quotas than their non-social sales peers 1.5 billion people have social networking accounts 72% of companies by 2011 used social technologies in their businesses 90% of those companies reported business benefits Customer Care

34 Sv © Acando Unified Service Desk

35 Sv © Acando Easily configure searches on different entities Customer info pulled from various applications Call scripts configured to assist through complex processes Easy to configure layout Context Sharing CTI connectors from ISV such as Aspect CRM First Class Application Composition Framework Hybrid Mode Unified Desk – Service in Diverse Environments

36 Sv © Acando Designers Awareness Campaigns Ad Networks Web Social Channels Email Lead Mgmt Content / Nurture Marketing Mobile Social Marketers Broadcast Phone Print Events Retention Programs Cross-channel Experience Consistency Loyalty Campaigns Cross / up-sell Campaigns Revenue Performance Optimization Conversion Point Optimization Lead Existing Customers Former Customers Opportunity Awareness Suspect Agency Partners Campaign Managers Event Marketers Lead Nurturing & Scoring

37 Sv © Acando Social listening & analytics stand-alone service Access to full Twitter data Subscribe through Office 365 platform Modern user experience Simple setup

38 Sv © Acando Dynamics Marketing EFFECTIVE MARKETING MANAGEMENT PLAN MULTI- CHANNEL ENGAGEMENT EXECUTE CRM Integration & Closed Loop ROI Advertising & Social Media NURTURE & MEASURE DATA DRIVEN, CUSTOMER FOCUSED Customer Segmentation Behavioral Analysis

39 Sv © Acando Easily design, change and track multi-channel campaigns Monitor how your campaigns are progressing against Goals

40 Sv © Acando API driven Scaled to support B2B or B2C email volumes – up to millions per day Send highly segmented emails to drive improved open rates Cross campaign rules to prevent email fatigue

41 Sv © Acando Predefined workbooks built on PowerBI Excel based reporting tools integrating key Marketing and Sales data

42 Sv © Acando Self Service providing 24/7 support at low cost Mobile Care enables services experiences across devices Engage and respond to customers on Facebook Real-time chat enables collaboration with customers via the website *Parature stand-alone

43 Sv © Acando 1.Välkommen 2.FASAB 3.Medlem 2020 och Acando 4.Demonstration FASAB – Puma 5.Microsoft Dynamics – vägen framåt 6.Summering 7.Lunch Agenda


Ladda ner ppt "Sv © Acando Management Consulting Enterprise Solutions Digital Solutions Medlem 2020 en snabbare väg till framgång."

Liknande presentationer


Google-annonser