Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

en snabbare väg till framgång

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "en snabbare väg till framgång"— Presentationens avskrift:

1 en snabbare väg till framgång
Medlem 2020

2 Agenda Välkommen FASAB Medlem 2020 och Acando
Demonstration FASAB – Puma Microsoft Dynamics – vägen framåt Summering Lunch 2

3 FASAB 6F Gunnar Dahlberg VD FASAB

4 I samband med att 6F-förbundens styrelser beslutade om att samlokalisera förbundens huvudkontor, beslutades det även om en etablering av FASAB som en gemensam administrativ funktion för ekonomi, personal, IT och medlemsservice.

5 Förbunden administrerar samma saker fast var och en för sig
Förbunden administrerar samma saker fast var och en för sig. Det medför höga kostnader för respektive förbund. Vad det handlar om är att omvandla administrativa kostnader till mer tid för facklig verksamhet.

6 FASAB:s förändringsprogram verksamhet/IT syftar till att skapa gemensamma arbetssätt och en gemensam teknisk plattform för de olika förbunden och a-kassorna för ökade möjligheter till samordningsvinster och kostnadsreduktion.

7 Då de administrativa uppgifterna hanteras av FASAB kan förbunden och a-kassorna lägga resurser och kraft på att ge medlemmarna mer ”fack för pengarna”. FASAB ger dessutom möjligheter till mervärde i form av bl.a. ökad flexibilitet, jämnare kvalitet och ökad möjlighet till gemensam utveckling.

8 Nuläge A-kassa A-kassa A-kassa A-kassa
IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats Office E-Post Internet Fillagring Utskrift Telefoni IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats Office E-Post Internet Fillagring Utskrift Telefoni IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats Office E-Post Internet Fillagring Utskrift Telefoni IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats Office E-Post Internet Fillagring Utskrift Telefoni IT-stöd för administrativa funktioner HR Ekonomi Medlemshantering Ärende Avtal Utbildning Företagsregister Kontorsarbetsplats Office E-Post Internet Fillagring Utskrift Telefoni

9 Nuläge IT-landskapet 2 olika system 3 (7) olika system 3 Office, 4
A-kassa A-kassa A-kassa A-kassa IT - stöd för IT - stöd för IT - stöd för IT - stöd för IT - stöd för administrativa administrativa administrativa administrativa administrativa funktioner funktioner funktioner funktioner funktioner HR HR HR HR HR 2 olika system Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Medlemshantering Medlemshantering Medlemshantering Medlemshantering Medlemshantering Ärende Ärende Ärende Ärende Ärende Avtal Avtal 3 (7) olika system Avtal Avtal Avtal Utbildning Utbildning Utbildning Utbildning Utbildning Företagsregister Företagsregister Företagsregister Företagsregister Företagsregister Kontorsarbetsplats Kontorsarbetsplats Kontorsarbetsplats Kontorsarbetsplats Kontorsarbetsplats Office Office Office Office Office E - Post 3 Office, 4 E - Post ePost , varierande E - Post datorarbetsplatser E - Post E - Post Internet Internet Internet Internet Internet Fillagring Fillagring Fillagring Fillagring Fillagring Utskrift Utskrift Utskrift Utskrift Utskrift Telefoni 3 varianter av mobiloperativ, 3 operatörer, 5 växellösningar telefoni telefoni telefoni Telefoni

10 Börläge Ta fram och etablera gemensamma policys, processer och principer mm A-kassa A-kassa A-kassa A-kassa IT - stöd för IT - stöd för IT - stöd för IT - stöd för IT - stöd för administrativa administrativa administrativa administrativa administrativa funktioner funktioner funktioner funktioner funktioner HR HR HR HR HR Gemensamma system för HR och ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Medlemshantering Medlemshantering Medlemshantering Medlemshantering Medlemshantering Ärende Ärende Ärende Ärende Ärende Avtal Avtal Ett gemensamt system för medlemshantering mm Avtal Avtal Avtal Utbildning Utbildning Utbildning Utbildning Utbildning Företagsregister Företagsregister Företagsregister Företagsregister Företagsregister Kontorsarbetsplats Kontorsarbetsplats Kontorsarbetsplats Kontorsarbetsplats Kontorsarbetsplats Office Office Office Office Office E - Post 1-2 standardarbetsplatser, ett Post-system E - Post E - Post E - Post E - Post Internet Internet Internet Internet Internet Fillagring Fillagring Fillagring Fillagring Fillagring Utskrift Utskrift Utskrift Utskrift Utskrift Telefoni telefoni Standardisera telefonilösningen telefoni telefoni Telefoni

11 Inom förändringsprogram kommer nya funktionaliteter och tjänster att införas. Som anställd i förbunden och a-kassorna kommer man att märka detta genom nya arbetssätt och nya stödsystem som till exempel ny datorarbetsplats, ny telefonilösning och nytt verksamhetssystem m.m.

12 FASAB Nytt verksamhets-system FASAB Lars Pehrsson Programledare
Förändringsprogram FASAB FASAB

13 Upplägg FASAB förändringsprogram

14 14

15 Produktval för gemensamt verksamhetssystem
Nio huvudprocesser med ca 600 delprocesser

16 Upphandling av leverantör

17 Utveckling

18 Agenda Välkommen FASAB Medlem 2020 och Acando
Demonstration FASAB – Puma Microsoft Dynamics – vägen framåt Summering Lunch 18

19 Fakta om Acando och geografisk närvaro
Grundat 1999, Frontec 1981, gick samman 2003, gick samman med Connecta 2014 aktieägare Noterat på NASDAX OMX Nordic Carl-Magnus Månsson, VD och koncernchef Sverige Koncernen Anställda Kontor 6 18 Antal kvinnor 28 % 26% Omsättning 1426 msek 2092 msek Stockholm Göteborg Malmö Västerås (inkl Ludvika/Borlänge/Falun) Frontec grundas 1981 ((ny juridisk person 1986). Bolaget börsnoteras Acando grundas 1999 av Custos, Kinnevik, Orkla och KF Invest tillsammans med medarbetarna som ägde 40 procent av bolaget. 2003 fusioneras dessa två bolag. Namnet blir AcandoFrontec köper AcandoFrontec Resco och bolagsnamnet kortas ner till Acando. Frontec startade 1981, börsnoterades på Stockholmsbörsens O-lista Från början en djup teknisk inriktning, men sedan början av 90-talet mer leveranser av verksamhetsförbättringar och integrationslösningar. Resco grundades 1982 och utvecklade under 1990-talet en internationell konsultverksamhet med stort fokus på integration och affärssystem. Bolaget börsnoterades på Stockholmsbörsens O-lista 1996. Acando startade 1999 med fokus att skapa verklig kund-nytta genom att erbjuda högsta kompetens inom verksamhet, IT och förändringsledning. Acando och Frontec läggs ihop till AcandoFrontec den 1 juli 2003. Koncernen Acando bildades genom samgåendet mellan AcandoFrontec, e-motion och Resco i mars 2006. Acando har kapacitet att leverera komplexa projekt med egna resurser, utan underleverantörer

20 Microsoft ett strategiskt val hos Acando
Acando är medlem i President´s Club tillsammans med 5% av de bästa Dynamics partnerna i världen Cirka 200 Microsoftkonsulter i Sverige Acando driver Microsoft Acando Academy som är ett ettårigt program för Dynamicskonsulter Medlem2020 arbetar alltid med senaste versionerna av Microsoftprodukterna

21 utmaningar för medlemsorganisationer
Lösning utmaningar för medlemsorganisationer Stöd för värvning & kampanjhantering med uppföljning. Hantering av kandidater och intresseanmälningar. Ingen automatisk tillströmning av medlemmar – värvningsprocess krävs Marknadsföring och kampanjer behöver genomföras Kampanjhantering med hög grad av automatisering. Mail, brev eller telefonkampanjer. Utsökning av målgrupper. Portal för självbetjäning, eller integration mot Sharepoint för mer avancerad funktionalitet. Krav på interaktivitet mot medlemmar (web med självbetjäning etc) Effektivare processer med modern och heltäckande systemlösning. Helintegrerad lösning sparar tid och kostnader. Vikande medlemsantal = mindre ekonomiskt utrymme för administration En av marknadens modernaste systemplattformar som utvecklas kontinuerligt. Stabil teknologi. Många sitter med föråldrade systemplattformar som är svåra att vidareutveckla. Höga krav på struktur och dokumenthantering i tvisteprocessen. Dokumenthantering i Sharepoint. Full integration med Office. Funktionalitet för arkivering av dokument.

22 Rätt standardprodukt för rätt tillämpning

23 Fördelar med att välja Acando’s medlemslösning
Acandos lösning är baserad på standardprodukter utan omfattande specialanpassningar och utveckling Lösningen är skalbar med god prestanda, och minskar risk för inbyggda flaskhalsar eller andra begänsningar Lösningen är kostnadseffektiv att förvalta och uppgradera över hela lösningens livscykeln Vi erbjuder en lösning som möjliggör fullt nyttjande av Microsofts produktutveckling En lösning baserad på standardprodukter gör förvaltning leverantörsoberoende

24 Referenser Acando´s medlemslösning

25 Acando’s medlemslösning nominerad hos Microsoft
Microsoft utsåg i november de partners i Sverige som under 2013 har lyckats bäst med att leverera och sälja lösningar baserade på Microsofts plattform Årets Business Solutions Partner Acando AB (Medlemslösning) CGI Sverige AB Softronic AB Årets Collaboration Partner Acando AB Altran Sverige AB Invid Jönköping AB Årets BI Partner Acando AB Enfo Pointer AB Solver Sweden AB

26 Medlemslösningen

27 Medlemslösningen

28 Agenda Välkommen FASAB Medlem 2020 och Acando
Demonstration FASAB – Puma Microsoft Dynamics – vägen framåt Summering Lunch 28

29 Demonstration Kort översikt och navigering
Visa medlem och uppdatera medlemsuppgifter Arbetsgivare Avisering Hantering av ärenden och noteringar

30 Agenda Välkommen FASAB Medlem 2020 och Acando
Demonstration FASAB – Puma Microsoft Dynamics – vägen framåt Summering Lunch 30

31 Medlem 2020 Dynamics CRM Ersin Saygin ersins@microsoft.com Utmaning
Vad hör vi ifrån kunder Unified Service Desk Dynamics Marketing Microsoft Social Listening Diskussion

32 Utmaningar Egenutvecklat medlemssystem på åldrande plattform
Betydande kostnader och stort eget ansvar för förvaltning Utmaningar för att skapa effektiv kommunikation med medlemmarna Medlemsrekryteringen är ineffektiv Arbetskrävande hantering för att få fram relevanta prospektlistor Svårt att få konkreta avslut direkt Inget stöd för betalning direkt leder till stort tapp av nyrekryterade medlemmar vid första betalningstillfället n Global sentiment analysis: Being able to identify whether there are positive, negative feelings about your product or brand can be helpful for shaping messaging and sales conversations more effectively. Share of voice: Lets you see posts across Facebook, Twitter, Blogs, News, etc. so you can see where the volume of discussion is coming from and which channels are most important for a particular discussion. This is important because it lets you target your efforts to particular channels that are most valuable to your efforts. Competitive intelligence: Is incredibly valuable as it lets you see how you compare against the competition in the minds of potential customers. You can track competitive offers, product strengths and weakness, and more to position sales conversations more effectively and help with new product development.

33 The new business landscape for CRM
Customer Care Sales Marketing Sell | Connect | Communicate Create | Collaborate | Inspire Listen | Respond | Delight 78.6% of the time sales people using social media outsold non-users in 2012, and were 23% more successful at exceeding quotas than their non-social sales peers 1.5 billion people have social networking accounts 72% of companies by 2011 used social technologies in their businesses 90% of those companies reported business benefits 44% of consumers today complain about products/services on social networks, and 20% of those consumers expect a response within one hour

34 Unified Service Desk

35 Unified Desk – Service in Diverse Environments
Easily configure searches on different entities Customer info pulled from various applications Call scripts configured to assist through complex processes Easy to configure layout Context Sharing CTI connectors from ISV such as Aspect Composition Framework Hybrid Mode CRM First Class Application

36 Lead Nurturing & Scoring
Designers Awareness Campaigns Ad Networks Web Social Channels Lead Mgmt Content / Nurture Marketing Mobile Social Marketers Broadcast Phone Print Events Retention Programs Cross-channel Experience Consistency Loyalty Campaigns Cross / up-sell Campaigns Revenue Performance Optimization Conversion Point Optimization Lead Existing Customers Former Customers Opportunity Awareness Suspect Agency Partners Campaign Managers Event Marketers BRAND PROMISE Marketers Channels Programs Customer Journey

37 Microsoft Social Listening
Social listening & analytics stand-alone service Access to full Twitter data Subscribe through Office 365 platform Modern user experience Simple setup Social listening & analytics stand-alone service: Microsoft Social Listening helps companies gain a true understanding of their customers and business on a global scale across the social web. Companies can gain insight into what people really think or feel about their brands and products, gather competitive intelligence, and measure marketing campaign effectiveness. Microsoft Social Listening makes it easy to identify and track top influencers, gain early insight on problematic issues, and stay on top of hot topics in your industry. Access to full Twitter data: Twitters’ Public APIs have limited information. The full feed provides access to real-time and historical Twitter data, giving a more complete view of social conversations and more accurate insights. Modern user experience: aligning to the Microsoft Dynamics CRM user experience to drive a familiar experience that scales to fit the users device. Simple Setup: Easy to setup for all users including personalization capabilities.

38 Dynamics Marketing EXECUTE Plan Nurture & Measure
Effective marketing management Multi- Channel Engagement Data driven, Customer Focused Plan EXECUTE Digital Asset Management Workflow & Collaboration CRM Integration & Closed Loop ROI Advertising & Social Media Behavioral Analysis Customer Segmentation Media Buying & Planning Spend Management Marketing Resource Management Campaign Management Integrated Marketing management

39 Drag and drop visual Campaign Designer
Easily design, change and track multi-channel campaigns Monitor how your campaigns are progressing against Goals Drag and drop visual Campaign Designer: An intuitive visual designer that makes it easy for marketers to create multi-channel campaigns integrated with marketing and social channels to generate highly qualified leads and drive customer engagement.

40 Scalable Email Marketing
API driven Scaled to support B2B or B2C volumes – up to millions per day Send highly segmented s to drive improved open rates Cross campaign rules to prevent fatigue API Driven: APIs to support s triggered by third parties applications and tracked within Dynamics Marketing Scaled to support B2B or B2C volumes: Deliver mass and transactional s scalable to millions of s to customers per day Send highly segmented s to drive improved open rates: Highly Personalized message per recipient-different sender, subject & content (fewer s to send and more personalized content) Cross campaign rules to prevent fatigue: Manage and control how many s a contact can receive in a given time period to improve performance.

41 Power BI for Marketing Predefined workbooks built on PowerBI
Excel based reporting tools integrating key Marketing and Sales data Predefined workbooks built on PowerBI: Predefined workbooks focused on important areas for Marketers (financials, lead performance, asset management and deliverability) Excel based reporting tools integrating key Marketing and Sales data: Obtain 360 view of the Customer by visualizing contact demographics, online behavior, marketing lists and much more.

42 Multi-channel Care* Self Service providing 24/7 support at low cost
Mobile Care enables services experiences across devices Engage and respond to customers on Facebook Real-time chat enables collaboration with customers via the website Parature Portal: a 24/7 customer support center that is seamlessly integrated into your organization’s current website. This web-based help center gives your customers easy and convenient access to an intuitive, searchable knowledge base which delivers quick answers to their most-commonly asked service and support questions. If your customers still require personal support after using the knowledge base, they can submit a help ticket, track its progress at their convenience and receive an automatic notification when an answer is available for them. Co-browsing capabilities enable agents to connect to customers desktops to immediately resolve issues. Major Benefits: Reduces the number of repetitive support questions for CSRs Empowers customers and reduces resolution times; improves customer satisfaction Drives down call and volume; provides 24/7 support Can be integrated into additional customer service channels including social media Customizable to seamlessly match your organization’s branding and language Parature for Mobile: both your agents and your customers will be able to leverage the world-class Parature service and support experience via all major mobile and tablet devices. Your customers will enjoy a seamless, personalized experience from your mobile web properties, while your agents will be able to work across departments to get more done. Major Benefits – Mobile Service Desk: Cross-platform compatible mobile access to the Parature service desk Look up tickets by ticket number or access to ticket views and queues Perform actions and update tickets Work across multiple Parature departments No application to update, always on the latest version Works with Parature Single Sign On Major Benefits – Mobile Portal: Completely customizable to match your brand Customer access to all support channels (ticketing, knowledgebase, downloads, chat, etc.) Cross-platform compatible Parature Facebook Portal: provide businesses and organizations with a 24/7 multi-service channel for customer support on Facebook. Customers and consumers can browse FAQs and updates, or submit a help desk tickets. In addition, you can integrate Parature Live Chat seamlessly to deflect customer complaints and service issue posts on your brand’s Facebook page. Monitors questions and posts on Facebook and Twitter in real time so you can respond immediately Allows questions and comments to be routed to the person within your organization who can best answer Provides a dedicated 24/7 support presence on your organization’s Facebook page Integrates seamlessly with other Parature customer service solutions to provide a 360-degree view of the customer Real-time chat: Provide your customers with instant and personalized online support with Parature Chat. Empowers your organization with an immediate, seamless transition from a self-service to assisted channel at critical times during the support interaction. Comprehensive rules for escalation, deflection and prioritization ensure a timely response and that Service Level Agreements (SLAs) are met. Ensure fast, personal responses to online consumers Increase efficiency and productivity without increasing headcount Improve time to resolution Reduce shopping cart, web form, online navigation and transaction abandonment rates *Parature stand-alone

43 Agenda Välkommen FASAB Medlem 2020 och Acando
Demonstration FASAB – Puma Microsoft Dynamics – vägen framåt Summering Lunch 43


Ladda ner ppt "en snabbare väg till framgång"

Liknande presentationer


Google-annonser