Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdatering av nationalräkenskaperna Frukostseminarium 2 september 2014 Birgitta Magnusson Wärmark Alla siffror är preliminära INTE definitiva.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdatering av nationalräkenskaperna Frukostseminarium 2 september 2014 Birgitta Magnusson Wärmark Alla siffror är preliminära INTE definitiva."— Presentationens avskrift:

1 Uppdatering av nationalräkenskaperna Frukostseminarium 2 september 2014 Birgitta Magnusson Wärmark Alla siffror är preliminära INTE definitiva

2 SNA och ESA/ENS Nationalräkenskaperna styrs av regelverket SNA 2008 (System of National Accounts) – FN ENS2010 (Europeiska National- och Regional- räkenskapsSystemet) – EU anpassat ESA 2010 ska överensstämma med 2008 SNA och BPM6 ENS-förordningen 549/2013 beslutades av rådet och parlamentet i maj 2013 Alla siffror är preliminära INTE definitiva

3 Bakgrund till uppdatering 2003 - UN Statistical Commission (UNSC) uppdatering av SNA 1993 « bring the accounts in line with the new economic environment, advances in methodological research, and needs for users » »föra nationalräkenskaperna i linje med den nya ekonomiska omvärlden, framsteg inom metodforskning, och behov för användare« Inter Secretariat Working Group on National Accounts (ISWGNA) projekt: IMF, OECD, FN, EU och Världsbanken Alla siffror är preliminära INTE definitiva

4 Mest betydande förändringar Investering - FoU samt Militära vapensystem Ekonomiskt ägande - ändrad export- och import: Trepartshandel och Lönebearbetning Momsdelen av EU-avgiften skatt löpande transferering Klassificering offentliga bolag Finansiella området- mer detaljer Redovisning av pensionsskulder - utökad Alla siffror är preliminära INTE definitiva

5 Investeringar, före och efter Revidering av Investeringar pga ENS 2010, mdkr 2011 Alla siffror är preliminära INTE definitiva

6 Militära vapensystem – 10 mdkr 3 kapitaltyper % Byggnader och anläggningar12 Maskiner27 Transportmedel62 Kapitalförslitning: avskrivning utgår från vad USA använder samt lite tillägg för att Sverige inte förbrukat dessa varor på länge Alla siffror är preliminära INTE definitiva

7 Påverkan av ändrad redovisning i utrikeshandeln av ENS2010 Export av varor ökar med marginalen från trepartshandel Export av tjänster minskar motsvarande Varor för lönebearbetning: Varuvärdet ska inte registreras i varuexport eller varuimport, utan endast förädlingsvärdet för lönebearbetningen Från brutto- till nettoregistrering Alla siffror är preliminära INTE definitiva

8 Ändrad momsredovisning Från skatt till löpande transferering BNP till marknadspris + Primära inkomster till/från utlandet: löner kap inkomst, EU-skatter - subv BNI till marknadspris + Löpande transfereringar till/från utlandet Disponibel nationalinkomst - Konsumtion Sparande + Kapitaltransfereringar till/från utlandet - Investeringar Finansiellt sparande Alla siffror är preliminära INTE definitiva

9 Offentlig- och privat sektor Det nationella ekonomiska territoriet Offentlig sektorPrivat sektor Statliga myndig- heter och andra statliga organ Kommunala myndig- heter och andra kommunala organ Bolagssektorn Hushåll och HIO Sektorn för offentlig förvaltning (f.d. offentliga sektorn) Offentliga bolag Privata och utlands- kontrollerade bolag Alla siffror är preliminära INTE definitiva

10 Sektorn finansiella bolag – utökad Centralbanken Monetära finansinstitut Penningmarknadsfonder Investeringsfonder Andra finansförmedlare Finansiella servicebolag Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag Försäkringsbolag Pensionsinstitut Alla siffror är preliminära INTE definitiva

11 Ändrad redovisning inom pensionsområdet Även anställningsrelaterade pensioner (ofonderade), som idag skuldförs i balansräkning ska framöver ingå i NR Skulden för statliga förmånsbestämda avtals- pensioner tas därmed med i NR från år 1998- Högre offentlig bruttoskuld, ca +190 miljarder (2011) Lägre offentligt sparande, ca -2 miljarder (2011), motsvarande högre sparande för hushållen Oförändrad Maastrichtskuld (pensioner ingår ej)

12 FoU-statistik (FM) 2011 Utgifter för egenproducerad FoU, andelar per bransch Alla siffror är preliminära. INTE definitiva

13 FoU beräkning, värdering Köpt FoU tas upp till marknadspriset Egenproducerad FoU beräknas från kostnadssidan med vinstpåslag för marknadsproducenter (ej vinstpåslag för offentliga och HIO) Kostnaderna inkluderar: Arbetskostnader, konsultarvoden o andra löpande utgifter från FM-undersökningen Avskrivningar för maskiner som används (modell) Produktskatter och subventioner Utgifter för egenproducerad programvara exkluderas, ingår redan i NR Tjänsteprisindex SNI 71, tekniska konsulter 13

14 FoU per sektor Alla siffror är preliminära. INTE definitiva

15 BNP-påverkan på tre sätt Köpt FoU omklassas från förbrukning till investering Egenproducerad FoU blir produktion och investering Kapitalförslitning tillkommer för offentligt, inklusive HIO, producerad FoU när förbrukning blir investering, vilket höjer offentlig produktion och konsumtion 15

16 BNP-påverkan preliminära skattningar ENS2010-påverkan Ökning i BNP, %Antal länderLänder 0-1 %5LV, LT, HU, PL, RO 1-2%10CZ, EE, IE, ES, IT, LU, MT, PT, SI, SK 2-3%4BE, DK, DE, FR 3-4%3AT, NL, UK 4-5%2FI, SE +2,4%24EU genomsnitt +3%USA Alla siffror är preliminära INTE definitiva

17 BNP, löpande prisnivå, före - efter Alla siffror är preliminära INTE definitiva

18 Ändrad BNP-tillväxt efter uppdateringen Alla siffror är preliminära INTE definitiva

19 Ändringar i NR-aggregat 2011 BNP-nivån + 5,1 %, ENS-relaterat + 4,3% BNI-nivån +5,3, ENS-relaterat +4,5% Fasta bruttoinvesteringar ca. + 27, ENS-rel +21 % BNP/capita +5,1 %, plus 19 000 kr Offentliga bruttoskulden/BNP minskar 39 37 (<60%) Offentliga finansiella sparadet/BNP försämras med ca. -0,2 procentenheter (inte under -3%) Offentlig förbrukning minskar 3 procent EU-avgiften ? Alla siffror är preliminära INTE definitiva

20 BNP från användningsssidan – försörjningsbalans 2011 BNP,mdkr ändring + Hushållens konsumtionsutgifter169321 + Offentliga konsumtionsutgifter921- 3 + Fast bruttoinvestering830179 + Lagerinvestering och värdeföremål400 + Export varor126541 + Export tjänster442- 70 - Import varor1141- 5 - Import tjänster394-1 = BNP till marknadspris3656176 Alla siffror är preliminära INTE definitiva

21 Revideringar av BNP 21 Alla siffror är preliminära. INTE definitiva


Ladda ner ppt "Uppdatering av nationalräkenskaperna Frukostseminarium 2 september 2014 Birgitta Magnusson Wärmark Alla siffror är preliminära INTE definitiva."

Liknande presentationer


Google-annonser