Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Kursen syftar till att ge studenten praktisk erfarenhet av att arbeta med frågor kring barnets bästa och mänskliga rättigheter inom offentlig förvaltning,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Kursen syftar till att ge studenten praktisk erfarenhet av att arbeta med frågor kring barnets bästa och mänskliga rättigheter inom offentlig förvaltning,"— Presentationens avskrift:

1

2  Kursen syftar till att ge studenten praktisk erfarenhet av att arbeta med frågor kring barnets bästa och mänskliga rättigheter inom offentlig förvaltning, frivillig organisationer, företag eller andra former av organisationer.

3  Studenten söker själv praktikplats.  Vid frågor kring detta eller om studenten inte hittar en praktikplats, så ska studenten kontakta kursansvarig lärare.

4  Innan praktiken börjar ska kursansvarig lärare godkänna studentens val av praktikplats.  Senast två veckor innan kursens start ska studenten lämna in blanketten Överenskommelse om praktikplats. Blanketter för detta finns på Mondo

5  Praktikplatsens relevans för utbildningen (Barnets bästa /mänskliga rättigheter)  Beskrivning av praktikplatsen  Arbetsuppgifter för studenten  Handledningens utformning

6  Kursen består av närvaro på praktikplatsen,  egna litteraturstudier och reflektioner,  aktivt deltagande vid seminarier på BUV (inkl presentation på heldagsseminarium,  aktivt deltagande på diskussionsforumet på Mondo och  författande av ett skriftligt PM.

7  Sammanlagda arbetstiden vid praktikplatsen ska motsvara cirka 32 timmar i veckan under 8 veckor.  Arbetstider och närvaro på praktikplatsen bestäms i samråd med kursansvarig och praktikplatsen. Detta ska anpassas efter gällande arbetstider och anvisningar från praktikplatsen.

8  Det är tillåtet att dela upp praktiken, till exempel så att hälften av praktiken görs på en praktikplats och den andra hälften på en annan praktikplats.

9  Statens skolinspektion  Socialdepartementet  Statens kommuner och landsting (SKL)  Barnombudsmannen, Stockholm, Uppsala, Botbyrka  Utrikesdepartementet  Diskrimineringsbyrån, Uppsala  Karolinska Intitutet, Divisionen för Global Hälsa  Kulturförvaltningen, Stockholms stad  Södermalms Stadsdelsförvaltning  Förskoleavdelningen  Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholm läns landsting, länet Sydost.  Utbildningskontoret, Södertälje kommun

10  Rädda Barnen  SOS barnbyar  ECPAT Sverige  World Childhood Foundation  Stiftelsen Allmänna Barnhuset  Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN)  Min Stora dag  ATSUB, Föreningen Anhöring till sexuellt utnyttjade barn  Somaya kvinno- och tjejjour  Läkare i världen  Stiftelsen trygga barn  Frankel & Friends/Framtidsboxen  Förskolan Odd Fellow

11  Svenska generalkonsulatet i Istambul  Instituto Promundo, Rio de Janeiro, Brasilien  Social Service- Akraneskaupstaour, Island  The Ombudsman for Children, Island  Defense for Children International, Geneve  Mothers and Children Multi-Sectorial Development Organization, Etiopien  Save the Children, Kurdistan

12  Skolförvaltningen Stockholms Stad  SKL  CSR CCR Center for Child-Rights & Corporate Social Responsibility, Beijing http://www.ccrcsr.com http://www.ccrcsr.com  Barnombudsmannen (Kontakta Henrik Ingrids)  Friends


Ladda ner ppt " Kursen syftar till att ge studenten praktisk erfarenhet av att arbeta med frågor kring barnets bästa och mänskliga rättigheter inom offentlig förvaltning,"

Liknande presentationer


Google-annonser