Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personskador vid arbetsmarknadsåtgärd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personskador vid arbetsmarknadsåtgärd"— Presentationens avskrift:

1 Personskador vid arbetsmarknadsåtgärd
FÖRSÄKRINGSINFORMATION FRÅN KAMMARKOLLEGIET TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

2 Vi har inte möjlighet att besöka er alla
Vi ber er istället se på ett kort bildspel på minuter Ni kan se bildspelet enskilt eller i grupp Det innehåller det viktigaste ni behöver veta när en arbetssökande i samband med arbetsmarknadsåtgärd skadar sig, eller åstadkommer annan skada Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

3 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Förordning mm Personskadeskyddet motsvarar arbetsskade- försäkringens olycksfallsskydd Regleras i förordning (SFS 1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbets- marknadspolitiska program mm Ersättning lämnas i enlighet med bestämmel- serna i kollektivavtalet ”Avtal om ersättning vid personskada”, PSA Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

4 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Våra kontaktpersoner Mikael Skog, 054 – , födda dag Kajsa Bergfelt, 054 – , födda dag Gun Björkman, 054 – , sektionschef Adress: Kammarkollegiet, Karlstad Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

5 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Vår hemsida Längst upp till höger, ”Våra verksamheter” Klicka på ”Försäkringar & Riskhantering” Personförsäkringar Arbetsmarknadsåtgärd Där finner ni aktuell förordning, avtal om ersättning vid personskada, PSA, samt skadeanmälan för utskrift Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

6 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Vem kan få ersättning? Den som deltar i : Arbetsmarknadsåtgärd med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning Obligatoriskt studiebesök eller kartläggningssamtal av sökandens yrkeskunskaper Utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år, eller deltar i jobb- och utvecklingsgarantin Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

7 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Undantag Vid start av näringsverksamhet omfattas man inte av detta försäkringsskydd Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

8 Var gäller försäkringen?
Man är försäkrad för olycksfall under eller på väg till eller från verksamheten Vid arbetssjukdom krävs att Försäkringskassan har godkänt besvären som arbetsskada Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

9 Vilken ersättning kan man få?
Ersättning för : Inkomstförlust Kostnader Sveda och värk Kvarstående besvär, s k lyte och men Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

10 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Inkomstförlust Ersättning kan lämnas vid sjuk- skrivning mer än 14 dagar För att få ersättning måste man ha en sjukpenninggrundande inkomst registrerad hos Försäkringskassan Ersättningen är skattepliktig Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

11 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Kostnader Ersättning för läkar- och sjukvårdskostnader Även ersättning för skadade kläder, glasögon, hörapparater, proteser och liknande Skattefri ersättning Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

12 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Sveda och värk Denna ersättning kan ses som ”plåster på såren” och är bland annat avsedd att i viss mån kompensera personligt lidande och obehag under läkningstiden Skattefri ersättning Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

13 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Kvarstående besvär Ersättning för lyte och men betalas ut vid medicinsk funktionsnedsättning som ger kvarstående besvär, t ex rörelseinskränkning eller värk Ärr eller kosmetisk defekt kan ge ersättning Vid förlust av tand utges ett engångsbelopp Prövning görs tidigast ett år efter skadan Skattefri ersättning Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

14 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Exempel Annika, 28 år, deltar i arbetsmarknadsåtgärd i form av arbetsprövning på mekanisk verkstad. Vid städning av metallsvarv skär hon sig på svarvspån, får sträckseneskada på tre fingrar Skadan sker den 15 mars 2012. Kammarkollegiet lämnar ersättning för sveda och värk under den akuta sjuktiden på tre månader, med kronor. Ersättning lämnas för läkarvård och läkemedel. I mars 2013 lämnas ersättning för kvarstående besvär, % medicinsk invaliditet, med kronor. Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

15 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Dödsfall Ersättning lämnas med begravningshjälp från Pensionsmyndigheten Kammarkollegiet kan pröva kompletterande ersättning för begravningskostnader Tänk på att även ansöka om ersättning från SPV Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

16 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Bra att veta Olycksfall där motorfordon är inblandade täcks av trafikskadelagen. Den skadade får kontakta fordonets trafikförsäkringsbolag och begära ersättning Behandlingskostnader för tandskador som inträffar i arbetet kan ersättas av Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken. Kammarkollegiet kan lämna ersättning för förlust av tand Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

17 Försäkringen gäller inte
Egna sakskador som inte har samband med personskada, t ex förstörda glasögon Skador under fritid Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

18 Skada förorsakad av deltagare
Förordning (SFS 1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmark- nadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabili- tering mm. Ersättning av allmänna medel lämnas av Arbets- förmedlingen enligt bestämmelserna i denna förordning till arbetsgivare och annan anordnare av … …… arbetsmarknadspolitiskt program, för skador som orsakats av deltagaren….. Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

19 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Forts… Ersättning lämnas för person- eller sakskada som har tillfogats arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren, oavsett om den som har orsakat skadan är vållande till skadan eller ej. Detsamma gäller ifråga om ren förmögenhetsskada som har tillfogats arbetsgivaren eller utbildnings- anordnaren. Arbetsförmedlingen svarar själv för kostnader upp till kronor. Vid högre kostnader kontaktas regeringen. Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

20 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Forts…. Ansökan om ersättning sänds till: Avdelningen Arbetsförmedlingsfrågor, Arbetsförmedlingen, Stockholm. Arbetsförmedlingen har ansvarsförsäkring hos Kammarkollegiet. Självrisken är 3 basbelopp. Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

21 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Skadeanmälan Blankett på Kammarkollegiets hemsida Fylls i av den skadade, glöm inte underskrift Underskrift även av Arbetsförmedlingen och praktik/utbildningsplats Skickas till Kammarkollegiet Anmäl alltid arbetsskada till Försäkrings- kassan Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

22 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Hör gärna av er Ni är välkomna att kontakta oss vid behov Ni kan kopiera och förmedla materialet vidare. Tack för att ni tog er tid att gå igenom vår information. Med vänliga hälsningar Kajsa Bergfelt och Mikael Skog Kammarkollegiet i Karlstad Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014


Ladda ner ppt "Personskador vid arbetsmarknadsåtgärd"

Liknande presentationer


Google-annonser