Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Personskador vid arbetsmarknadsåtgärd FÖRSÄKRINGSINFORMATION FRÅN KAMMARKOLLEGIET TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Personskador vid arbetsmarknadsåtgärd FÖRSÄKRINGSINFORMATION FRÅN KAMMARKOLLEGIET TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN."— Presentationens avskrift:

1 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Personskador vid arbetsmarknadsåtgärd FÖRSÄKRINGSINFORMATION FRÅN KAMMARKOLLEGIET TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN

2 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort bildspel på 10-15 minuter Ni kan se bildspelet enskilt eller i grupp Det innehåller det viktigaste ni behöver veta när en arbetssökande i samband med arbetsmarknadsåtgärd skadar sig, eller åstadkommer annan skada

3 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Förordning mm Personskadeskyddet motsvarar arbetsskade- försäkringens olycksfallsskydd Regleras i förordning (SFS 1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbets- marknadspolitiska program mm Ersättning lämnas i enlighet med bestämmel- serna i kollektivavtalet ”Avtal om ersättning vid personskada”, PSA

4 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Våra kontaktpersoner Mikael Skog, 054 – 22 12 38, födda dag 1 - 15 Kajsa Bergfelt, 054 – 22 12 21, födda dag 16 - 31 Gun Björkman, 054 – 22 12 23, sektionschef Adress: Kammarkollegiet, 651 80 Karlstad

5 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Vår hemsida www.kammarkollegiet.se Längst upp till höger, ”Våra verksamheter” Klicka på ”Försäkringar & Riskhantering” Personförsäkringar Arbetsmarknadsåtgärd Där finner ni aktuell förordning, avtal om ersättning vid personskada, PSA, samt skadeanmälan för utskrift

6 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Vem kan få ersättning? Den som deltar i : Arbetsmarknadsåtgärd med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning Obligatoriskt studiebesök eller kartläggningssamtal av sökandens yrkeskunskaper Utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år, eller deltar i jobb- och utvecklingsgarantin

7 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Undantag Vid start av näringsverksamhet omfattas man inte av detta försäkringsskydd

8 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Var gäller försäkringen? Man är försäkrad för olycksfall under eller på väg till eller från verksamheten Vid arbetssjukdom krävs att Försäkringskassan har godkänt besvären som arbetsskada

9 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Vilken ersättning kan man få? Ersättning för : Inkomstförlust Kostnader Sveda och värk Kvarstående besvär, s k lyte och men

10 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Inkomstförlust Ersättning kan lämnas vid sjuk- skrivning mer än 14 dagar För att få ersättning måste man ha en sjukpenninggrundande inkomst registrerad hos Försäkringskassan Ersättningen är skattepliktig

11 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Kostnader Ersättning för läkar- och sjukvårdskostnader Även ersättning för skadade kläder, glasögon, hörapparater, proteser och liknande Skattefri ersättning

12 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Sveda och värk Denna ersättning kan ses som ”plåster på såren” och är bland annat avsedd att i viss mån kompensera personligt lidande och obehag under läkningstiden Skattefri ersättning

13 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Kvarstående besvär Ersättning för lyte och men betalas ut vid medicinsk funktionsnedsättning som ger kvarstående besvär, t ex rörelseinskränkning eller värk Ärr eller kosmetisk defekt kan ge ersättning Vid förlust av tand utges ett engångsbelopp Prövning görs tidigast ett år efter skadan Skattefri ersättning

14 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Exempel Annika, 28 år, deltar i arbetsmarknadsåtgärd i form av arbetsprövning på mekanisk verkstad. Vid städning av metallsvarv skär hon sig på svarvspån, får sträckseneskada på tre fingrar. Skadan sker den 15 mars 2012. Kammarkollegiet lämnar ersättning för sveda och värk under den akuta sjuktiden på tre månader, med 7 200 kronor. Ersättning lämnas för läkarvård och läkemedel. I mars 2013 lämnas ersättning för kvarstående besvär, 4 % medicinsk invaliditet, med 47 000 kronor.

15 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Dödsfall Ersättning lämnas med begravningshjälp från Pensionsmyndigheten Kammarkollegiet kan pröva kompletterande ersättning för begravningskostnader Tänk på att även ansöka om ersättning från SPV

16 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Bra att veta Olycksfall där motorfordon är inblandade täcks av trafikskadelagen. Den skadade får kontakta fordonets trafikförsäkringsbolag och begära ersättning Behandlingskostnader för tandskador som inträffar i arbetet kan ersättas av Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken. Kammarkollegiet kan lämna ersättning för förlust av tand

17 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Försäkringen gäller inte Egna sakskador som inte har samband med personskada, t ex förstörda glasögon Skador under fritid

18 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Skada förorsakad av deltagare Förordning (SFS 1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmark- nadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabili- tering mm. Ersättning av allmänna medel lämnas av Arbets- förmedlingen enligt bestämmelserna i denna förordning till arbetsgivare och annan anordnare av … …… arbetsmarknadspolitiskt program, för skador som orsakats av deltagaren…..

19 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Forts… Ersättning lämnas för person- eller sakskada som har tillfogats arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren, oavsett om den som har orsakat skadan är vållande till skadan eller ej. Detsamma gäller ifråga om ren förmögenhetsskada som har tillfogats arbetsgivaren eller utbildnings- anordnaren. Arbetsförmedlingen svarar själv för kostnader upp till 500 000 kronor. Vid högre kostnader kontaktas regeringen.

20 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Forts…. Ansökan om ersättning sänds till: Avdelningen Arbetsförmedlingsfrågor, Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm. Arbetsförmedlingen har ansvarsförsäkring hos Kammarkollegiet. Självrisken är 3 basbelopp.

21 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Skadeanmälan Blankett på Kammarkollegiets hemsida Fylls i av den skadade, glöm inte underskrift Underskrift även av Arbetsförmedlingen och praktik/utbildningsplats Skickas till Kammarkollegiet Anmäl alltid arbetsskada till Försäkrings- kassan

22 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Hör gärna av er Ni är välkomna att kontakta oss vid behov. Ni kan kopiera och förmedla materialet vidare. Tack för att ni tog er tid att gå igenom vår information. Med vänliga hälsningar Kajsa Bergfelt och Mikael Skog Kammarkollegiet i Karlstad


Ladda ner ppt "Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Personskador vid arbetsmarknadsåtgärd FÖRSÄKRINGSINFORMATION FRÅN KAMMARKOLLEGIET TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN."

Liknande presentationer


Google-annonser