Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samarbete med Open source

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samarbete med Open source"— Presentationens avskrift:

1 Samarbete med Open source
Eskil OSGeo Nordic Kommunity Mälardalskartan Andreas Fogelberg - WebbGIS-utvecklare, Enköpings kommun

2 Eskil öppet webbGIS med OpenGeo Suite

3 Tillbakablick 2011 Behov av nytt internt och externt webbGIS
Interna krav på funktionalitet Översiktsplan ut på utställning Begränsad budget Kort tidsfrist Pensionsavgångar

4 Varför Open source? Med Open source kunde kraven uppfyllas
Möjligheter till samarbete Kontroll över utvecklingen

5 Arkitektur – OpenGeo Suite
Tjänster LM Topografisk webbkarta GeoExplorer/Client SDK/Eskil Klient GeoExt GeoServer Applikationsserver GeoWebcache Mapfish Databas PostgreSQL/PostGIS

6 Tjänster enligt OGC-standard

7 Koppling verksamhetssystem

8 Koppling verksamhetssystem

9 Bädda in kartor

10 OSGeo Nordic Kommunity

11 Stormöte istället för studiebesök
i Eskilstuna Strängnäs Enköping Flen Karlstad Upplands Bro GISgruppen

12 Open Source Geospatial Foundation

13 Övergripande mål: “To support the collaborative development of open source geospatial software, and promote its widespread use.”

14 OSGeo projekt deegree geomajas GeoMoose GeoServer Mapbender MapBuilder MapFish MapGuide Open Source MapServer OpenLayers GRASS GIS Marble QGIS FDO GDAL/OGR GEOS GeoTools OSSIM PostGIS GeoNetwork

15 Free and Open Source Software for Geospatial
Konferensen FOSS4G Free and Open Source Software for Geospatial

16 Local chapters British Columbia, Canada OSGeo Chapter
Cascadia OSGeo Chapter California, USA OSGeo Chapter China OSGeo Chapter Dutch Language OSGeo Chapter FOSSGIS e.V.: German Language OSGeo Chapter French language OSGeo Chapter India OSGeo Chapter Italian language OSGeo Chapter Japan OSGeo Chapter Korean Language OSGeo Chapter New Mexico, USA OSGeo Chapter Ottawa, Canada OSGeo Chapter PDX-OSGeo Chapter Poland OSGeo Chapter Quebec OSGeo Chapter Sénégal OSGeo Chapter Spanish Language OSGeo Chapter Twin Cities, USA OSGeo Chapter United Kingdom OSGeo Chapter Vietnam OSGeo Chapter

17 i Eskilstuna OSGeo Nordic local chapter? Start av Kommunity

18 Målsättning med OSGeo Nordic:
Stimulera till erfarenhets- och kunskapsutbyte och idé-spridning Underlätta samverkan och utveckling kring gemensamma projekt (tex. Eskil, sMap, OSKARI, gemensam SLD-katalog) Kompetens och kontaktnätverk – vem kan vad Årligt återkommande nordisk konferens inom Open SourceGIS för att stärka och vidmakthålla samarbetet Kommunity träffar för Sveriges kommuner

19 Vad finns nu? Gemensam Wiki: http://wiki.osgeo.org/wiki/Nordic
Googlegrupp för OSGeo Nordic: https://plus.google.com/communities/ ?hl=sv OSGeo Nordic mail-lista: Googlegrupp för projektet OSGeo Nordic Kommunity: https://plus.google.com/u/0/communities/

20 Kommunity-träff 19-20 nov 2013 i Eskilstuna
Malmö Helsingborg Lund Kristianstad Hallstahammar Västerås Jönköping Danderyd Kungsbacka Sundsvall Eskilstuna Enköping Södertälje Haninge Karlstad Botkyrka Sydnärke Västervik SGU SGAB GISgruppen Artic Tiger Havs- och Vatten- myndigheten

21 Kommunity träff 19-20 nov 2013 i Eskilstuna
De olika samarbetena är möjliggörare. RIGES, Skåne, Södertörn, 4 Mälarkommuner, HAJK Kungsbacka/Jönköping,

22 Nästa Kommunityträff i Skåne
18-19 nov 2014

23 Gemensam karttjänst - Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås
Mälardalskartan Gemensam karttjänst - Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås

24

25 Tillbakablick Hösten 2012 tog kommunstyrelserna initiativ till inventering av tänkbara samverkansområden. Genom samtal mellan de fyra lantmäteri/mät/kart/GIS-cheferna väcktes idén om en gemensam publik karttjänst.

26 Tillbakablick En förstudie genomfördes 2013 med syfte att ge ett bra beslutsunderlag till kommunstyrelserna. En avsiktsförklaring om fördjupat samarbete undertecknades: Fyra mälarstäder i samverkan. - Vi går i täten för en hållbar tillväxt med ett starkt näringsliv, underlättar för företagsetableringar och investeringar

27 Om projektet Pågår 2014-2016 och är indelat i tre etapper.
Etapp 1 lanseras under 2014. Stöd till företag och näringsliv. Gynna etablering och investeringar i vår region. Kommande etapper: - Turist- och besöksnäringen - Mälarfrågor

28 Effektmål För hela projektet: 1. Synliggöra samverkansprojektet. Gemensam karttjänst med samma tekniska lösning, enhetlig kartografi och innehåll. 2. Skapa mervärde för kommunerna med en karttjänst som sträcker sig utanför egna kommungränsen. 3. Öka samarbetet mellan kart- och GIS-enheterna. Dra nytta av varandras kompetenser. För etapp 1: 4. Underlätta för företagsetableringar och investeringar, vilket medför högre NKI-värde för kommunerna

29 Bemanning av projektet
Beställare: Kommunstyrelsen i respektive kommun Beställarombud: Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna Styrgruppsordf: Tomas Persson, lantmäteridirektör, Västerås Styrgrupp: Conny Petrén, näringslivsdirektör, Västerås Fredrik Granlund, mark- och exploateringschef, Strängnäs Per Johansson, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Västerås Pontus Vinderos, webbstrateg, Enköping

30 Bemanning av projektet
Kvalitetssäkringsansvarig: Helena Ringmar, Eskilstuna Projektledare: Linda Thorell, Västerås Projektgrupp: Bemannad med resurser från respektive kart- och GIS-enhet Andreas Fogelberg och Jerry Loberg, Enköping David Persson, Ida Brännäng och Johan Nilsson, Eskilstuna Abel Gonzalez, Strängnäs Anders Werner-Erichsen, Erik Axelsson och Jonas Lundin, Västerås

31 Utgångspunkter Enhetlig kartografi Enhetligt innehåll
Responsiv, ska samspela med responsiva webbplatser Enkel inbäddning Lätt OpenLayers 3 OpenGeo Suite arkitektur Dela - GitHub

32 Arkitektur Tjänster Klient Applikationsserver Databas
LM Topografisk webbkarta Klient GeoServer Applikationsserver GeoWebcache Mapfish Databas PostgreSQL/PostGIS

33

34

35 Tack!


Ladda ner ppt "Samarbete med Open source"

Liknande presentationer


Google-annonser