Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Cohesion Policy 2007 - 13 Norrlands kommuner och regioners roll för Östersjöstrategin Europaforum Norra Sverige XIII Östersund 11-12 februari 2009 Björne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Cohesion Policy 2007 - 13 Norrlands kommuner och regioners roll för Östersjöstrategin Europaforum Norra Sverige XIII Östersund 11-12 februari 2009 Björne."— Presentationens avskrift:

1 1 Cohesion Policy 2007 - 13 Norrlands kommuner och regioners roll för Östersjöstrategin Europaforum Norra Sverige XIII Östersund 11-12 februari 2009 Björne Hegefeldt Europeiska kommissionen DG REGIO bjorne.hegefeldt@ec.europa.eu

2 2 Cohesion Policy 2007 - 13 Syfte med strategin Koordinering av program i Östersjöområdet Koordinering av implementeringen av EU- lagstiftning Pilotprojekt för makroregioner i EU (Donau, Alperna)  Skapar en ny nivåstruktur inom EU Skapandet av en Östersjöidentitet Relationer med tredje land

3 3 Cohesion Policy 2007 - 13 Tidslinje 2006 Förslag av Europaparlamentet 2007 Beslut av Rådet Första halvåret 2008: Kommissionen förankrar planerna på en strategi hos institutioner och andra intressenter i regionen Andra halvåret 2008: konsultation av intressenter och framtagande av utkast till strategin. Över 100 svar på den offentliga konsultationen. 5 – 6 februari 2009: Sista stakeholderkonferensen (Rostock, Tyskland)

4 4 Cohesion Policy 2007 - 13 Tidslinje - framtid Februari – mars: informella diskussioner med medlemsstaterna 11 - 12 juni: Konferens i Visby för de förvaltande myndigheterna av strukturfonderna 19 juni: Strategin läggs fram för Rådet Vintern 2009: Strategin antas under det svenska ordförandeskapet Första utvärdering av strategin under det polska ordförandeskapet 2011 Fortsatta utvärderingar under Danmark, Litauens och Lettlands ordförandeskap 2012 - 2015

5 5 Cohesion Policy 2007 - 13 Fyra mål med Östersjöstrategin Att förbättra regionens miljö Att öka regionens välstånd Att göra regionen tillgängligare och attraktivare Att göra regionen trygg och säker

6 6 Cohesion Policy 2007 - 13 Att förbättra regionens miljö Havet har stora problem med övergödning, överfiske och hotad biologisk mångfald Ökad trafik med oljetankers och radioaktivt material Förbud mot fosfater i tvättmedel för hela regionen ( = 25% minskning i utsläpp)

7 7 Cohesion Policy 2007 - 13 Att öka regionens välstånd Haparanda – Torneå förebild för produktivt gränsöverskridande samarbete Men EU regelverk måste implementeras på samma sätt i hela regionen – Särskilt viktigt för småföretag! Sammankoppling av energinäten i regionen, inkl högspänningskabel mellan Sverige och Litauen Effektivare gränsövergångar mot Ryssland Effektiv och hållbar energiproduktion och användning

8 8 Cohesion Policy 2007 - 13 Att göra regionen tillgängligare och attraktivare Tillgänglighet en nyckelfaktor för regionen Balanserad utveckling mellan stad och landsbygd Få bort flaskhalsar inom transport, energi och kommunikation – på ett hållbart sätt Förbättra samarbetet mellan universiten kring Östersjön

9 9 Cohesion Policy 2007 - 13 Att göra regionen trygg och säker 2000 fartyg, motsv. 15% av världens godslaster, går i Östersjön dagligen Över 100 skeppskollisioner varje år Organiserad brottslighet, trafficking Utökat gränsöverskridande bevakningssystem behövs Skydd av minoriteter

10 10 Cohesion Policy 2007 - 13 Utformning Meddelande från Kommissionen Handlingsplan, uppdateras löpande Handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder –Ansvarsfördelning –Tidsramar –Finansiella instrument

11 11 Cohesion Policy 2007 - 13 Utformning, forts Verkar inom befintliga strukturer –Norra dimensionen –Nordiska ministerrådet –HELCOM –INTERREG –Regionalfondsprogrammen –”Östersjönätverken”

12 12 Cohesion Policy 2007 - 13 EU-finansiering Strukturfonderna i området är värda 55 miljarder euro: –Regionalfonden –Socialfonden –Sammanhållningsfonden –15 INTERREG –7 ENPI (Ryssland och Vitryssland)

13 13 Cohesion Policy 2007 - 13 Medel i Regionalfonden som kan främja Östersjöstrategin R&TD activities in research centres 36.190.420 R&TD infrastructure and centres of competence in a specific technology44.476.495 Technology transfer and improvement of cooperation networks 93.408.360 Assistance to R&TD, particularly in SMEs (including access to R&TD services in research centres)60.802.816 Assistance to SMEs for the promotion of environmentally- friendly products(...)33.130.626 Investment in firms directly linked to research and innovation (...) 48.230.571 Other measures to stimulate research and innovation and entrepreneurship in SMEs88.363.943

14 14 Cohesion Policy 2007 - 13 Regionalfondsmedel, forts. Advanced support services for firms and groups of firms 88.806.209 Information and communication technologies 13.483.838 Information and communication technologies (TEN-ICT) 12.786.561 Services and applications for citizens (e-health, е-government, e-learning, е- inclusion, etc.)9.574.439 Services and applications for SMEs (e-commerce, education and training, networking, etc.)25.905.368 Other measures for improving access to and efficient use of ICT by SMEs 10.454.418 Totalt 565 614 064 euro från Regionalfonden i Sverige

15 15 Cohesion Policy 2007 - 13 Övrig finansiering Finansinstitutioner Europeiska investeringsbanken Nordiska investeringsbanken Nationella program

16 16 Cohesion Policy 2007 - 13 Kommuner och regioners roll Aktivt arbeta inom befintliga strukturer (T ex regionalfonden, INTERREG, nätverk) Ta till vara de möjligheter som finns med artikel 37.6b Arbeta vidare med befintliga formella och informella nätverk

17 17 Cohesion Policy 2007 - 13 Exempel på åtgärder Sprida know-how: stödja östra delen av regionen i miljöarbete och medvetandehöjande åtgärder samt distansoberoende tjänster Minska utsläpp av fosfater (Bara Tyskland uppnår i dagsläget utsläppsmålen) Fortsatt satsning på fjärrvärme och förnyelsebara energikällor – Ta fram regionala energiplaner

18 18 Cohesion Policy 2007 - 13 Exempel på åtgärder, forts. Bättre knutpunkter mellan hamnar och järnvägstransporter Uppmuntra persontransportförbindelser mellan regionens delar (främst flyg pga avstånden) Uppmuntra studentutbyten inom regionen samt språkundervisning Uppmuntra klusterbyggande inom turismnäringen

19 19 Cohesion Policy 2007 - 13 What’s in it for us? Bättre anpassad lagstiftning Hållbar utveckling Ett levande hav Ökad inflytande för regionerna Effektivare utnyttjande av infrastruktur Minskad organiserad brottslighet

20 20 Cohesion Policy 2007 - 13 Tack! Björne Hegefeldt Europeiska kommissionen DG REGIO bjorne.hegefeldt@ec.europa.eu


Ladda ner ppt "1 Cohesion Policy 2007 - 13 Norrlands kommuner och regioners roll för Östersjöstrategin Europaforum Norra Sverige XIII Östersund 11-12 februari 2009 Björne."

Liknande presentationer


Google-annonser