Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor."— Presentationens avskrift:

1 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor 5/2 2008: Medel för planeringsunderlag till våtmarker, projekt: Miljömässiga och ekonomiska förutsättningar för att riva invallningar längs nedre Helgeån Hans Cronert, Miljöavd., Länsstyrelsen i Skåne/Biosfärkontoret Kr Vattenrike © Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

2 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Helge å centralt i Kristianstad Helgeåns nedre 3,5 mil över flacka Kristianstadsslätten

3 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor ca 10 invallningar inom Ramsarområdet

4 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Projekt – utredningsdelar: - Fysiska förutsättningar och förhållanden; pumpar/kWh, ålder/livslängd, vallens kondition, vallens storlek, vallängd, båtnadsområde, avrinningsområde, jordart, nedodlingsstatus - Potential ur ett våtmarksperspektiv; näringsretention, biologisk mångfald – ohävd/betes- eller slåtterhävd, gåsbetesmark, kulturhistoriska värden, buffert vid höga flöden, tätorts-/rekreationsvärde, ekonomi/kostnad för återställning - Framtid på på gårdsnivå; hur invallningen kan tänkas beröra de aktuella gårdarnas framtidsförutsättningar - Under lag för berörda brukare; underlag för att idag eller senare kunna gå vidare med ansökan i något/några enskilda projekt - Underlag för myndigheten/biosfärområdet; rapport och digitaliserade invallningar och båtnadsområden inom Ramsarområdet

5 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Lillö borgruin

6 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Lillö borgruin

7 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor invallning vid Håslövs ängar

8 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor invallning vid Håslövs ängar

9 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor rödspov på Håslövs ängar

10 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor invallning vid Fredriksdalsviken 9 mars 2007

11 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor


Ladda ner ppt "Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor."

Liknande presentationer


Google-annonser