Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EBLIP i Sverige och internationellt Lotta Haglund Karolinska Institutets Universitetsbibliotek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EBLIP i Sverige och internationellt Lotta Haglund Karolinska Institutets Universitetsbibliotek."— Presentationens avskrift:

1 EBLIP i Sverige och internationellt Lotta Haglund Karolinska Institutets Universitetsbibliotek

2 Kort historik 1972 Archie Cochrane (UK) ”Effectiveness and efficiency – a random reflection on health services” 1992 Evidence-based Medicine Working Group. Evidence-based medicine user guides (USA) Cochrane Centre. Chalmers (UK) 1997 Jonathan Eldredge (USA) ”Evidence-based librarianship” 2001 första EBL-konferensen (UK) 2001 – 2011EBL, EBIP, EBLIP, EBP … 2

3 EBLIP-definition “… ett arbetssätt inom biblioteks- och informationsverksamhet som förordar insamling, tolkning och integration av giltiga, viktiga och tillämpbara användarrapporterade, av bibliotekarier observerade och forskningsbaserade evidens. Bästa tillgängliga evidens, anpassade efter användarnas behov och preferenser, används för att öka kvaliteten hos professionella bedömningar …” (Booth & Brice 2004)

4 EBLIP i Sverige 2001”Evidence based librarianship / kunskapsbaserad biblioteksverksamhet / biblioteksverksamhet på vetenskaplig grund” Eva Alopaeus i DF-revy. 2004KIB uppmärksammar begreppet 2005EBLIP på träff för Odontologiska bibl. i Århus (A. Booth) 2006 EBLIP på Medicinska bibliotekskonferensen (A. Booth) 2007 Förfrågan på Biblist om EBL/EBLIP från masterstudent 2008 EBLIP-kurs på fortbildning för medicinska bibliotekarier 2009/10 Kursen Definitely, maybe or Do the right thing 2009 EBLIP5 i Stockholm 2011Andrew Booth på Medicinska bibliotekskonferensen i Linköping

5 EBLIP internationellt Tongivande  USA (Eldredge)  Storbritannien (Booth, Brice, Brettle mfl)  Kanada (EBLIP journal, Kofougiannakis mfl)  (Australien) Övriga Norden: Norge, Danmark, Finland Japan, Nederländerna, Portugal, Turkiet, Frankrike, Korea, Belgien, Hong Kong, Indien, Iran, Qatar, Tyskland, Ungern, Island, Estland, Irland, Nigeria, Nya Zeeland, Saudiarabien, Taiwan …

6 Hinder för EBLIP, i Sverige och internationellt  Omgivning/miljö  Evidensen  Arbetsplatsen  Professionen  Paradigmen (Booth, 2011)

7 EBLIP-processen En individuell rigorös steg-för-steg-process, med fokus på att finna vetenskaplig/forskningsinformation 1.Definiera problemet (enligt t ex PICO) 2.Hitta evidens 3.Kritisk granskning av evidens 4.Använd funna evidens 5.Utvärdera förändringen 6.Omdefiniera problemet Jfr ”Evidence-based practice for information professionals : a handbook” (2004). Eds. Andrew Booth & Anne Brice

8 EBLIP-konceptet utvecklas The 5As (2004)  Ask a focused question  Acquire the evidence  Appraise the studies  Apply the findings  Assess the impact...and your own development The 5As (EBLIP 5.0, 2009)  Articulating the problem  Assembling the evidence base  Assessing the evidence  Agreeing the actions  Adapting/adopting the implementation 8 EBLIP-processen är utvecklad med utgångspunkt i konceptet ”the individual self-directed practitioner”, fast det oftast handlar om en kollaborativ process EBLIP-processen är grundad på antagande om rationella beslut som involverar en logiskt och stegvis genomgång av de fem stegen i processen. I själva verket handlar det om en komplex iterativ process ****************************************************************** (Booth 2009)

9 EBLIP6 i Manchester 2011 Nya och nygamla aktörer utvecklar konceptet ytterligare  ”Redesigning evidence based practice for wicked problem solving” Davis & Howard (Australien)  ”Considering the Place of Practice-based Evidence within EBLIP” Koufogiannakis (Kanada)  “A tale of two models: a comparative analysis of the Evidence Based Model of Library and Information Practice and the SEA-change model of reflection” Sen & Lee (UK) 9

10 10 © Kate Davies & Zaana Howard, EBLIP6

11 EBLIP 2011  Fortsatt diskussion kring bildandet av internationell EBLIP-förening  För konferensorganisation  För att driva ”EBLIP-rörelsen” framåt EBLIP7? 11

12 Is it a matter of culture, of policy, of language, or simply a matter of time? ( Declève 2010)

13 Referenser (I) Booth, A. (2009) EBLIP five-point-zero: towards a collaborative model of evidence-based practice. Health Information & Libraries Journal. 26(4):341-4 Booth, A. (2011) Barriers and facilitators to evidence-based library and information practice : an international perspective. Perspectives in International Librarianship 1 [doi: 10.5339/pil.2011.1] Declève, G. (2010) EBLIP : bridging the language barrier. Health Information and Libraries Journal 27(4):332-7 Davies, K & Howard, Z (2011) Redesigning evidence based practice for wicked problem solving. EBLIP6, Manchester [http://www.slideshare.net/zaana/redesigning-evidence-based-practice-for- wicked-problems] Eldredge, J. (1997) Evidence-based Librarianship. Hypothesis 11(3):4-7 Evidence-based practice for information professionals : a handbook. (2004) Eds. A. Booth & A. Brice. London : Facet. 13

14 Referenser (II) Glynn, L. (2006) Editorial: The Current State of EBL. Evidence Based Library and Information Practice 1(2), 1-2 Haglund, L. (2011) Evidence based library and information practice (EBLIP) i Sverige. Dansk biblioteksforskning 6(2/3):109-113 Johannsen, C. G. (2011) Evidensbevaegelsens spredning til biblioteker i Danmark, Norge og Sverige. Dansk biblioteksforsning 6(2/3):83-88 Kristoffersson, K & Stenberg, U-K. (2010) Medieplaner = Verksamhets- och kompetensutveckling. Mötesplats inför framtiden 2010, Borås. [http://hdl.handle.net/2320/6880]http://hdl.handle.net/2320/6880 Thorell, E. (2010) Evidensbaserat arbetssätt på bibliotek. Erfarenheter av användningen av EBLIP. Magisteruppsats I Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås. 2010:30 14


Ladda ner ppt "EBLIP i Sverige och internationellt Lotta Haglund Karolinska Institutets Universitetsbibliotek."

Liknande presentationer


Google-annonser