Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erik Stenborg Swedish adaptation of ISO TC 211 Quality principles.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erik Stenborg Swedish adaptation of ISO TC 211 Quality principles."— Presentationens avskrift:

1 Erik Stenborg Swedish adaptation of ISO TC 211 Quality principles

2 Erik Stenborg The subject How to use international standards Linguistic differences Cultural differences Historical differences

3 Erik Stenborg Conditions ISO 19100 series will become Swedish standards Users need implementation help Concepts not distinct and clarified Terminology not adequate No normative measures No metaquality

4 Erik Stenborg Conditions What is possible? What is allowed? ISO copyrights ISO rules Conformance clauses

5 Erik Stenborg Solutions Translations difficult costly National changes not allowed Doing nothing cheap risky Adaptation choose from what is available add what is needed and allowed within the limits of the standard

6 Erik Stenborg Sweden did choose adaptation …but first... terms and concepts Our solution Stanli notation Standardisation in land information

7 Erik Stenborg User Data quality characteristic delivers 1:1 (is result of 1:1) Entity consists of 1:M (is part of 1:M) creates 1:M (is created by 1:1) Specification Data value has 1:M (characterises 1:1) is described by 1:1 (describes 1:M) Data contains 1:M (is part of 1:1) The real world specifies 1:M (is specified by 1:1) Dataset is represented by 0:M (represents 1:1) Universe of discourse contains 0:M (is part of 1:1) is represented by 0:M (represents 1:1) Entity value has 1:M (characterises 1:1) Test is used in 1:M (uses 1:M) is used in 1:M (uses 1:M) Producer specifies 1:M (comes from 1:1) Quality requirements Evaluation is used in 1:M (uses 1:M) is used in 1:M (uses 1:M) Specification conformance establishes 1:1 (is result of 1:M) User requirements has 1:1 (is linked to 1:1) Evaluation is used in 1:M (uses 1:M) is used in 1:M (uses 1:M) User satisfaction establishes 1:1 (is result of 1:M)

8 Erik Stenborg one termthree conceptsthree terms data quality result data quality characteristic specification conformance user satisfaction Terms and concepts

9 Erik Stenborg Explanations and guidance Two parts

10 Erik Stenborg Explanatory part main text from Quality principles translations of certain terms explanations of some parts explanatory text –indented –different typeface –different colour

11 Erik Stenborg Explanatory part, example 1 requirements for their particular application. The objective of this International Standard is to provide principles for describing the quality for geographic data and concepts for handling quality information for geographic data. Standarden använder här termen quality när det egentligen är kvalitetsegenskaper som avses. Standarden gör även i fortsättningen ingen åtskillnad mellan kvalitet och kvalitetsegenskaper utan använder termen quality för båda begreppen. 1Scope This International Standard establishes the principles for describing the quality of geographic data and specifies components for reporting quality information. It also provides an approach to organizing information about data quality.

12 Erik Stenborg Explanatory part, example 2 4.2 conformance fulfilment of specified requirements överensstämmelse Anm.: Termen används här mer i betydelsen uppfyllelse än överensstämmelse, mer av större än eller lika med än lika med. 4.3 conformance quality level threshold value or set of threshold values used to determine how well a dataset meets the criteria set forth in its product specification or user requirements kravnivå 4.4 data quality date date or range of dates on which a data quality measure is applied testdatum dag eller tidsperiod under vilken värden för kvalitetsegenskaper bestämts Anm.: Det kan också röra sig om dagar och/eller perioder med mellanrum.

13 Erik Stenborg Explanatory part, example 3 5.2.2Data quality subelements For the data quality elements identified in 5.2.1, the following data quality subelements where applicable shall be used to describe aspects of the quantitative quality of a dataset  completeness  commission – excess data present in a dataset övertalighet – för många instanser av en viss typ  omission – data absent from a dataset brist – för få instanser av en viss typ Anm.: övertalighet och brist kan mycket väl förekomma samtidigt. Ett korrekt antal utesluter därmed inte övertalighet och brist.

14 Erik Stenborg Guiding part What to report — preferable choices How to report — format Preferable measures Metaquality Additional elements and subelements

15 Erik Stenborg Guiding part, example 1 Lineage may contain two unique components  source information shall describe the parentage of a dataset ursprunglig produktion I ursprunglig produktion ingår den ansvariga organisationen, en sammanfattande beskrivning av den process som producerade data samt den organisation som utförde produktionen.  process step or history information shall describe a record of events or transformations in the life of a dataset, including the process used to maintain the dataset whether continuous or periodic, and the lead time. processhistorik I processhistoriken ingår för varje process den utförande organisationen och använd metod. Här kan också en utförligare beskrivning för den ursprungliga datafångsten redovisas. Anm.: Ansvarig organisation är den som är ansvarig för att data en gång skapades. Detta är inte nödvändigtvis den som ursprungligen producerat data. Detta kan vara utfört av en konsult på uppdrag av den ansvariga organisationen. Endast en organisation kan redovisas som ansvarig för den ursprungliga produktionen medan flera organisationer kan förekomma i processhistoriken. Uppgifterna i denna är därför repeterbara. I processhistoriken redovisas inte ansvariga organisationer utan endast de som faktiskt utfört processen.

16 Erik Stenborg Guiding part, example 2

17 Erik Stenborg Guiding part, example 3


Ladda ner ppt "Erik Stenborg Swedish adaptation of ISO TC 211 Quality principles."

Liknande presentationer


Google-annonser