Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur vi arbetar vid generaldirektoratet för utbildning och kultur Kristina Cunningham DG EAC, enheten for flerspråkighet Bryssel, 16 november 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur vi arbetar vid generaldirektoratet för utbildning och kultur Kristina Cunningham DG EAC, enheten for flerspråkighet Bryssel, 16 november 2011."— Presentationens avskrift:

1 Hur vi arbetar vid generaldirektoratet för utbildning och kultur Kristina Cunningham DG EAC, enheten for flerspråkighet Bryssel, 16 november 2011

2 Samarbete inom Allmän och yrkesinrikad utbildning Kultur Ungdomsfrågor Flerspråkighet Idrott

3 Varför är vi verksamma på dessa områden? Lissabonfördraget Artikel 165 Unionen ska bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet genom att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och genom att vid behov stödja och komplettera deras insatser, samtidigt som unionen fullt ut ska respektera medlemsstaternas ansvar för undervisningens innehåll och utbildningssystemets organisation samt medlemsstaternas kulturella och språkliga mångfald. NYTT: Unionen ska bidra till att främja europeiska idrottsfrågor, och ska då beakta idrottens specifika karaktär, dess strukturer som bygger på frivilliga insatser samt dess sociala och pedagogiska funktion.. Artikel 165 Unionen ska bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet genom att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och genom att vid behov stödja och komplettera deras insatser, samtidigt som unionen fullt ut ska respektera medlemsstaternas ansvar för undervisningens innehåll och utbildningssystemets organisation samt medlemsstaternas kulturella och språkliga mångfald. NYTT: Unionen ska bidra till att främja europeiska idrottsfrågor, och ska då beakta idrottens specifika karaktär, dess strukturer som bygger på frivilliga insatser samt dess sociala och pedagogiska funktion.. Artikel 166 Unionen ska genomföra en yrkesutbildningspolitik som ska understödja och komplettera medlemsstaternas insatser, samtidigt som unionen fullt ut ska respektera medlemsstaternas ansvar för yrkesutbildningens innehåll och organisation. Artikel 166 Unionen ska genomföra en yrkesutbildningspolitik som ska understödja och komplettera medlemsstaternas insatser, samtidigt som unionen fullt ut ska respektera medlemsstaternas ansvar för yrkesutbildningens innehåll och organisation. Artikel 167 Unionen ska bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna med respekt för dessas nationella och regionala mångfald samtidigt som unionen ska framhäva det gemensamma kulturarvet.

4 Medlemsstaterna har ansvaret för sina utbildningssystem och för sin kultur- och ungdomspolitik… …och Europeska kommissionens uppgift är att stödja och utveckla GD Utbildning och kultur

5 GD Utbildning och kultur Uppdragsbeskrivning “Att förstärka och främja livslångt lärande, språklig och kulturell mångfald, rörlighet och de europeiska medborgarnas, särskilt ungdomarnas, medverkan.”

6 DG EAC samordnar två slags verksamhet: Politiskt samarbete med medlemsstaterna Bidragssystem inom handlings- programmen

7 Hälften av alla nya jobb finns inom de kunskapsbaserade sektorerna

8 “Hälften av Europas arbetstagare sitter vid datorer“

9 Men 80 miljoner européer är lågkvalificerade… Detta utgör 32% av arbetskraften! År 2010 kommer personer med bara grundutbildning kunna utföra endast 15% av jobben

10 A need for higher education attainment level in Europe Source: Cedefop, data for EU 27 + Switzerland and Norway 0% 20% 40% 60% 80% 100% 19962001200620152020 High Medium Low Past and future structure of jobs by education attainment level According to the forecasting of future skills needs up to 2020 carried out by Cedefop in February 2010, there will be: 15,6 millions new jobs in the EU for graduates from the tertiary level and 3,7 million new jobs for secondary level graduates. + 15,6 million high qualified level + 3,7 million qualified at medium level Improve education pathways Up skilling

11 11 EUROPA 2020 STRATEGIN A strategy for smart, sustainable and inclusive growth (June 2010)  Smart growth: developing an economy based on knowledge and innovation.  Sustainable growth: promoting a more resource efficient, greener and more competitive economy.  Inclusive growth: fostering a high-employment economy delivering social and territorial cohesion.

12 12 EUROPE 2020 STRATEGY EU headline targets:  75 % of the population aged 20-64 should be employed.  3% of the EU's GDP should be invested in R&D.  The "20/20/20" climate/energy targets should be met (including an increase to 30% of emissions reduction if the conditions are right).  The share of early school leavers should be under 10% and at least 40% of the younger generation should have a tertiary degree.  20 million less people should be at risk of poverty.

13 13 EDUCATION AND TRAINING 2020 The new strategic framework identifies four long term strategic objectives (May 2009): Making lifelong learning and mobility a reality; Improving the quality and efficiency of education and training; Promoting equity, social cohesion and active citizenship; Enhancing creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and training.

14 14 790 000 + but The five benchmarks for 2020 Situation 2009 2020 Target Trend Adult participation in lifelong learning9.7%15%+ Low achievers in basic skills (reading, mathematics and science) R: 24.1 M: 25.6 S: 21.3 (2006) 15%- Tertiary level attainment32.3%40%+ Early school leaving 14.4%10%+ Early childhood education90.0%95%+

15 15 EUROPE 2020 STRATEGY YOUTH ON THE MOVE (“Unga pa väg”)  One of seven flagship initiatives – to focus on a specific area and give extra impetus for reforms  Integrated agenda for education, training and employment  New actions, reinforce existing ones, focusing on: –Modernise lifelong learning systems at all levels –Make higher education more attractive –Promote learning and job mobility –Employment Framework to tackle high youth unemployment

16 16 1. Where are we? Data, indicators, analysis 2. Where do we want to go? Objectives, benchmarks 3. How do we get there? Recommendations Reference tools Learning from good practice Lifelong Learning Programme EDUCATION AND TRAINING 2020 WORK PROGRAMME Goal: “Comprehensive lifelong learning strategies” European agreement Commission facilitates Member States implement

17 17 ‘EUROPEAN COOPERATION ON SCHOOLS’ THREE AREAS FOR JOINT WORK: Focus on competencesHigh quality learning for all Teachers and school staff Key competences Literacy/numeracy Learning to Learn Personalised learning Assessment Early learning Education of migrants Early school leaving Special needs School development: ‘learning communities’ Teacher competences and qualifications School leadership http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1130_en.htm

18 18 KEY COMPETENCES Competences overlap & interlock Mother tongue Foreign languages Math & science Digital Learning to learn Social & civic Entrepreneurship Cultural awareness Underpinned by … Critical thinking Creativity Initiative taking Problem solving Risk assessment Decision taking Managing feelings… implications for… -School curricula? -Learning environment? -Teacher education & professional development?

19 Education and Training 2020 Soft law – common benchmarks:  at least 95% of children between the age of four and the age for starting compulsory primary education should participate in early childhood education;  the share of 15-years olds with insufficient abilities in reading, mathematics and science should be less than 15%;  the share of early leavers from education and training should be less than 10%;  the share of 30-34 year olds with tertiary educational attainment should be at least 40%;  an average of at least 15 % of adults (age group 25-64) should participate in lifelong Learning  20 % learning mobility by 2020 (Bologna benchmark)

20 Open method of coordination - thematic Working groups in DG EAC  Entrepeneurship Education  ICT and Education  Professional development of VET trainers  Quality Assurance in Adult Learning  Financing Adult Learning  Modernisation of Higher Education  Assessment of Key Comptences  Professional development of Teachers

21 Progress towards the 40% target

22 Europe 2020 targets Early School Leaving (Age 18-24 without upper secondary qualification) Higher Education Attainment (Age 30-34 with HE qualification) 20102020 14.1% 10% at most 20102020 33.6% 40% at least

23 Higher education shields against unemployment Annual unemployment rates by highest level of education attained (2010)

24 24 School Education COMENIUS Higher Education ERASMUS Vocational Education LEONARDO DA VINCI Adult Education GRUNDTVIG Budget: 6.97 billion EUR (Proposal: 13.620 billion EUR) - Policy development - Languages - ICT - Dissemination Lifelong Learning Programme 2007 - 2013 Min. 40 % Min. 25% Min. 4% Transversal Programmes Jean Monnet Min. 13 % Erasmus: 3.1 billion € for 7 years

25 25 Erasmus student mobility for studies Legend: Green = Balance AT, BE, EE and PT Yellow = Imbalance: more incoming LI, ES, IS, NL, CY, FI, UK, NO, IE, DK, SE and MT Blue = Imbalance: more outgoing FR, IT, SI, GR, DE, CZ, HU, SK, LT, LV, PL, BG, RO, TR and LU

26 26 Erasmus for all ages

27 Youth in Action Programme International higher education Programmes (currently Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink) Erasmus Grundtvig Leonardo Comenius Lifelong Learning Programme: A single integrated programme Existing programmes New Programme post-2013 Structure 3 Education Europe 1. Learning Mobility 3. Policy support 2. Institutional co-operation Preparatory Sport

28 28 More information Comenius web site: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning- programme/doc84_en.htm National Agencies: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/nation al.pdf Executive Agency: http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm


Ladda ner ppt "Hur vi arbetar vid generaldirektoratet för utbildning och kultur Kristina Cunningham DG EAC, enheten for flerspråkighet Bryssel, 16 november 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser