Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Det regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige 2007-2013 3 län (Gävleborg, Dalarna och Värmland)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Det regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige 2007-2013 3 län (Gävleborg, Dalarna och Värmland)"— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Det regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige län (Gävleborg, Dalarna och Värmland) 41 kommuner

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2 Fördelning av medel från ERUF till de 8 svenska regionala strukturfondsprogrammen Regionala programMiljoner SEKSEK per capita Övre Norrland Mellersta Norrland Norra Mellansverige Östra Mellansverige Stockholm Västsverige Småland och Öarna Skåne-Blekinge

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 3 Programmets övergripande mål ”’Att utveckla innovativa miljöer, främja ett dynamiskt näringsliv och att öka tillgängligheten för regionens näringsliv och invånare” Programmet ska bidra till: nya företag nya arbetstillfällen

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 4 Programgenomförandet maj 2013 Mycket stort intresse för det regionala strukturfondsprogrammet – 525 ansökningar för nästan 3,2 miljarder kr Programmet har en hög beslutsnivå med 325 beviljade projekt som beviljats drygt 1,8 miljarder kr (beslutsnivå:108 % av programbudget) Regional förberedelse inför programstart – de tre regionförbunden finansierade under våren 2007 nästan 90 förstudier varav många blivit regionalfondsprojekt Regionen har tidigare erfarenhet av strukturfonds- program – Mål 2 Norra, Mål 2 Västra och Mål 1 Södra (endast en ny kommun - Karlstad)

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 5 Programgenomförandet maj 2013 Beviljade projekt ligger väl i linje med programmets mål enligt programmets följeforskare IM-gruppen Hög utbetalningsnivå - stort inflöde av ansökningar om utbetalning miljoner kr utbetalt (81 % av programbudgeten) I takt med att allt fler projekt slutredovisats börjar programmet få en god måluppfyllelse av indikatorer. Måluppfyllelse mars 2013: nya arbetstillfällen 107 % (6403 nya arbetstillfällen), nya företag 78 % (2325 nya företag)

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Beslutat belopp i procent av programbudget Åtgärd Budget Beslutat % av budget 1.1 Innovativa miljöer kr kr 110,9 % (90 projekt) 1.2 Entreprenörskap kr kr 105,3 % (145 projekt) 2.1 Tillgänglighet kr kr 108,4 % (90 projekt) Summa: kr kr 107,9 % (325 projekt)

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer – huvudsaklig profil på beviljade projekt Uppbyggnad av arenor för samverkan, nätverk, experiment- och testmiljöer, kompetenscentrum, labb och testbäddar (Ex : Material och bearbetningstekniskt laboratorium vid Högskolan Dalarna, Acreo nationell testbädd, Material- och konstruktionscentrum vid Karlstads universitet) Uppbyggnad av kluster och innovationssystem utifrån regionala profilområden (Ex : FPX, FOV, The Packaging Arena, C-Bic - Compare Business Innovation Centre, TPP Framtidsfabriken, Stål- och verkstad, Näringslivsutv. inom ITS-området i Dalarna, Destination Dalarna, HVV, SLIM, FindIT 2.0) Tillämpad FoU med en stark koppling till utveckling av näringslivet samt främja kommersialiseringen av forskningsresultat (Ex : Acreo Fiber Optic Center, Professur inom konsumentdriven förpackningsutveckling, Tjänstefiering med hjälp av användare, Radiocentrum Gävle) Utvecklad samverkan mellan samt teknikspridning och kunskapsöverföring mellan högskolor/universitet/ forskningsinstitut och näringsliv (Ex : Förstärkt samverkan mellan Högskolan i Gävle och regionen för ökad tillväxt, Fokus Innowent)

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Åtgärd 1.2 Entreprenörskap – huvudsaklig profil på beviljade projekt Utveckling av besöksnäringen; natur-, kultur- och upplevelseturism (Ex :Turistutveckling längs Klarälven, Bergslagssatsningen, Hälsingegårdar, Wij Landskapspark, KURBITS – Affärsutveckling för besöksnäringen, Barmarksprojektet Sälen, Utv. för besöksnäringen i Gävleborg ”Nu kör vi) Stöd till inkubatorer (Ex : InnoWent Teknikdalen, Inova Evolution, Movexum Företagsinkubator) Insatser för att främja kvinnors eller invandrares företagande i regionen (Ex : RuTa Fem, IFS Tvålänssamverkan, Ramprojekt för kvinnors företagande i Gävleborg, SELMA, W7 Dalarna Entreprenörskap, Öppna Dörrar) Rådgivning och erfarenhetsutbyte i frågor gällande affärsutveckling, innovationer, ledarskap, organisation, mentorskap, rekrytering m.m. (Ex : Livskraftigt Företagande, Etablera företagsrådgivarna i Gästrikland, Utveckling av tillverkningsindustrin i Norra Dalarna, Gävle-Dala Designlabb, REFILL, Det företagsamma Värmland, Driv eget – Next generation)

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Åtgärd 1.2 Entreprenörskap – huvudsaklig profil på beviljade projekt Miljö som affärsmöjlighet för små- och medelstora företag exempelvis insatser för att främja förnyelsebar energi eller affärs- och produktutveckling inom miljöteknik (Ex : Clean Production Centre, SWX-Energi, Utvecklingsprojekt BiogasMitt, Södra Norrlands Utvecklingscentrum för Vindkraftssupport, Biodrivmedelsutv. i Värmland, EMC Energi- och miljökompetenscentrum i Dalarna) Utveckling av regional etableringsservice för att främja utländska investeringar och etableringar i området (Ex : INVA Investera i Värmland, Invest in Dalarna Agency, Invest Gävleborg) Ramprojekt för företagsstöd (Företagsutveckling i Gävleborgs län, i Dalarnas län, i Värmlands län) Kapitalförsörjning till SME via riskkapital (Ex : ALMI Invest - Norra Mellansverige, - Västsverige, - Värmland)

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Åtgärd 2.1 Tillgänglighet – huvudsaklig profil på beviljade projekt Utveckling av kollektivtrafiken och resecentra för att underlätta män och kvinnors vardagspendling mellan arbetsmarknads-regioner, även över länsgränser ( Ex : Pendlarprojekt Karlstad Hagfors, Ökat tågresande i södra Norrland, Resecentrum - Hedemora, Borlänge m.fl. BIMS - Karlstad, - Dalatrafik, - Tåg i Bergslagen, - X-Trafik m.fl, Parkera & Res – ökat tågresande efter Norra stambanan) Infrastrukturinvesteringar med en tydlig miljöprofil, i hamnar, vägar eller järnväg för att utveckla företagsparker, industriområden eller turistiska upplevelseområden ( Ex. på projekt: Multimodal Terminal Kristinehamn, UTI Edsbyn, Gävle Hamn, Elektrifiering Bandel 364 Kristinehamn-Nykroppa, Infrastruktur för besöksnäringen i Leksand, Terminalyta Brovallen)

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Åtgärd 2.1 Tillgänglighet – huvudsaklig profil på beviljade projekt Investeringar i bredband med hög kapacitet i regionens lands- och glesbygdsområden (Ex : Bredband till 100 % - Ovanåkers kommun - Söderhamns kommun, - Bollnäs kommun, Vita fläckar i Ockelbo m.fl. Utveckling av IT-produkter och tjänster för företag (Ex : Portalen Handelsplats Wermland, GIS-arena Dalarna) Attitydpåverkan för en högre grad av IT-användande i SME (Ex: IT-rådgivarna Norra Mellansverige, Gävle-Dala E-marknad 2013)

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 20 största projektägarna i Norra Mellansverige (totalt finns 127 olika projektägare i programmet) 1. Högskolan Dalarna kr 2. Stiftelsen Teknikdalen kr 3. Future Position X kr 4. Region Värmland kr 5. ALMI Invest NM kr 6. Region Gävleborg kr 7. Fiber Optic Valley kr 8. Trafikverket kr 9. Region Dalarna kr 10. Acreo AB kr 11. Länsstyrelsen Gävleborg kr 12. Torsby kommun kr 13. Falu kommun kr 14. Länsstyrelsen Dalarna kr 15. Gävle Hamn AB kr 16. Länsstyrelsen Värmland kr 17. Karlstads Universitet kr 18. The Packaging Arena kr 19. Värmlandstrafik AB kr 20. Stiftelsen Compare kr

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Beviljat belopp per län 13ÖK-möten hösten 2012

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Erfarenheter och lärdomar.

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Positiva erfarenheter från programperioden Programmet bygger på regionens behov och förutsättningar har skapat flexibilitet i genomförandet Framtungt programgenomförande underlättar ambitionen att använda EU-medlen till 100 % Regionalt ägarskap av programmet med regionalt politiskt inflytande skapar förankring och acceptans Bra och öppen dialog/samverkan mellan Förvaltande myndighet, Strukturfondspartnerskap och Regionförbunden Många bra projekt att bygga vidare på i nästa programperiod ex -Kluster och innovationsmiljöer -Inkubatorer -Fondprojekten - riskkapital -Tillgänglighetsprojekt (regionförstoring, bredband m.m)

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Utvecklingsområden för nästa programperiod Öka näringslivets medverkan i programgenomförandet (privat medfinansiering, företagens behov styrande för projektinnehåll) Förskottsregler - underlätta för icke offentliga projektägare Statsstödsregler – förtydliga, vad är möjligt? Förenklingar i granskning/detaljeringsnivå – minska den administrativa bördan för projektägare Större fokus på resultat, lärandeprocesser, spridning av följeforskningsresultat Aktivt ägarskap – väl förankrade projekt ger ett bättre programgenomförande Horisontella kriterier Miljö och energi – viktigt för framtiden Synergier och samordning mellan regional- och socialfond Långsiktighet – strategiska projekt/processer behöver mer än 3 år för att visa resultat

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 17 För mer information Exempel på lyckade projekt, filmer, följeforskningsrapporter m.m


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Det regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige 2007-2013 3 län (Gävleborg, Dalarna och Värmland)"

Liknande presentationer


Google-annonser