Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Det regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige 2007-2013 3 län (Gävleborg, Dalarna och Värmland)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Det regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige 2007-2013 3 län (Gävleborg, Dalarna och Värmland)"— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Det regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige 2007-2013 3 län (Gävleborg, Dalarna och Värmland) 41 kommuner

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2 Fördelning av medel från ERUF till de 8 svenska regionala strukturfondsprogrammen Regionala programMiljoner SEKSEK per capita Övre Norrland2 1834 279 Mellersta Norrland1 5904 261 Norra Mellansverige1 7552 119 Östra Mellansverige 729 486 Stockholm 338 183 Västsverige 572 321 Småland och Öarna 607 762 Skåne-Blekinge 636 493

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 3 Programmets övergripande mål ”’Att utveckla innovativa miljöer, främja ett dynamiskt näringsliv och att öka tillgängligheten för regionens näringsliv och invånare” Programmet ska bidra till: - 3000 nya företag - 6000 nya arbetstillfällen

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 4 Programgenomförandet 2007- maj 2013 Mycket stort intresse för det regionala strukturfondsprogrammet – 525 ansökningar för nästan 3,2 miljarder kr Programmet har en hög beslutsnivå med 325 beviljade projekt som beviljats drygt 1,8 miljarder kr (beslutsnivå:108 % av programbudget) Regional förberedelse inför programstart – de tre regionförbunden finansierade under våren 2007 nästan 90 förstudier varav många blivit regionalfondsprojekt Regionen har tidigare erfarenhet av strukturfonds- program – Mål 2 Norra, Mål 2 Västra och Mål 1 Södra (endast en ny kommun - Karlstad)

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 5 Programgenomförandet 2007- maj 2013 Beviljade projekt ligger väl i linje med programmets mål enligt programmets följeforskare IM-gruppen Hög utbetalningsnivå - stort inflöde av ansökningar om utbetalning. 1370 miljoner kr utbetalt (81 % av programbudgeten) I takt med att allt fler projekt slutredovisats börjar programmet få en god måluppfyllelse av indikatorer. Måluppfyllelse mars 2013: nya arbetstillfällen 107 % (6403 nya arbetstillfällen), nya företag 78 % (2325 nya företag)

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Beslutat belopp i procent av programbudget 2007-2013 Åtgärd Budget 2007-2013 Beslutat % av budget 1.1 Innovativa miljöer 495.000.000 kr 548.863.271 kr 110,9 % (90 projekt) 1.2 Entreprenörskap 695.000.000 kr 731.766.357 kr 105,3 % (145 projekt) 2.1 Tillgänglighet 495.000.000 kr 536.745.033 kr 108,4 % (90 projekt) Summa: 1.685.000.000 kr 1.817.374.661 kr 107,9 % (325 projekt)

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer – huvudsaklig profil på beviljade projekt Uppbyggnad av arenor för samverkan, nätverk, experiment- och testmiljöer, kompetenscentrum, labb och testbäddar (Ex : Material och bearbetningstekniskt laboratorium vid Högskolan Dalarna, Acreo nationell testbädd, Material- och konstruktionscentrum vid Karlstads universitet) Uppbyggnad av kluster och innovationssystem utifrån regionala profilområden (Ex : FPX, FOV, The Packaging Arena, C-Bic - Compare Business Innovation Centre, TPP Framtidsfabriken, Stål- och verkstad, Näringslivsutv. inom ITS-området i Dalarna, Destination Dalarna, HVV, SLIM, FindIT 2.0) Tillämpad FoU med en stark koppling till utveckling av näringslivet samt främja kommersialiseringen av forskningsresultat (Ex : Acreo Fiber Optic Center, Professur inom konsumentdriven förpackningsutveckling, Tjänstefiering med hjälp av användare, Radiocentrum Gävle) Utvecklad samverkan mellan samt teknikspridning och kunskapsöverföring mellan högskolor/universitet/ forskningsinstitut och näringsliv (Ex : Förstärkt samverkan mellan Högskolan i Gävle och regionen för ökad tillväxt, Fokus Innowent)

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Åtgärd 1.2 Entreprenörskap – huvudsaklig profil på beviljade projekt Utveckling av besöksnäringen; natur-, kultur- och upplevelseturism (Ex :Turistutveckling längs Klarälven, Bergslagssatsningen, Hälsingegårdar, Wij Landskapspark, KURBITS – Affärsutveckling för besöksnäringen, Barmarksprojektet Sälen, Utv. för besöksnäringen i Gävleborg ”Nu kör vi) Stöd till inkubatorer (Ex : InnoWent Teknikdalen, Inova Evolution, Movexum Företagsinkubator) Insatser för att främja kvinnors eller invandrares företagande i regionen (Ex : RuTa Fem, IFS Tvålänssamverkan, Ramprojekt för kvinnors företagande i Gävleborg, SELMA, W7 Dalarna Entreprenörskap, Öppna Dörrar) Rådgivning och erfarenhetsutbyte i frågor gällande affärsutveckling, innovationer, ledarskap, organisation, mentorskap, rekrytering m.m. (Ex : Livskraftigt Företagande, Etablera företagsrådgivarna i Gästrikland, Utveckling av tillverkningsindustrin i Norra Dalarna, Gävle-Dala Designlabb, REFILL, Det företagsamma Värmland, Driv eget – Next generation)

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Åtgärd 1.2 Entreprenörskap – huvudsaklig profil på beviljade projekt Miljö som affärsmöjlighet för små- och medelstora företag exempelvis insatser för att främja förnyelsebar energi eller affärs- och produktutveckling inom miljöteknik (Ex : Clean Production Centre, SWX-Energi, Utvecklingsprojekt BiogasMitt, Södra Norrlands Utvecklingscentrum för Vindkraftssupport, Biodrivmedelsutv. i Värmland, EMC Energi- och miljökompetenscentrum i Dalarna) Utveckling av regional etableringsservice för att främja utländska investeringar och etableringar i området (Ex : INVA Investera i Värmland, Invest in Dalarna Agency, Invest Gävleborg) Ramprojekt för företagsstöd (Företagsutveckling i Gävleborgs län, i Dalarnas län, i Värmlands län) Kapitalförsörjning till SME via riskkapital (Ex : ALMI Invest - Norra Mellansverige, - Västsverige, - Värmland)

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Åtgärd 2.1 Tillgänglighet – huvudsaklig profil på beviljade projekt Utveckling av kollektivtrafiken och resecentra för att underlätta män och kvinnors vardagspendling mellan arbetsmarknads-regioner, även över länsgränser ( Ex : Pendlarprojekt Karlstad Hagfors, Ökat tågresande i södra Norrland, Resecentrum - Hedemora, Borlänge m.fl. BIMS - Karlstad, - Dalatrafik, - Tåg i Bergslagen, - X-Trafik m.fl, Parkera & Res – ökat tågresande efter Norra stambanan) Infrastrukturinvesteringar med en tydlig miljöprofil, i hamnar, vägar eller järnväg för att utveckla företagsparker, industriområden eller turistiska upplevelseområden ( Ex. på projekt: Multimodal Terminal Kristinehamn, UTI Edsbyn, Gävle Hamn, Elektrifiering Bandel 364 Kristinehamn-Nykroppa, Infrastruktur för besöksnäringen i Leksand, Terminalyta Brovallen)

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Åtgärd 2.1 Tillgänglighet – huvudsaklig profil på beviljade projekt Investeringar i bredband med hög kapacitet i regionens lands- och glesbygdsområden (Ex : Bredband till 100 % - Ovanåkers kommun - Söderhamns kommun, - Bollnäs kommun, Vita fläckar i Ockelbo m.fl. Utveckling av IT-produkter och tjänster för företag (Ex : Portalen Handelsplats Wermland, GIS-arena Dalarna) Attitydpåverkan för en högre grad av IT-användande i SME (Ex: IT-rådgivarna Norra Mellansverige, Gävle-Dala E-marknad 2013)

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 20 största projektägarna i Norra Mellansverige (totalt finns 127 olika projektägare i programmet) 1. Högskolan Dalarna68.925.417 kr 2. Stiftelsen Teknikdalen55.774.000 kr 3. Future Position X53.966.266 kr 4. Region Värmland53.609.653 kr 5. ALMI Invest NM52.000.000 kr 6. Region Gävleborg50.084.633 kr 7. Fiber Optic Valley46.038.221 kr 8. Trafikverket45.958.812 kr 9. Region Dalarna45.733.337 kr 10. Acreo AB45.337.178 kr 11. Länsstyrelsen Gävleborg41.583.530 kr 12. Torsby kommun41.290.300 kr 13. Falu kommun41.255.000 kr 14. Länsstyrelsen Dalarna40.692.240 kr 15. Gävle Hamn AB36.977.000 kr 16. Länsstyrelsen Värmland35.000.000 kr 17. Karlstads Universitet34.129.814 kr 18. The Packaging Arena32.742.000 kr 19. Värmlandstrafik AB31.368.600 kr 20. Stiftelsen Compare30.391.933 kr

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Beviljat belopp per län 13ÖK-möten hösten 2012

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 14 2007-2013 2014-2020 Erfarenheter och lärdomar.

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Positiva erfarenheter från programperioden 2007-2013 Programmet bygger på regionens behov och förutsättningar har skapat flexibilitet i genomförandet Framtungt programgenomförande underlättar ambitionen att använda EU-medlen till 100 % Regionalt ägarskap av programmet med regionalt politiskt inflytande skapar förankring och acceptans Bra och öppen dialog/samverkan mellan Förvaltande myndighet, Strukturfondspartnerskap och Regionförbunden Många bra projekt att bygga vidare på i nästa programperiod ex -Kluster och innovationsmiljöer -Inkubatorer -Fondprojekten - riskkapital -Tillgänglighetsprojekt (regionförstoring, bredband m.m)

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Utvecklingsområden för nästa programperiod Öka näringslivets medverkan i programgenomförandet (privat medfinansiering, företagens behov styrande för projektinnehåll) Förskottsregler - underlätta för icke offentliga projektägare Statsstödsregler – förtydliga, vad är möjligt? Förenklingar i granskning/detaljeringsnivå – minska den administrativa bördan för projektägare Större fokus på resultat, lärandeprocesser, spridning av följeforskningsresultat Aktivt ägarskap – väl förankrade projekt ger ett bättre programgenomförande Horisontella kriterier Miljö och energi – viktigt för framtiden Synergier och samordning mellan regional- och socialfond Långsiktighet – strategiska projekt/processer behöver mer än 3 år för att visa resultat

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 17 För mer information Exempel på lyckade projekt, filmer, följeforskningsrapporter m.m www.tillvaxtverket.se


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Det regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige 2007-2013 3 län (Gävleborg, Dalarna och Värmland)"

Liknande presentationer


Google-annonser