Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning Trusler og udfordringer – refleksioner fra klimaforhandlingerne og.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning Trusler og udfordringer – refleksioner fra klimaforhandlingerne og."— Presentationens avskrift:

1 Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning Trusler og udfordringer – refleksioner fra klimaforhandlingerne og FN’s klimapanel Björn-Ola Linnér

2 Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning

3 Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning Världens energibehov beräknas öka med mer än 57 procent fram till 2030 Energibehovet

4 Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning FNs klimatpanel Fjärde bedömningsrapporten: Underlaget för beslut har avsevärt förbättrats. Det finns en tydlig samstämmighet mellan människans utsläpp av växthusgaser och de uppmätta temperaturökningarna under 1900-talet.

5 Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning

6 Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning IPCC AR 4 centrala slutsatser Signifikanta fysikaliska och biologiska förändringar till temperaturförändringar. Geografisk obalans till gången på data.

7 Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning Pachuaris nyckelåtgärder Avpassa incitamenten för teknikutveckling Förändringar i livsstil och beteende: särskilt byggnads-, transport- och den industriella sektorn. Effektiv prissignal Avpassa besluten om investeringarna i energiinfrastruktur

8 Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning En effektiv prissignal 20 - 80 US$ per ton CO 2 -ekvivalenter till år 2030 kan stabilisera atmosfären runt 550 ppm Norrköping – New York mellan 71 och 284 US$ dyrare. Stabiliserings nivå (ppm CO 2 -eq Global medel- temperaturökning (C°) Minskning till 2050 CO 2 -usläpp jämfört med 2000 535-5902.8-3.2-30 till +5

9 Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning Uppskattning av kostnaderna Mellan +1 till - 5.5% av globala BNP för att nå stabilisering mellan 710 och 445 koldioxidekvivalenter. 2005 uppskattades de sociala omkostnaderna till 12 US$ per ton CO 2 788 miljoner US$ för Sveriges utsläpp 2006 86 US$ för varje svensk 2006

10 Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning Kyotoprotokollet (2008-2012)

11 Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning Fokus i den internationella klimatpolitiken 2008 Involvera USA Involvera De stora ekonomierna i Syd (bl.a. Kina och Indien) Anpassning Skogsfrågorna Flera vägar mot samma mål

12 Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning Klimatförhandlingarna på Bali Framgångar: Anpassningsfonden Vägkartan Ett litet steg för klimatet, men ett stort steg för klimatförhandlingarna Placerade USA och G-77 plus Kina på ruta ett för bindande åtaganden att minska utsläppen Miljö-, handels- och finansministrar

13 Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning Ett vidgat fokus Klimatförändringarna nu en hållbar utvecklingsfråga högt upp på dagordningen i de flesta länder De fyra byggstenar för nästa avtal AnpassningMitigering TeknologiöverföringFinansiering

14 Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning Hotbilder för global klimatpolitik Klimatförändringarnas naturmässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser Energiefterfrågan Ekonomisk recession Klimatförändringar som konfliktkälla

15 Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning Lösningarna? Långsiktiga och internationella avtal – gemensamma spelregler Förnyelsebarenergi Energieffektivitet Livsstilsförändringar Ny etik

16 Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning Möjligheter Många ägg i teknikkorgarna Ökad acceptans för höjt koldioxidpris På väg mot en social brytpunkt?

17 Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning Positiva tendenser: Konklusion Vidgade förhandlingar: –Hållbar utveckling det nu accepterade perspektivet –USA och Kina signalerar framtida minskningsåtaganden Politiken lämnar mandatperiodshorisonten Global uppslutning - klimatförändringarna som enande faktor Företag och myndigheters klimatarbete Allmänhetens prioritering

18 Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning www.cspr.se Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Centre for Climate Science and Policy Research Centrum för klimatpolitisk forskning Trusler og udfordringer – refleksioner fra klimaforhandlingerne og."

Liknande presentationer


Google-annonser