Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad kan vi i Sverige lära oss av andra länders erfarenheter? Vilka kritiska synpunkter bör vi ta med då vi studera andra länders metodutveckling? Vad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad kan vi i Sverige lära oss av andra länders erfarenheter? Vilka kritiska synpunkter bör vi ta med då vi studera andra länders metodutveckling? Vad."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad kan vi i Sverige lära oss av andra länders erfarenheter? Vilka kritiska synpunkter bör vi ta med då vi studera andra länders metodutveckling? Vad kan vi i Sverige lära oss av andra länders erfarenheter utifrån våra egna värderingar? Hur kan vi i Sverige anpassa och tillämpa internationellt kunskap för att aktualisera Svensk välfärd- och handikappolitik?

3 Tre exempel; Lagstiftning & Kunskap - Rehabilitering Lagstiftning & Kunskap - Rehabilitering Vision & Implementering - Community Mental Health and Recovery (Återhämtning) - Vision & Implementering - Community Mental Health and Recovery (Återhämtning) - Metoder – Case Management Metoder – Case Management

4 Från patient till medborgare - Nationell handlingsplan för handikappolitiken Handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällsektorer. (Rehabiliteringsmodellen) Den nya handikappolitiken handlar om att var och en ska få möjlighet att växa som människa, att kunna ta makten över sitt liv, att bli sedd som en person med kunskaper och erfarenheter och att slippa bli omyndigförklarad och förbarnsligad. Kort sagt att bli fullvärdig medborgare. Målen för den nya handikappolitiken: · En samhällsgemenskap med mångfald som grund · Att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet · En samhällsgemenskap med mångfald som grund · Att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet

5 I regeringens proposition 1993/94:218 poängterades behovet att uppmärksamma de psykiskt störda i rehabiliteringssammanhang så att de får tillgång till en god medicinsk, social och arbetslivsinriktad rehabilitering. Det lades fast att den så kallade arbetslinjen även gäller personer med psykiska funktionshinder. Detta innebär en tydlig skyldighet för kommunerna att i samverkan med andra rehabiliteringsaktörer också utveckla former och erbjuda insatser för en samordnad rehabilitering. Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder: Tillsyn av verksamhetsplanering och utbud av insatser. Socialstyrelsen & Länsstyrelserna (2004) Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder: Tillsyn av verksamhetsplanering och utbud av insatser. Socialstyrelsen & Länsstyrelserna (2004)

6 Internationellt problematik Andelen personer med psykiska funktionshinder som har arbete på den öppna arbetsmarknaden varierar något i internationella och svenska studier, men bland personer som har långvariga psykiska funktionshinder ligger siffran på 15 procent (Brunt & Hansson 2005 s.233).

7 Stoppa segregationen i arbetslivet! Dagens Nyheters debattsida 18 maj 2004 Nästan 60% ingen sysselsättning alls De flesta är förtidspensionärer ”Bortglömd arbetskraft” - Nära två tredjedelar av unga förtidspensionerar mellan 16 och 35 år tyckte de kunde ta ett arbete Om vi fokuserar på oförmågor, ser vi inte individens faktiska förmågor.

8 Individuals with Mental Disorders Want to Work and Consider Themselves Able to Work Half of working-age adults with mental health disorders consider themselves able to work (National Health Interview Survey-Disability Supplement (NHIS-D), 1994-1995) Opinion surveys repeatedly find that the majority of mental health service consumers want to work & desire employment services and supports (Rogers et al., 1991; Campbell & Schraiber, 1989) Judith Cook (2002), University of Chicago, Presentation to New Freedom Commission on Mental Health

9 SAMHSA Employment Intervention Demonstration Program (EIDP) Judith Cook, University of Chicago 30% of those receiving services for 3 months 42% of those receiving services for 6 months 50% of those receiving services for 9 months 54% of those receiving services for 12 months 61% of those receiving services for 18 months 64% of those receiving services for 24 months Engaged in any paid work;

10 Vision - Community Mental Health CMHC Act – 1963 Negative outcomes – prioritized therapy for ”worried well”, steered often of public and private health insurance Positive outcomes – community-based services (lokal), integration of treatment, rehabilitation and case management services. Some preventitive services.

11 The Presidents New Freedom Commission on Mental Health

12

13 Metod - Case Management/ Personligt Ombud Case management * Advocating for strengths and resources, with the right of the individual in the center * Assertively managing ”cases” with the interests of the community/treatment system in the center. (tvångsöppenvård) * Assertively managing ”cases” with the interests of the community/treatment system in the center. (tvångsöppenvård) Personligt ombud – * Fristående, ”Ombud” funktion, individ i centrum * Fristående, ”Ombud” funktion, individ i centrum

14 Värderingar påverkar… Solidaritet/jämlikhet – Individualism Kollektivt – Individuellt inflytande Central styrning – Avreglering Centralt ansvar – Decentralisering Likvärdighet – lokala lösningar Magnus Tideman. Föreläsning i Härnösand. 13 Oktober 2005

15 Frågeställningar som kan diskuteras från ett internationellt perspektiv Professionalitet – client-centered & kunskapstyrd vs. bureaucratic and regelstyrd Strukturella/ekonomiska möjligheter och hinder (poverty, job market barriers, social insurance) Empowerment - citizen rights vs. individual achievement

16 Resurser i det svenska samhället? Försörjning & boende Hälsa & sjukvård - Primärvård Gratis högskola VuxenutbildningStudiecirklarFöreningsliv Handikappolitik & Lagstiftningen Forskning (FoU)& Utbildning

17 What is the vision for Socialpsykiatri i Sverige? Strengths – How can we build on the social welfare system that we have? Values – What values are the foundation for Swedish handikappolitik and how can they empower us to adapt effective methods to the needs of the individual? Rights – How can we extend the rights of citizenship that Sweden has championed to those with psychiatric disabilities?

18 Med utgångspunkt från de behov som har framkommit, om vi fick börja från början, hur skulle det ser ut? Att få information, kunskap och tid från personal Att mötas med respekt och tilltro till egna resurser Att hopp förmedlas om möjlighet till återhämtning Att bearbeta krisen / sorgen över att ha drabbats Bra fysisk miljö på avdelning, boende Ekonomi för handlingsutrymme både för individ och organisation Arbetsmarknaden måste vidgas, alla ska ha utvecklingsmöjligheter Möjligheter till gemenskap och träffa andra i liknande situationer Attitydförändring i samhället, att fler ta ansvar för att status i samhället höjs Individuellt flexibelt stöd som kan lockar fram resurser Att engagera sig i föreningar som kan få resurser, självhjälp – kamratstöd Samhället har behov


Ladda ner ppt "Vad kan vi i Sverige lära oss av andra länders erfarenheter? Vilka kritiska synpunkter bör vi ta med då vi studera andra länders metodutveckling? Vad."

Liknande presentationer


Google-annonser