Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetslivserfarenhet under slutet av skolåren skapar bättre sannolikhet för övergång till arbete för personer med olika former av intellektuella funktionsnedsättningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetslivserfarenhet under slutet av skolåren skapar bättre sannolikhet för övergång till arbete för personer med olika former av intellektuella funktionsnedsättningar."— Presentationens avskrift:

1

2 Arbetslivserfarenhet under slutet av skolåren skapar bättre sannolikhet för övergång till arbete för personer med olika former av intellektuella funktionsnedsättningar. Källa: Carter, E., Austin, D., & Trainor, A. (2011a). Predictors of postschool employment outcomes for young adults with severe disabilities. Journal of Disability Policy Studies,20, 1-14. Betalt arbete under senare delen av skolan är starkt förknippat med anställning under vuxna år för personer med funktionsnedsättningar. Källa 1: Fabian, E. (2007). Urban youth with disabilities: Factors affecting transition employment. Rehabilitation Counseling Bulletin, 50(3), 130-138. Källa 2: Certo, Luecking. Journal of Applied Rehabilitation Counseling, Vol 37(4), Win, 2006. Special issue: Service Integration and School to Work Transition Customized employment for job seekers with significant disabilities. pp. 29-35. Om skola till arbetsliv

3 Ju tidigare arbetslivserfarenhet, desto bättre inkludering i arbetslivet efter skolan. En vetenskaplig studie visar exempelvis att det finns en tydlig skillnad i att få första arbetslivserfarenheten vid 14 respektive 16 års ålder. Källa: “Does Providing Transition Services by Age 14 Produce Better Vocational Outcomes for Students With Intellectual Disability?” Cimera, Robert Evert; Burgess, Sloane; Wiley, Andrew. Research & Practice for Persons with Severe Disabilities. Summer 2013, Vol. 38 Issue 2, p88-93. Om skola till arbetsliv

4 Det finns vetenskapliga bevis på att fristående aktörer som arbetar med supported employment och andra arbetslivsinsatser kan underlätta övergången till vuxenlivet/arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar på ett signifikant sätt. Källa: Seamless Transition and Long-Term Support for Individuals with Severe Intellectual Disabilities Certo, Nicholas J.; Luecking, Richard G.; Murphy, Sara; Brown, Lou; Courey, Susan; Belanger, Denise Research and Practice for Persons with Severe Disabilities (RPSD), v33 n3 p85-95 Fall 2008 Och Review and Discussion of a Model for Seamless Transition to Adulthood Education and Training in Developmental Disabilities, 2003, 38(1), 3–17. Mautz, Wade, Luecking, Sax, Noyes, Wechsler Om skola till arbetsliv – Övergångsmodell från USA

5 Källa: Review and Discussion of a Model for Seamless Transition to Adulthood Education and Training in Developmental Disabilities, 2003, 38(1), 3–17. Mautz, Wade, Luecking, Sax, Noyes, Wechsler Abstract: This article discusses a new model for service delivery, the Transition Service Integration Model. This model integrates resources and expertise of three primary systems responsible for transition from school to adulthood for individuals with significant support needs. These entities are public schools, rehabilitation and developmental disability systems. The model involves school districts forming a partnership directly with private non-profit agencies that typically serve adults with significant support needs. Through this partnership personnel from the school district and private agencies work together during a student’s last year in public school to develop a paid direct-hire competitive job and a variety of inclusive community activities to engage in whennot working that establish a person-centered and self-determined adult lifestyle prior to school exit. Support needed to maintain these work and non-work activities after graduation is shared by the rehabilitation and developmental disability systems with the same non-profit agency authorized to continue the same services on the first service day after school exit, creating a seamless transition for the individual. After four years of implementation, involving 234 students from 14 school districts in California and Maryland, 63% of all graduates have been employed at school exit and 88% of all graduates have experienced a seamless transition, that is, having no break in support services following school exit. Three year maintenance information shows that 90% of these graduates are still receiving support from the same non-profit agency and that 71% are still employed.

6 Svensk studie om Supported Employment och dess effekter I jämförelse med “annan rehabiliteringsinsats” Svensk studie inom cost benefit analys Källa: Disability and supported employment: impact on employment, income, and allowances. Germundsson P Germundsson P 1, Gustafsson J, Lind M, Danermark B.Gustafsson JLind MDanermark B Int J Rehabil Res.Int J Rehabil Res. 2012 Sep;35(3):263-9 Per Germundsson, PhD, The Swedish Institute for Disability. Research, School of Health and Medical Sciences, Örebro, Sweden per.germundsson@oru.se Aprli 2014

7 Svensk studie -Cost benefit SE vs annan rehabinsats (Per Germundsson) Anställningsskillnader Aprli 2014

8 Skillnad i inkomst – SE grupper och kontroll Aprli 2014

9 Bidragsförändring SE grupper och kontroll Aprli 2014

10 Om skola till arbetsliv Gymnasiesärskolan 7% 12 3 4 Examen Arbetslivet

11 Om skola till arbetsliv Gymnasiesärskolan 44% 12 3 4 14% Examen Arbetslivet 7% 2 år

12 Om skola till arbetsliv Gymnasiesärskolan 12 3 4 Examen Externt stöd 44% 7% 14% Arbetslivet 2 år

13 Hur uppkom tanken med Misa - Skola 1SL 2014 Vi möter en ung generation med nya mål och framtidsvisioner. Erfarenheten av goda resultat då Misa gått in med stöd till elever i skolan. Effekten vi ser när vi får våra deltagare för sent. Elever från särskolan saknar stöd inför och under sin skolpraktik.

14 Misa skoltjänst 2SL 2014 För att eleven ska nå målen. Arbeta för att förhindra avhopp. Undvika att eleven blir ”hemmasittare” eller ”skolsittare”. Förhindra utanförskap, öka tilltro till sig själv och samhället. Förhindra medföljande psykisk ohälsa.

15 Misa skoltjänst 3SL 2014 Möta upp behov Önskar kunskap och stöd för att möta upp personer NPF och lindrig utvecklingsstörning. Många med NPF problematik söker sig till yrkesprogrammen. Stöd till elever på introduktionsprogrammen och särskolans nationella program. Handledning och uppföljandestöd. Behov av stöd inför och under praktikperioder.

16 Vårt arbetssätt 4SL 2014 Vi träffar elev och mentor och vi utgår från utbildningens krav. Elev och mentors önskemål kring praktikplatsen. Vi kartlägger stödbehov och styrkor. Vi söker upp en arbetsplats som erbjuder det som efterfrågas. Vi ger handledare/arbetsgivare ökad förståelse för eleven stödbehov. Vi är med så länge inskolning behövs. Regelbundna uppföljningar. Misa finns med i övergång från skola till arbetsliv. Vi använder individuellt utformade stöd för att eleverna ska komma ut i arbetslivet efter studenten. Matchning Praktik Arbetsliv Misas Trestegs modell

17 Verktyg matchning, exempel 6SL 2014 Hur viktigt är det att: arbetsplatsen ligger nära där jag bor Inte viktigt……………………………………………………..mycket viktigt det är tyst och lugnt Inte viktigt……………………………………………………..mycket viktigt det är få människor runt omkring Inte viktigt………………………………………………………mycket viktigt jag får jobba utan att bli störd Inte viktigt………………………………………………………mycket viktigt Vad är viktigt på en arbetsplats? Och så vidare….

18 Verktyg praktik, exempel 7SL 2014 Praktikutvärdering Vad är roligast i ditt arbete? Vad tycker du är mindre roligt i ditt arbete? Är det något du skulle vilja ändra på? Mina arbetstider är bra Jag håller inte med………………………………………………………Jag håller med helt Jag har bra arbetskamrater Jag håller inte med ……………………………………………………..Jag håller med helt Jag gillar att jobba här Jag håller inte med………………………………………………………Jag håller med helt Och så vidare….

19 Verktyg arbetsliv, exempel 8 SL 2014 Exempel på checklista för arbetskonsulent - Vet eleven hur hen ska göra för att få referenser från arbetsgivaren? - Vad har eleven lärt sig om att arbeta på det här arbetet? - Vad, om något, skulle eleven göra annorlunda på nästa arbete? - Vad planerar eleven att arbeta med i framtiden? - Är den planen realistisk? - Har du bedömt eleven arbetspreferenser och arbetsfärdigheter på nytt, utifrån det arbete hen lämnar? Efter praktik framtidsplanering

20 Arbetsplatsanalys


Ladda ner ppt "Arbetslivserfarenhet under slutet av skolåren skapar bättre sannolikhet för övergång till arbete för personer med olika former av intellektuella funktionsnedsättningar."

Liknande presentationer


Google-annonser