Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad vet vi idag om vuxnas lärande? Madeleine Abrandt Dahlgren, Linköpings Universitet, Växjökonferensen 2012-01-26.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad vet vi idag om vuxnas lärande? Madeleine Abrandt Dahlgren, Linköpings Universitet, Växjökonferensen 2012-01-26."— Presentationens avskrift:

1 Vad vet vi idag om vuxnas lärande? Madeleine Abrandt Dahlgren, Linköpings Universitet, Växjökonferensen 2012-01-26

2 Några nedslag Utgångspunkt “Lärande på vuxnas vis” gemensamt bokprojekt vid Linköpings Universitet –Deltagares utbildningsval –Didaktisk utformning av utbildning –Examination och bedömning

3 Deltagares utbildningsval Utbildningspositivt – frivillighet och möjlighet Utbildningskritiskt – nödvändighet och tvång

4 Didaktisk utformning av utbildning Vilken identitet har ämnet? Varför skall vi undervisa i ämnet? Vad skall väljas ut? Hur skall vi undervisa?  Från disciplin till tema  Från form till funktion  Från representation till exemplaritet  Från monolog till dialog

5 Forskning om högre utbildning och arbetsliv Studenter har en bild av den kommande yrkesutövningen liksom av relevansen av de kunskaper som man uppfattar utbildningen förmedlar. Detta tycks samvariera med synen på disciplinen/ämnesområdet och de sätt man lär som student. (Reid & Petocz 2004; Dahlgren et al 2005; Abrandt Dahlgren et al 2006; Reid, Abrandt Dahlgren, Petocz & Dahlgren, 2011) i

6 The Professional Entity Project - Views of professional work (Reid & Petocz 2004) Extrinsic Technical Professional work is constituted as a group of technical components that can be utilised when the work situation requires it Extrinsic Meaning Professional work focuses on developing the meaning ascribed to discipline objects Intrinsic Meaning Professional work is essentially related to a person’s own personal and professional being

7 The Journeymen project - Aspects of knowledge and the professions (Abrandt Dahlgren et al 2007) RitualExchange value of knowledge, connection to a specific context of application is lacking Rational -substantive -generic Utility value of knowledge, preparing for a specific field of knowledge or professional field of work -skills that are content specific and contextually situated -skills that are transferable between different contexts

8 Learning for work Knowledge for the profession Extrinsic Technical Extrinsic Meaning Intrinsic Meaning Ritual Rational - generic Rational - substantive Professional Identity Engagement with learning A model for understanding professional learning

9 Learning for work Knowledge for the profession Extrinsic Technical Extrinsic Meaning Intrinsic Meaning Ritual Rational - generic Rational - substantive Understanding professional learning: Case studies..Cramming for exams....Really tried to understand the content rather than, just memorising a heap of formulas and memorising how to do things… I work..on the currency options desk, which is a derivative of an asset price, which is the Aussie dollar, so as that varies you get these derivative products which change price, and the price of these products are sort of based on a certain model which was derive by Black and Scholes, and I just want to understand the mathe- matics that underlies that model to actually understand my job a lot better (if I moved)..into the quantitative side where I’d be using a lot of statistics and stochastic processes like that just to model the, well, price options and price derivatives and stuff like that.. George; 3rd year Math Sciences Professional Identity Engagement with learning

10 Learning for work Knowledge for the profession Extrinsic Technical Extrinsic Meaning Intrinsic Meaning Ritual Rational - generic Rational - substantive Understanding professional learning: Case studies Erika; 5th year Psychology Pure psychological tasks - that I am supposed to be doing in the real life later, in the role of a psychologist....to consider the family, the individual and the societal perspectives, to be able to see both big and small, to have many perspectives, that is what I think a good psychologist is good at../I have learned to reflect and to be critical in my thinking....if you give someone a diagnosis, well sometimes it can lead to that person getting a better..more financial support../..but it could also mean a stigma that will follow this person their whole life../.you have to think ahead for everything you write in patient records../..what is the knowledge I am bringing going to be used for..? (the education)..has been kind of extraordinary, because it is so much that is focused on getting to know yourself, and to connect the knowledge you get to your personal self all the time…(It has been exhausting), but is still something that I enjoy very much and it is really developing the personal self.. Professional Identity Engagement with learning

11 Pedagogiska utmaningar för lärcentrerad undervisning Engagemang – delägarskap, interaktion, reflektion Roll-modeller - företrädare för professionen/kunskapsfältet synliga i utbildningen Autenticitet Meta-lärande Kursplanestruktur – sekventiell, tematisk eller parallell

12 Examination Olika funktioner –Kontroll och utveckling Olika modeller –Kompetens och performativitet

13 AspekterKompetensmodellerPerformativa modeller Plats/tid/innehållOtydligt regleradeTydligt reglerade Pedagogisk produkt (text, prov, uppsats el dylikt Uttryck för den lärandes utveckling ’Tillhör’ den lärande Uttryck för respons på lärarens krav ’Tillhör läraren Form av kontrollImplicit – personlig kommunikation Explicit – standardiserad kommunikation LärarautonomiHögLåg eller hög EkonomiHög kostnadLåg kostnad Fig.5.2 Sammanfattning av skillnader mellan kompetensmoeller och performativa modeller. Åsa Lindberg Sand (2003) efter Bernstein (1996, s.58)

14 UndervisningExamination Lärande Examinationens reella funktion

15 Bedömningar och deras funktioner Godkänd/Icke godkänd. Att legitimerade studerandes resultat mot inre och yttre kriterier Kamratbedömning: Att kalibrera kriterier för bedömning Självbedömning: Att utveckla metakognitiv förmåga Validering: Att bedöma kunskapers värde

16 Betygssystem Examination Bedömning Studenters lärande

17 Förhållningssätt vid lärande Ytinriktning Fokus på texten i sig Djupinriktning Fokus på textens budskap Atomism Inriktning på delar HolismInriktning på helheter

18 Lärandemiljöns inflytande ” Meaning orientation ” vanligare där dialogen med lärarna uppfattas som god och där studenterna kan påverka innehåll och arbetsformer ” Reproducing orientation ” vanligare där arbetsbelastningen uppfattas som hög och där studenterna saknar inflytande över innehåll och arbetsformer (Ramsden, 1984/1997)

19 Individens lärande UNIVERSITETETLÄRANDEMILJÖN Akademiska kulturer Kursdesign Undervisnings- processer Examination OMVÄRLDEN Incitament och belönings- strukturer Samhällsutveckling Kunskapssyn Professionella kulturer

20 Till slut: Är det nåt särskilt med lärande på vuxnas vis ? Samspel –policy, kunskapssyn, iscensättning av undervisning –Kunskapers värde och hur de bedöms Förskjutning av gränser –Arbete, utbildning, vardagsliv, studier –Modern teknik, flexibla former


Ladda ner ppt "Vad vet vi idag om vuxnas lärande? Madeleine Abrandt Dahlgren, Linköpings Universitet, Växjökonferensen 2012-01-26."

Liknande presentationer


Google-annonser