Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Bredda vägen för tillväxt Kvinnors företagande – en strategisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Bredda vägen för tillväxt Kvinnors företagande – en strategisk."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Bredda vägen för tillväxt Kvinnors företagande – en strategisk tillväxtfråga Anna Norlin

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 27 % av företagen i Sverige drivs av kvinnor 32 % av de nystartade företagen startades av kvinnor under 2010 och 7 % av kvinnor och män gemensamt När fler företag drivs och utvecklas av kvinnor tas fler affärsidéer till vara och nya affärsmodeller utvecklas >> Förnyelsen och dynamiken i näringslivet ökar >> Sveriges möjligheter till ökad konkurrenskraft och hållbar ekonomisk tillväxt ökar Kvinnors företagande – en strategisk tillväxtfråga

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 65 miljoner kronor/år Gör nytta - affärsutvecklingsprogram och utveckling av idéer och innovationer Gör möjligt - ökat entreprenörskap hos studerande vid universitet och högskola - entreprenörskap integreras i fler universitetsutbildningar - strategi för kvinnor och män att ta del av företagsfrämjandet på lika villkor - kompetenshöjande insatser Gör synligt - 900 ambassadörer för kvinnors företagande - fakta, statistik och kunskap om kvinnors företagande - lyfta fram förebilder t.ex. Årets Tjänsteutvecklare, filmer mm Programmet Främja kvinnors företagande (2011-2014)

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH G:\Nationpgm\Entreprenörskap\Program-Insatser\Främja kvinnors företagande\Bildbank\Anita Utan fakta – ingen koll

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Källa: SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010). Siffrorna gäller företag med 500 anställda eller färre, där företagsledaren är en kvinna. Antal företag Nettoomsättning (tusentals kr) Antal sysselsatta Löner (tusentals kr) 2006143 733263 986 518330 73557 465 726 2008155 381325 160 378371 05071 978 030 2010162 779364 371 343404 62582 786 108 Kvinnors företag i Sverige

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Kvinnors företag i Blekinge län Källa: SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010). Siffrorna gäller företag med 500 anställda eller färre, där företagsledaren är en kvinna. Antal företag Nettoomsättning (tusentals kr) Antal sysselsatta Löner (tusentals kr) 20061 5272 271 3363 363491 430 20081 6582 728 5234 027725 382 20101 7422 553 4163 946660 296

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Högre tillväxtvilja i kvinnors företag Kvinnor 77% Män 72% Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2011

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Sämre väglag för vissa?

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Vem får pengarna? Kvinnors ansökningar avslås i högre grad än mäns ansökningar. – 38 % av männens ansökningar avslås – 53 % av kvinnornas ansökningar avslås Män beviljas i genomsnitt 52 % av ansökt belopp. Kvinnor beviljas i genomsnitt 25 % av ansökt belopp. Källa: RIKA-projektet, Jeaneth Johansson & Malin Malmström, Luleå tekniska universitet, forskningsprojekt med finansiering från VINNOVA

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Stereotypa bilder mänkvinnor -ung och lovande- ung och oerfaren -risktagande - i behov av stöd -erfaren- bristande erfarenhet -kompetent- har undermålig kunskap Källa: RIKA-projektet, Jeaneth Johansson & Malin Malmström, Luleå tekniska universitet, forskningsprojekt med finansiering från VINNOVA

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Stereotypa bilder i media Källa: Sminkad superhjältinna eller leende lagomföretagare? Företagarförebilder i pressen, Tillväxtverket, info 0416... men fler artiklar om företagarkvinnor

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Fler vägar till tillväxt

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Strategi En strategi för hur kvinnor och män ska få del av företagsfrämjandet på lika villkor – färdig 2015 Regionala förstudier – viktig grund för strategin! Regionala konferenser om kvinnors företagande Dialog med externa referensgrupper och aktörer Kompetenshöjande insatser

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Mönster i 20 regionala förstudier – utmaningar och vägar framåt Branschen styr – mansdominerade upplevs ha störst tillväxtpotential; insatser betraktas som generella Skillnad mellan breddaktörer och spetsaktörer Brist på statistik och uppföljning Attityder hänger ofta ihop med okunskap om branscher Medvetna främjare vill öka sina kunskaper Regionalt tillväxtansvariga har en viktig roll

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Breda vägar för alla Långsiktigt arbete Gemensam satsning Förebilder förändrar

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Webb: tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande ambassadorer.se Twitter: @kvinnftg #kvinnftg Den bloggande byråkraten Gunilla Thorstenssons blogg på www.ambassadorer.se Anna Norlin anna.norlin@tillvaxtverket.se Omvärldsbevakning och kontakt


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Bredda vägen för tillväxt Kvinnors företagande – en strategisk."

Liknande presentationer


Google-annonser