Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FOR 1206 Grundkurs Del.1 Hydrauliska & mekaniska bromsar Lärare:DaB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FOR 1206 Grundkurs Del.1 Hydrauliska & mekaniska bromsar Lärare:DaB."— Presentationens avskrift:

1 FOR 1206 Grundkurs Del.1 Hydrauliska & mekaniska bromsar Lärare:DaB

2 Mål Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad föreläsning. Kunna identifiera och förstå komponenternas uppgift, funktionsprincip och användningsområde i ett bromssystem. Kunna identifiera monterings- och demonteringsbara förband samt utföra demontering och montering av olika komponenter i ett bromssystem. Kunna använda litteratur och vårda verkstads- och skyddsutrustning. Kunna arbeta kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet. Lagkrav.

3 Syfte Eleven skall få kunskaper om: -funktionsprincipen i olika bromssystem och i vilka fordon de används. - att praktiskt arbeta med skiv- respektive trumbromsar - hur tryckluftsbromsar är uppbyggda och fungerar. - arbetsskydd samt vård av verktyg och utrustning. - människans möjligheter att påverkan stoppsträckan.

4 Föreläsningen avslutas med Kunskapstest Genomgång Utvärdering

5 Bromssystemet Varför bromssystem? Ett bromssystem används för att minska hastigheten på ett fordon eller förhindra att fordonet sätts i rullning. Motorfordon i Sverige skall enligt lag ha två av varandra oberoende bromssystem, ett färdbroms- och en parkeringsbromssystem. När motorn sätter fart på fordonet kallas det för acceleration. Motsatsen till acceleration är retardation. (Ordet betyder hastighetsminskning).

6 Först lite repetition… Bromssystemets uppdelning Manöverorgan Kraftöverföringssystem - Mekaniskt system - Hydrauliskt system - Tryckluftssystem Hjulbromsar

7 Bromssystemet Trycket från bromspedalen skall överföras till hjulbromsarna

8 Hydrauliskt bromssystem Låt oss anta att föraren trycker ner pedalen med en kraft på 300N. Pedalen fungerar som en hävstång men förhållandet 3:1. F är då tre gånger så stor som Fp, dvs. kraften på huvudcylinderns kolv är tre gånger så stor som förarens kraft på pedalen. Eftersom kraften på pedalen är 300 N blir kraften på huvudcylinders kolv 900 N.

9 Hydrauliskt bromssystem Bromsservo Vad betyder servo? Det är latin och betyder slav, tjänare (att hjälpa). Bromsservons funktion är att förstärka bromskraften i bromssystemet. Vacuumservon jobbar med undertryck från motorns inloppsrör eller från en pump.(Dieselmotorer) Servon fungerar bara när motorn är i gång, alltså inte när bilen bogseras.

10 Hydrauliskt bromssystem Huvudbromscylidern. Överför och fördelar kraften ut i bromssystemet med hjälp av vätska. I Sverige måste alla bilar från och med 1972 års modell vara försedda med tvåkretssystem. Två-kretsbromssystem innebär att det finns två av varandra oberoende rörsystem (kretsar) till bromssystemet. Hydraulik är en enkel, billig och säker teknik för kraftöverföring och kraftförstärkning. Därför används hydrauliska system inom fordonsteknik och industrin.

11 Hydrauliskt bromssystem Bromsvätskan leds till hjulcylindrar genom bromsledningar. Bromsrör - sitter fastmonterade på chassi eller ram. - tillverkade av stål eller koppar. - är rostskyddade och skall tåla höga tryck. Bromsslangar - sitter vid övergången mellan kaross och chassi. - är en böjlig hydraulslang som tål höga tryck. Både rör och slangar måste monteras noggrant.

12 Hydrauliskt bromssystem Bromsvätska. Ett hydrauliskt bromssystem får endast fyllas med en speciell bromsvätska. En bromsvätskas egenskaper är att:  Klara av höga temperaturer utan att koka. (minst 260 grader Celsius)  Klara låga temperaturer utan att stelna.  Vara blandbar med andra fabrikat.  Inte fräta eller skada delar i bromssystemet.  Bromsvätskan är hygroskopisk  Inte åldras eller förändras under bytesinervallen (24 mån) BRA ATT VETA: Bromsvätskan är frätande, skadar hud och vävnader. Den kan även orsaka eksem. Skadar även bilens lackering vid spill. Bromsvarningslampan tänds när nivån i bromsvätskebehållaren är under min.

13 Hydrauliskt bromssystem Bromsvätskeprovare. Lysdioder tänds när bromsvätskan testas. Även mycket små föroreningar i bromssystemet kan inverka negativt på bromssystemets funktion. De flesta biltillverkare rekommenderar byte av bromsvätska en gång vartannat år.

14 Hjulbromsar Trumbroms 1. Bromsback 2. Hjulcylinder 3. Bromssköld 4. Returfjäder

15 Hjulbromsar Skivbroms 1. Bromsok 2. Bromskolv 3. Kolvtätning 4. Dammskydd 5. Hållare 6. Bromsklots 7. Glidpinne 5 7

16 Hydrauliskt bromssystem ABS Anti Blockerings System Engelska Anti-lock Brakning System Förhindrar att hjulen låser sig när man bromsar. Styrförmågan bibehålles vid hårda inbromsningar. Bromssträckan förkortas på de flesta underlag. Nackdelen är att oerfarna förare löper risk att vaggas in i en falsk trygghet. Tänd varningslampa för ABS-systemet visar att ABS-systemet är ur funktion.

17 Påskjutsbroms Mekaniskt kraftöverföringssystem Färdbroms Parkeringsbroms Husvagnar & släpkärror Mekaniskt bromssystem

18 Stoppsträcka Reaktionssträcka + Bromssträcka = Stoppsträcka Vad kan du göra för att förkorta stoppsträckan?  Sänka hastigheten  Se till att bilens bromsar är i bra skick  Se till att bilen har bra däckmönster och rätt lufttryck  Vara handlingsberedd

19 Stoppsträcka HastighetReaktions- sträcka Broms- sträcka Total stoppsträcka 30 km/h9 m5 m14 m 50 km/h15 m13 m28 m 70 km/h21 m28 m49 m 90 km/h27 m40 m67 m Observera att vid regn eller halka kan stoppsträckan bli längre! En fotgängare som blir påkörd av en bil som kör i 50 km/tim dör i nio fall av tio. Om bilen istället kör i 30 km/tim överlever nio av tio.


Ladda ner ppt "FOR 1206 Grundkurs Del.1 Hydrauliska & mekaniska bromsar Lärare:DaB."

Liknande presentationer


Google-annonser