Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMMEN TILL HERRESTADSSKOLAN Lå 12/13 Sammanhangsmarkering Information och förutsättningar Likabehandling Kunskapsbedömning i skolan – nationella prov.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMMEN TILL HERRESTADSSKOLAN Lå 12/13 Sammanhangsmarkering Information och förutsättningar Likabehandling Kunskapsbedömning i skolan – nationella prov."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMMEN TILL HERRESTADSSKOLAN Lå 12/13 Sammanhangsmarkering Information och förutsättningar Likabehandling Kunskapsbedömning i skolan – nationella prov och betyg

2 Information Lokalfrågor Skolan är över 60 år gammal och lokalerna är i ett skick därefter. Rektors uppdrag är skapa den bästa möjliga verksamheten med tilldelade lokaler. Detta kan i sig vara en utmaning men inför lå 12/13 har mycket gjorts: - Ny matta i gymnastiksalen - Totalrenoverat duschrum i ”flickornas” - Matta, torkskåp, installationer mm på en fritidsavdelning. - Ny matta, bänkar och krokar vi nytt klassrum - Allergianpassat klassrum - Dörrbyte ny musiksal - Ommålning av matsal och storfritids - Nya fönster i ett klassrum - Ommålning av toaletter och kapprum Sammanfattningsvis görs ansträngningar för att förbättra våra förutsättningar och vår arbetsmiljö. Enligt barn – och utbildningsförvaltningen börjar man återigen dikutera ”ny skola”. Frågan är politisk och just nu pågår inga konkreta processer på rektorsnivå/skolnivå.

3 Information Ledningsresurs Rektor erhåller pengar för ledningsresurs av grundskolechefen. Rektor har valt att förvalta dessa genom att tillsätta en ledningsresurs/skolutvecklingsgrupp. Annelie Ekström – samordnare och skolutvecklare, fritidsfrågor Emma Sivertsson – samordnare och skolutvecklare, f-3 Åsa Schoug – samordnare och skolutvecklare, 4-6 Stefan Larsson – samordnare och skolutvecklare, betygssättning och schemaläggning Ledningsresursens uppdrag är vara rektors stöd – och informationskanal avseende verksamhetsutveckling och kompetensutveckling. I rektors frånvaro tar ledningsresursen verksamhetsbeslut. Aulasamlingar Rektor genomför samling med klasserna några gånger per läsår enligt en särskild struktur. Eleverna utbildas och fostras i konsten att gå på en samling, en högtidsstund, lyssna på den föredragande och även utveckla tålamod. Rektor informerar om verksamheten, berömmer, bekräftar och delar ut en utmärkelse för goda prestationer eller kloka beslut. Aulasamlingen måste alltid vara en positiv upplevelse, något man längtar till. Lektions – och verksamhetsobservationer Rektor genomför regelbundet observationer av verksamheten – i klass, och på fritids. Syftet är att vara förtrogen med verksamheten samt vara direkt delaktig i lärandet och den pedagogiska utvecklingen. Vidare är det viktigt att rektor har en egen lägesbild av klimat, attityder, arbetsro och förutsättningar – elevernas och personalens arbetsmiljö.

4 Information Ledigheter Du som förälder uppmanas att söka ledighet innan ni beställer resa eller tar beslut om något som gör att era barn skall vara frånvarande från undervisningen. Jag vill tydliggöra att klassläraren har delegation på att besluta om ledighet upp till tio dagar per läsår. Ledigheter utöver det beviljas – om synnerliga skäl föreligger, av rektor. En resa är inte synnerliga skäl. Under nationella prov kommer ledigheter inte att beviljas på någon nivå. (se sida med tider för NP år 3 och 6). Trafik Vägen till skolan, vändzonen och bussavlämningsplatserna har blivit avsevärt förbättrade – låt oss använda dessa så slipper vi fordon på skolgården bland barnen.

5 Enligt Likabehandlingslagen Skall skolan förebygga trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Skall skolan främja alla elevers lika värde Om något sker – måste skolan utreda och åtgärda Det skall finnas en Likabehandlingsplan – det gör det och denna är under revidering

6 Kursplanerna – vägledning och riktlinjer i varje ämne Syfte – anger vad undervisningen skall syfta till … Centralt innehåll – vad som skall behandlas i undervisningen För årskurserna 1 – 3 4 – 6 7 – 9 Kunskapskrav – anger vilka kunskaper som krävs för att erhålla ett betyg – i slutet av årskurs 3NATIONELLA PROV 6 NATIONELLA PROV, TERMINSBETYG, SLUTBETYG 9NATIONELLA PROV, TERMINSBETYG, SLUTBETYG

7 Betyg Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg. / Läroplan för grundskolan Läraren är suverän i sin betygssättning och betyget kan inte överklagas.

8 Betyg sätts i fem (sex) steg

9 ÄmneVeckaProvdatum Sv Sv A 6Tisdag5 feb2013 6Torsdag7 feb2013 Ma11Onsdag13 mars2013 11Fredag15 mars2013 Bi/fy/ke15Torsdag11 apr2013 Eng17Tisdag23 apr2013 17Fredag26 apr2013 Ge/Hi/ Re/Sh 18Torsdag2 maj2013 18Fredag3 maj2013 Provdatum för nationella ämnesprov i årskurs 6 – läsåret 2012/2013 Nationella ämnesprov år 3 genomförs under perioden 11 mars – 17 maj, i svenska och matematik.


Ladda ner ppt "VÄLKOMMEN TILL HERRESTADSSKOLAN Lå 12/13 Sammanhangsmarkering Information och förutsättningar Likabehandling Kunskapsbedömning i skolan – nationella prov."

Liknande presentationer


Google-annonser