Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Development of an analysis tool for execution traces Anders JohnssonRoy Nilsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Development of an analysis tool for execution traces Anders JohnssonRoy Nilsson."— Presentationens avskrift:

1 Development of an analysis tool for execution traces Anders JohnssonRoy Nilsson

2 The Probabilistic Property Language (PPL) Frågespråk Analysera exekveringsloggar

3 Stora och komplexa realtidssystem Utvecklats under lång tid Förlorat analyserbarhet Återinföra analyserbarhet

4 Traditionella metoder Pessimistiska Ej uttrycksfullt nog Robot-kontroll-system

5 Simuleringsbaserad metod Modell Simulering Exekveringslogg Task Prober

6 PPL Stora loggar Påstående om sannolikhet för egenskap Task Prober Obundna variabler

7 Task och datamedlem Grundläggande delar i en PPL fråga En relation Sannolikhetsfunktionen P Jämförelse med en sannolikhet TaskA.response Instansoperatorer

8 Task och datamedlem Grundläggande delar i en PPL fråga En relation Sannolikhetsfunktionen P Jämförelse med en sannolikhet TaskA.response < 5 Instansoperatorer

9 Task och datamedlem Grundläggande delar i en PPL fråga En relation Sannolikhetsfunktionen P Jämförelse med en sannolikhet P(TaskA, TaskA.response < 5) Instansoperatorer

10 Task och datamedlem Grundläggande delar i en PPL fråga En relation Sannolikhetsfunktionen P Jämförelse med en sannolikhet P(TaskA(i), TaskA(i).response < 5) Instansoperatorer

11 Task och datamedlem Grundläggande delar i en PPL fråga En relation Sannolikhetsfunktionen P Jämförelse med en sannolikhet P(TaskA(i), TaskA(i).response 0.75 Instansoperatorer

12 Task och datamedlem Grundläggande delar i en PPL fråga En relation Sannolikhetsfunktionen P Jämförelse med en sannolikhet P(TaskA(i), TaskA(i).response 0.75 Instansoperatorer Sannolikheten att TaskA klarar sin deadline 5 ska vara större än 0.75

13 Prober Prober för task P(TaskA(i), TaskA(i).probe20 > 0) = 1 Kön ska aldrig vara tom när TaskA startar.

14 Prober Prober för task Prober över tid P(TaskA(i), TaskA(i).probe20 > 0) = 1P(*, *.probe20 > 0) = 1 Kön ska aldrig vara tom. Kön ska aldrig vara tom när TaskA startar.

15 Obundna variabler Obunden sannolikhet P(TaskA(i), TaskA(i).response < 5) = X Med vilken sannolikhet klarar TaskA sin deadline 5.

16 Obundna variabler Obunden sannolikhet Obunden variabel i villkoret P(TaskA(i), TaskA(i).response < 5) = XP(TaskA(i), TaskA(i).response 0.75 Vilken deadline klarar TaskA med sannolikheten 0.75. Med vilken sannolikhet klarar TaskA sin deadline 5.

17 Artimetik Aritmetik med konstant P(TaskA(i), TaskA(i).response + 2 0.75 Sannolikheten att TaskA klarar sin deadline 5 med en marginal 2 ska vara 0.75.

18 Artimetik Aritmetik med konstant Aritmetik mellan datamedlemmar P(TaskA(i), TaskA(i).response + 2 0.75 P(TaskA(i), TaskA(i).response – TaskA(i).exec = 0) = 1 TaskA får aldrig bli avbruten. Sannolikheten att TaskA klarar sin deadline 5 med en marginal 2 ska vara 0.75.

19 Relativa instanser Aritmetik i instansoperatorn P(TaskA(i), TaskA(i+1).response 0.75 Nästa instans ska klara sin deadline, 5, med en sannolikhet större än 0.75.

20 Relativa instanser Aritmetik i instansoperatorn Logiska operatorer P(TaskA(i), TaskA(i+1).response 0.75 P(TaskA(i), TaskA(i).response 0.75 Sannolikheten att två instanser i rad klarar sina deadlines, 5, ska vara större än 0.75. Nästa instans ska klara sin deadline, 5, med en sannolikhet större än 0.75.

21 Beroende mellan olika task Samma instans av olika task Den sammanlagda responstiden för TaskA och motsvarande instans i TaskB ska alltid vara mindre än 7. P(TaskA(i), TaskA(i).response + TaskB(i).response < 7) = 1 TaskA012 TaskB01234 Tid12345678910111213141516

22 Beroende mellan olika task Samma instans av olika task Following P(TaskA(i), TaskA(i).response + TaskB(following(TaskA(i))).response < 7) = 1 Den sammanlagda responstiden för TaskA och efterföljande instans i TaskB ska alltid vara mindre än 7. Den sammanlagda responstiden för TaskA och motsvarande instans i TaskB ska alltid vara mindre än 7. P(TaskA(i), TaskA(i).response + TaskB(i).response < 7) = 1 TaskA012 TaskB01234 Tid12345678910111213141516

23 Obundna instanser Avbryts Vad är sannolikheten att TaskA avbryts av TaskB? P(TaskA(i), TaskB(k).start > TaskA(i).start AND TaskB(k).start < TaskA(i).end) = X TaskA001122 TaskB01234 Tid12345678910111213141516

24 Obundna instanser Avbryts Avbryter Vad är sannolikheten att TaskB avbryter TaskA? Vad är sannolikheten att TaskA avbryts av TaskB? P(TaskA(i), TaskB(k).start > TaskA(i).start AND TaskB(k).start < TaskA(i).end) = XP(TaskB(k), TaskB(k).start > TaskA(i).start AND TaskB(k).start < TaskA(i).end) = X TaskA001122 TaskB01234 Tid12345678910111213141516

25 Funktioner Makro för relativa instanser Därutöver… Många kombinationer

26 Framtid Göra om proberna Optimera evaluering


Ladda ner ppt "Development of an analysis tool for execution traces Anders JohnssonRoy Nilsson."

Liknande presentationer


Google-annonser