Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till

2

3 Ett samverkansprojekt mellan

4 Projektet har fått sitt namn efter en liten, grå, oansenlig fågel som är svår att få syn på men som sjunger väldigt vackert.

5 Grundidén är ömsesidig nytta och nöje

6 Många av oss vuxna har haft någon person att se upp till när
vi var små. En person som man fick goda råd av och som stöttade en när det var jobbigt. Ibland kan något så enkelt som en gest eller ett ord påverka ett barns självuppfattning.

7 Syftet är att mentorerna:
ska vara en vuxen förebild i en nära relation med ett barn ska få inblick i ett barns liv och ökad kunskap, förståelse och empati för människor olika livsvillkor, ett komplement i en högskoleutbildning Syftet är att barnen: ska få nya erfarenheter och kunskaper i en relation med en högskolestuderande ska få en vuxen förebild, en studerande vid Kristianstad Högskola ska få ökad självkänsla!

8 Mål Målet med Näktergalen Kristianstad är att främja integration genom att verka för social och etnisk mångfald. Målet är att mentorerna genom sitt mentorskap långsiktigt ska motverka snedrekrytering till högskolor och universitet och därigenom bidra till en utjämning av social och utbildningsmässiga skillnader. Målet är att barnen ska klara sig bättre i och utanför skolan och i högre utsträckning söka sig till högskolestudier. Målet är att vänskapen mellan barn och mentor leder till en ökad förståelse, respekt och tolerans för varandras olika sociala och kulturella bakgrunder.

9 Det finns ett stort intresse för projektet både internationellt och nationellt.
Näktergalen mentorsverksamhet i Malmö startade 1997 och är nu en permanent verksamhet vid Malmö högskola. År 2002 tilldelades Näktergalen Malmö stads integrations- och mångfaldspris. I dag samarbetar Näktergalen Malmö med sex mångkulturella skolor och ca 100 barn och 100 mentorer deltar varje år! Våren 2005 startade Kristianstad Högskola och Campus Helsingborg vars ett pilotprojekt som bygger på Näktergalen Malmö. I Kristianstad har sedan start 2005 ca 80 barn och 80 mentorer medverkat. Näktergalen Kristianstad har blivit tilldelat extra medel från Myndigheten för skolutveckling. Dessa pengar ska användas till att sprida information om projektet och verka för att det blir permanent. Näktergalen startar på fler orter i Sverige, nu närmast i Borås. Ute i Europa har mentorsprojeket startat i Spanien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Slovenien och Norge. Norge kommer under 2008 att starta projektet på ytterligare åtta orter.

10 Alla barn som går på de här skolorna kan söka till Näktergalen
Centralskolan Vilan skola Gamlegårdskolan Gustav Hellströmskolan Näsby skola Skolorna är mångkulturella och barnen som är med i Näktergalen är i åldrarna 8 –11 år. Barnen har tillsammans med sina föräldrar ansökt till projektet.

11 På skolorna finns kontaktpersoner med ett särskilt ansvar för projektet
Kontaktpersonens uppgift är: Att rekrytera barn till projektet Att utgöra en länk mellan projektet och familjen Att kontinuerligt informera om och sprida projektet Att verka för att projektet blir en permanent verksamhet Att delta under start och avslutningsdagar Att tillsammans med barnen genomföra utvärderingar av mentorsperioden

12 På Högskolan arbetar Näktergalens koordinator
Koordinatorns uppgift är: Att marknadsföra, informera och sprida projektet Att verka för att projektet permanentas Att rekrytera och anställa mentorer Att genomföra intervjuer med sökande barn Att matcha barn och mentorer Att utbilda och handleda mentorer Att dokumentera och vidareutveckla projektet Att ansvara för gemensamma aktiviteter

13 Alla som läser på Högskolan Kristianstad kan söka till projektet
De som blir anställd som mentorer får: utbildning handledning 3 000 kr meriterande arbetsintyg ökad förståelse för människors olika villkor ett minne för livet

14 Projektledningen matchar barn och mentor med utgångspunkt från intervjuer som görs med barnen respektive med de sökande studenterna. Mentorn och barnet träffas en gång i veckan, ca 2-3 timmar. De träffas utanför skoltid, från oktober till april. De bestämmer tillsammans vad de ska göra och när de ska träffas. Utifrån bådas intressen finns möjlighet att tillsammans ta del av vad Kristianstad har att erbjuda, till exempel kultur, sport, natur och nöjen. Näktergalen har också gemensamma aktiviteter för barn och mentorer. Alla flickor får kvinnliga mentorer och pojkar kan få manliga eller kvinnliga mentorer. Hittills har fler kvinnor än män sökt till projektet.

15 De flesta aktiviteter är vardagsnära som exempelvis att spela boll, baka, pyssla, gå på stan, packa en matsäck och ge sig ut i naturen. Allt beroende av vad barnet och mentorn kommer överens om. Barnets medverkan i projektet kostar inget för föräldrarna, däremot får de betala barnets utgifter för exempelvis fika och biljettpriser. Ibland organiseras gemensamma kostnadsfria utfärder till mål som exempelvis Skånes djurpark eller Kreativum i Karlshamn.

16 I Kristianstad säger mentorer som varit med:
I en utvärdering från de år mentorsprojektet Näktergalen funnits i Malmö lyfter mentorerna framförallt fram hur roligt de haft med ”sitt” mentorsbarn! Många beskriver mötet med en annan värld, kön, klass, etnicitet som särskild lärorikt. I Kristianstad säger mentorer som varit med: Projektet Näktergalen är en jättebra idé som borde finnas i alla städer! Det är något som är bra för barn som behöver en extra ”kompis”. Näktergalen är ett toppenprojekt. Det har varit en trevlig period. Man får lära sig mer om andra kulturer och får ett minne för livet.

17 Roligt, givande, god gärning.
Det är väldigt givande. Jättebra engagemang! Det känns som vi har kommit varandra nära, vi kan prata om det mesta. Det ger mycket, man känner sig behövd! Hela projektet är underbart, hoppas det får fäste och fortsätter. Det har varit en rik erfarenhet! TACK! Vi har fått en bra relation och kommer troligen att träffas efter att mentorsåret är slut. Projektet är roligt och berikande. Man utvecklar sig som människa.

18 Denna erfarenhet har varit bra för både mig och barnet
Denna erfarenhet har varit bra för både mig och barnet. Målet är att få en in blick i varandras liv, vilket har skett här. Det är även bra för den personliga utvecklingen. Kan rekommendera andra att delta. Jag tycker det här en mycket god idé! Ett minne för livet. Ett arbete som utvecklar en individuellt och man upptäcker saker om sig själv som man inte tänkte på innan. Ett sätt att finna empati och förståelse för andra människor med olika bakgrund och kulturer. Näktergalen är ett toppenprojekt. Ett roligt och givande avbrott från vardagen. Bra merit! Intressant, givande och utvecklande för både mig och barnet.

19 I Kristianstad säger barnen som varit med
Du har varit snäll mot mej. Bowlingen va de kul. Malmö var de kul utan jag va lesen. Andys Lekland 2 gånger var de kul. Skånes Djurpark var de kul. De var kul när vi va hemma hos dej. Det var jätte roligt att ha en mentor. Jag jätte roliga saker med min mentor. Min mentor är jätte snäll. Jag hoppas att vi får ha kvar neckter-galen Jag tycker det är kul i Näktergalen för man får en snäll mentor som bryr sig om den personen som sökte med i Näktergalen. Som till ex. gå på bio eller baka eller fråga roliga saker. Det är kul att vara med i Näktergalen för att ha en trevlig dag med ens mentor.

20 Jag har varit med i nektergalen och min mentor är den besta mentor man kan önska saj. Hon är rolig golig söt och vaker. Jag har varit med på andys skones djurpark stan vi har kalat på film varit hemma hos henne och hon har varit hemma hos mig, det var roligt. Matat ankorna fikat. Hon är golig så man vill bara krama henne jäte hort jag bara hoppas jag ser henne igen och hon är jäterolig att vara med (Hjärtan) Jag har varit med i näktergalen. Jag är en pojke men min mentor är en flicka. Vi har spelat fotboll och simmat och tittat på fillm. Jag tycker att man ska söka in till näktergalen för att man träffar nån att ha roligt med. Man kan gå hem till personen och baka. Man kan också gå och handla, man kan gå till andys och man kan gå och simma. Man kan göra många saker med sin mentor, det är nästan vad man vill som går att göra. Det var roligt att man är med Näktergalen. Det var spenade att höra vem jag fick. Tack att jag fick vara med. Jag tackar väll mycket min mentor. Hej då och tack jag fick vara med…

21 Efter ett halvår tar mentorsperioden slut och för många har det lämnat minnen som öppnar för nya möjligheter i framtiden. Bildspel av Anna Odén


Ladda ner ppt "Välkomna till."

Liknande presentationer


Google-annonser