Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor."— Presentationens avskrift:

1 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Malen tillbaka i Vattenriket !

2 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Utbredning i världen (Silurus glanis)

3 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Reproduktion/Diet/Aktivitet Brukar kallas en ”värmerelikt” Vattentemperaturen > 20  C för lyckad reproduktion Börjar reproduktion vid ca 2 kg (60 – 70 cm) Hanen bygger ett ”bo” som den försvarar Kan kanske bli upp mot 80 år Äter mest fisk men även musslor & kräftor På vintern sägs den gå i dvala? Skeingesjön Sommaren 2011

4 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Syn/känsel Det små ögonen tyder på att malen ser ganska dåligt Smak och luktorgan välutvecklade och koncentrerade till de långa skäggtömmarna

5 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Storlek (Silurus glanis) Största malen, södra Ryssland (ca 5 meter > 300 kg) ?? Sveriges största mal fångades i Båven (Nyköpingsåns avrinningsområde). Den var 3.6 meter lång och har beräknats väga ca 180 kg. Ivösjön (3.1 meter, 127.5 kg), Emån ca. 100 kg Störst i Helgeån ? (40 kg ?)

6 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Brodde Almer har skrivit ett kapitel i fisksumpen om Ivösjömalen Jonas Johnsson 1833 – 1920 Den stora malen fångades ca 1890

7 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Utbredningen av mal i Sverige Nyköpingsån (Båven) Emån Helgeå Skräbeån (Ivösjön, Oppmannasjön, Immeln) Mälaren Hjälmaren Förmodligen i fler vattendrag förr Nuvarande Funnits tidigare

8 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Helge å Skånes största vattendrag (Jönköping, Kronoberg & Skåne Län) Totalt avrinningsområde 4725 km 2 56 % Skog 17 % Åker 5 % Betesmark 5 % Vattenyta 17 % Övrig yta Surt och brunt vatten från Småland men näringsfattigt. Mycket näringsämnen tillförs vid Kristianstads slätten

9 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Mal i Helge å 1749 Skeingesjön ” uti Ousbysjö finnes en stor witfisk wilken sluker och föröder annan fisk” Förmodligen allmän i hela Helge å

10 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Nedre Helge å

11 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Utsläpp/kraftverk slog ut malen i Nedre Helgeån

12 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Arbetet med att återintroducera malen inleddes på 90 - talet Kontakt togs med dåvarande Fiskeriverket FiV bedrev odlingsförsök i Älvkarleby med mal Malarna kom från Båven, Emån och övre Helgeån 12 malar släpptes ut 1999 1,5 kg – 8,8 kg (65 – 104 cm) 5 ♀ och 7 ♂

13 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Rapporter om fångade malar Malar fångades av både yrkesfiskare och sportfiskare Små malar började dyka upp Verkade som reproduktionen funkade åtminstonde vissa år Ett provfiske med kräftmjärdar genomfördes

14 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Standardiserat provfiske Parryssjor 25 stycken Metodik som kan upprepas Möckeln, Kronoberg

15 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Parryssja Varje parryssja är 14 meter lång 25 stycken blir ett ca 400 meter långt redskap

16 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Vilka lokaler skulle vi välja Pratade med sportfiskare med stor lokalkännedom Letade efter lokaler med överhängande salix (vide, pil o dyl.)

17 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Vilka lokaler valde vi

18 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Metodik 24 timmar Alla arter noterades Malen mättes, vägdes och ett fenprov togs

19 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Resultat (annan fisk) 17 olika fiskarter + signalkräfta Björkna och ål dominerade

20 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor + Tjockskalig målarmussla, signalkräfta

21 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Sveriges rikaste fisksamhälle Emån, Götaälv, Mälaren, Dalälven & Helge å 30 – 33 arter Totalt i Sverige ca 50 fiskarter + marina arter kan vandra upp

22 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Resultat Sammanlagt 78 malar Mest årsyngel, 1-åringar & 2-åringar Tyder på god reproduktion Tätheterna jämförbara med Möckeln & Emån Största malen >6 kg 96 cm

23 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Storleksfördelning mal Malen verkar växa ca. 10 cm år de första åren Förmodligen var det bara de största årsynglen vi fångade

24 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Temperatur > 20 C

25 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Var hittar man de unga malarna

26 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor

27 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Flyr malarna Helge å? Det tror vi inte därför att… God status med avseende på fisk och plankton Vattenkvaliten är relativt god och blir långsamt bättre Naturligt spridningsbeteende Vanligt i Emån att större malar tar en tur i Kalmarsund

28 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Inte alla gillar malen

29 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Varför vi gillar malen Hemortsrätt Rödlistad Symbol för rent vatten Mystisk & Spännande 2012 - Malskådning

30 Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för natur och människor Tack


Ladda ner ppt "Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ® Good for the Man and the Biosphere Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ® Bra för både natur och människor."

Liknande presentationer


Google-annonser