Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Är du medieläskunnig, har du medieläsförmåga eller är du rentav mediekompetent? överassistent Sol-Britt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Är du medieläskunnig, har du medieläsförmåga eller är du rentav mediekompetent? överassistent Sol-Britt."— Presentationens avskrift:

1 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Är du medieläskunnig, har du medieläsförmåga eller är du rentav mediekompetent? överassistent Sol-Britt Arnolds-Granlund Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa

2 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Utbildningspolitiska texter Defintioner av begrepp Försök till skapande av definition Läsa medietexter Producera medietexter Innehåll

3 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Literacy - Literate Literacy läs- skriv- och räkneförmåga Literate lärd och bildad

4 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Läskunnighet Läs- och skrivkunnig är en person som kan ”with understanding both read and write a short simple statement on his or her everyday life” UNESCO 1993, 24 http://upo.unesco.org/bookdetails.asp?id=1518

5 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Läsfärdighet Thus literacy is defined as a particular capacity and mode of behaviour: The ability to understand and employ printed information in daily activities, at home, at work and in the community – to achieve one’s goals, and to develop one’s knowledge and potential. OECD 1994 http://www1.oecd.org/els/education/aRCHIVES/literacy/about.htm

6 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Läsfärdighet enligt PISA (The OECD Programme for International Student Assessment) " Reading literacy is understanding, using, and reflecting on written texts, in order to achieve one’s goals, to develop one’s knowledge and potential, and to participate in society." http://www.pisa.oecd.org

7 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Läsfärdighet/lukutaito Individens förmåga att förstå, använda och bedöma olika texter och medietexter för att uppnå egna målsättningar, utveckla sina kunskaper och möjligheter samt för att på ett aktivt sätt kunna delta i samhällelig verksamhet ”Suomi (o)saa lukea” UvM 2000

8 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Medierna Teknologi Mediet refererar till den teknik som brukas. Kommunikation - ’det som finns i mitten’ ”A ’medium’ is something that exists ’in between’ and thus mediates two (or more) subjects, poles or worlds. It is thereby a kind of messenger between them, but also a uniting link between them.” Fornäs 1998 Kultur och ekonomiskt –poltiskt redskap Medierna är både ett kulturellt redskap för människors strävan att uttrycka och förstå sig själva och varandra och ett politiskt och ekonomiskt redskap, som kan kontrollera människor och begränsa deras förståelse av omvärlden. Drotner, K. et. al. 1996 I stället för teknologi och kommunikationskanal: ett nytt sätt att tänka De möjliggör sådana tankeprocesser som man tidigare inte ens kunde tänka sig. ”tulipanaros” Ong

9 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet När vi diskuterar förmågan att förstå och använda medier är det viktigt att reflektera över vad begreppen ’läskunnighet’, ’läsförmåga’ och ’medium’ står för.

10 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Kunskapsstrategi för utbildning och forskning 2000 - 2004 2.2.1 Färdigheter för informationssamhället åt alla Medieläskunnighet och informationstekniskt kunnande utgör de grundläggande förutsättningarna för ett myndigt medborgarskap i ett demokratiskt samhälle. De hör till de grundläggande färdigheter som behövs i arbetslivet. Dessutom breddar de möjligheterna till självutveckling.

11 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet § 9 Integrering och temaområden Kommunikation och mediekunskap lära sig grundläggande färdigheter i kommunikation och att utvecklas till en mångsidig och ansvarsfull kommunikatör och medieanvändare lära sig att tolka medier på ett analytiskt sätt och känna igen kommunikationens etiska och estetiska värden lära sig kommunikation som kännetecknas av deltagande, interaktion och effektivitet lära sig att använda olika slag av medier och medieteknik. 2003 Läroplan för den grundläggande utbildningen

12 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Läsfärdigheter Components to enhance our knowledge and critical thinking skills: Technology Literacy Information Literacy Media Creativity Social Competence and Responsibility White Paper 21st Century Literacy Summit, Berlin 2002

13 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Mediekompetens språkliga, kulturella och kommunikativa färdigheter sociala färdigheter kunskapsmässiga färdigheter etiska färdigheter estetiska färdigheter övriga färdigheter Tella, S. Vahtivuori, S. Vuorento, A. Wager, P. Oksanen, U. (2002).

14 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Medieläsfärdighet använda teknik Läsa Skriva Kommunicera För sig själv I samhället

15 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Mediebildning kognitiv dimension emotionell dimension estetisk dimension moralisk dimension Potter, A.W. 1998.

16 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Kunskap bärs av människor, information finns utanför. Kunskap uppstår först när människor tolkar och tar till sig information. Det är en aktiv process. Vi kan inte ha framsyn utan att ha baksyn. Vår tolkning av framtiden kan inte kopplas loss från det vi upplevt eller från vår historia. Att veta, att kunna och att handla klokt Gustavsson, B. Om bildning

17 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Ett kontinuum Potter, A.W. 1998 medieläskunnighet medieläsfärdighet mediekompetens mediebildning ETIK !

18 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Medier i berättelsens tjänst genre stil dramaturgi logik tecken retorik människa-datorinteraktion exempel

19 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet

20 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Smileys :-) Happy :-( Sad :-o Surprised :C Very Sad ;-) Wink :-I Indifferent :-* Kissing :-@ Screaming :- e Disappointed >:-< Mad :-D Laughing

21 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet happy very happy very sad

22 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Akronymer (förkortningar) ASAP As Soon As Possible F2F Face To Face BBL Be Back Later 4U2 For You Too FYI For Your InformationIMHO In My Humble Opinion BRB Be Right Back IOW In Other Words BTW By The Way NRN No Reply Necessary CUSee YouROFL Rolling On Floor Laughing CUL8RSee You Later WYSIWYG What You See What You Get http://www.hb.se/miaochmimmi/fil11.htm

23 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Att läsa medietext att skriva är att läsa mediesammanblandning

24 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Medieläsfärdighet inom nätundervisning använda teknik Läsa skriva det man läser reflekterande läsande Skriva sändar- och mottagarmedvetenhet /perspektivbyten Kommunicera kontextmedvetenhet sändar- och mottagarmedvetenhet /perspektivbyten ’etäläsnäolo’ – distansnärvaro nytt sätt att tänka

25 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Är individen en passiv mottagare av mediebudskap eller en aktiv medskapare av mediesamhället?

26 12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet FINE


Ladda ner ppt "12.9.2003S-B Arnolds-Granlund Medieläskunnighet Är du medieläskunnig, har du medieläsförmåga eller är du rentav mediekompetent? överassistent Sol-Britt."

Liknande presentationer


Google-annonser