Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IKT-dagar nov.2005 ”Laborativ matematik och fysik via internet” eller ”en kanonad av java- simuleringar” av Patrik Erixon.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IKT-dagar nov.2005 ”Laborativ matematik och fysik via internet” eller ”en kanonad av java- simuleringar” av Patrik Erixon."— Presentationens avskrift:

1 IKT-dagar nov.2005 ”Laborativ matematik och fysik via internet” eller ”en kanonad av java- simuleringar” av Patrik Erixon

2 Laborationer/demonstrationer Ma A/B Geometri - Vad är summan av vinklarna i en triangel? -Hur visar simuleringen att ditt påstående är sant? -Förklara med egna ord hur följande simulering visar att Pythagoras sats gäller. -Pythagoras träd - Försök bestämma den sökta arean.

3 Ma A/B Geometri - Förklara med egna ord hur simuleringen visar att en triangel inskriven i en halvcirkel har en rät vinkel. -Vilket samband finns mellan rand- och medelpunktsvinkel? Försök förklara beviset! -Vad är summan av yttervinklarna till en polygon? -Undersök förhållandet mellan längd- och areaskala.

4 Ma C Derivata -Vad har derivatan för samband med en kurvas lutning? - Bocka för Trace och undersök var derivatan är positiv, negativ eller noll. Vad finner du ? -Förklara med egna ord (och lämpliga matematiska) hur denna simulering visar principen bakom den matematiska modellen för att beräkna derivata (derivatans definition!)

5 Ma C Derivata -Bestäm när ett tvärsnitt av en ränna (gutter) har störst volym.Försök också att själv räkna ut det algebraiskt! -Hur ser derivatans graf ut ? Andraderivatans graf? Prova gärna att skriva in en annan funktion! Stämmer ev. deriveringsregler ?

6 Ma D Trigonometri: - Hur kan värdet på sinus för en vinkel hittas i enhetscirkeln ? - Hur hänger de trigonometriska kurvorna ihop med enhetscirkeln ? Ekvationslösning/numeriska metoder -Hur fungerar Newton-Raphsons metod? -Rektangelapproximationsmetoden

7 Ma E Komplexa tal: -Beskriv med egna ord hur addition och subtraktion kan utföras. -Hur multiplicerar eller dividerar du två komplexa tal ? Rotationsvolym:

8 Laborationer/demonstrationer Fysik A Enhetsomvandlingar -Provkör! Kan du? Rörelse med konstant acceleration - Kör simuleringen och skissa x-t, v-t och a-t graf. -Hur ser man på graferna att hastigheten är negativ? Accelerationen är negativ? Optik -Hur lyder brytningslagen? Kör någon simulering och kontrollräkna. Stämmer det? -När bryter ljuset ut från normalen? Kan vi hitta vinkel som inte ger någon bruten stråle? Vad gäller isåfall?

9 Laborationer/demonstrationer Ellära -Gäller Ohms lag? -Kan du få lampan att lysa? För olika värden? -Hur kan man beskriva magnetfält med fältlinjer? Krafter - moment -Hur kan vi få kraftförstärkning med block? -Kan du balansera vikterna med hjälp av moment?

10 Laborationer/demonstrationer Fysik B Rörelse -Kan du variera så att du träffar med olika inställningar? -Vilken vinkel kräver lägst hastighet? -Klicka på parabola (kastparabel). Vad gäller för acceleration och hastighet? -Klicka på cirkular Vad gäller för acceleration och hastighet ? -Klicka på manual klicka och dra. Kan du göra en cirkel? Parabel? -Vad händer? Varför?

11 Laborationer/demonstrationer Ellära -Undersök likströmsmotorn. Förklara kortfattat funktionen. -En generator är en motors motsats. Förklara kortfattat hur den fungerar. Prova ändra rotationshastigheten. Vad händer ? Varför? -Undersök krets med resistans, kondensator resp. spole.I en rent resistiv krets är ström och spänning i fas, dvs varierar utan förskjutning. Vad gäller för en krets med spole? Kondensator? Idé till förklaring?

12 Laborationer/demonstrationer Vågrörelser -Grundton/överton? -När får vi destruktiv interferens? Konstruktiv? Kärnfysik -Hur fungerar ett kärnkraftverk? Pallar du trycket? Modern fysik -Relativitetsteori, vem upplever den kortare tiden? -Hur avger/upptar en atom energi? Hur förklarar detta emissions- och absorptionsspektrum?

13 Varför? Ger möjlighet för eleverna att själv interaktivt se och undersöka. Stimulerar till diskussion. Omväxlande. Enkelt och lättillgängligt. Roligt!?

14 Hur? Laborationer, ex1, ex2ex1ex2 Demonstrationer Hemläxor/Inlämningsuppgifter/eget arbete m.m. VIKTIGT!! Bromsa upp!! Dokumentera!!

15 Vad krävs? Tillgång till datorer med internet- uppkoppling i datasal. Lite planering/konstruktion av uppgift. Bra att ha: Dataprojektor samt dator med internetuppkoppling i klassrummet för demonstrationer.

16 Var kan jag börja? Japansk site med mängder av simuleringar Tysk site med välstrukturerat innehåll Fysikläromedel med flera simuleringar message/index.html Några fler länkar finns på

17 Synpunkter? Frågor? Hör gärna av er!! Happy surfing!!


Ladda ner ppt "IKT-dagar nov.2005 ”Laborativ matematik och fysik via internet” eller ”en kanonad av java- simuleringar” av Patrik Erixon."

Liknande presentationer


Google-annonser