Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IKT-dagar nov.2005 ”Laborativ matematik och fysik via internet” eller ”en kanonad av java- simuleringar” av Patrik Erixon.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IKT-dagar nov.2005 ”Laborativ matematik och fysik via internet” eller ”en kanonad av java- simuleringar” av Patrik Erixon."— Presentationens avskrift:

1 IKT-dagar nov.2005 ”Laborativ matematik och fysik via internet” eller ”en kanonad av java- simuleringar” av Patrik Erixon

2 Laborationer/demonstrationer Ma A/B Geometri - Vad är summan av vinklarna i en triangel? -Hur visar simuleringen att ditt påstående är sant? http://www.walter-fendt.de/m11e/anglesum.htm -Förklara med egna ord hur följande simulering visar att Pythagoras sats gäller. http://www.ies.co.jp/math/java/geo/pythasvn/pythasvn.html -Pythagoras träd http://www.ies.co.jp/math/java/geo/pytree/pytree.html - Försök bestämma den sökta arean. http://www.ies.co.jp/math/java/geo/kasane/kasane.html

3 Ma A/B Geometri - Förklara med egna ord hur simuleringen visar att en triangel inskriven i en halvcirkel har en rät vinkel. http://www.walter-fendt.de/m11e/thalescircle.htm -Vilket samband finns mellan rand- och medelpunktsvinkel? Försök förklara beviset! http://www.ies.co.jp/math/java/geo/enshup/enshup.html -Vad är summan av yttervinklarna till en polygon? http://www.ies.co.jp/math/java/geo/gaikaku/gaikaku.html -Undersök förhållandet mellan längd- och areaskala. http://www.ies.co.jp/math/java/geo/ratio/ratio.html

4 Ma C Derivata -Vad har derivatan för samband med en kurvas lutning? - Bocka för Trace och undersök var derivatan är positiv, negativ eller noll. Vad finner du ? http://www.ies.co.jp/math/java/calc/doukan/doukan.html -Förklara med egna ord (och lämpliga matematiska) hur denna simulering visar principen bakom den matematiska modellen för att beräkna derivata (derivatans definition!) http://www.walter-fendt.de/m11e/sectang.htm

5 Ma C Derivata -Bestäm när ett tvärsnitt av en ränna (gutter) har störst volym.Försök också att själv räkna ut det algebraiskt! http://www.ies.co.jp/math/java/calc/maxtoi/maxtoi.html -Hur ser derivatans graf ut ? Andraderivatans graf? Prova gärna att skriva in en annan funktion! Stämmer ev. deriveringsregler ? http://www.walter-fendt.de/m11e/deriv12.htm

6 Ma D Trigonometri: - Hur kan värdet på sinus för en vinkel hittas i enhetscirkeln ? http://www.ies.co.jp/math/java/trig/sinBox/sinBox.html - Hur hänger de trigonometriska kurvorna ihop med enhetscirkeln ? http://www.walter-fendt.de/m11e/sincostan_e.htm Ekvationslösning/numeriska metoder -Hur fungerar Newton-Raphsons metod? http://www.ies.co.jp/math/java/calc/roota/roota.html -Rektangelapproximationsmetoden http://www.ies.co.jp/math/java/calc/kubunqX2jo/kubunqX2jo.html

7 Ma E Komplexa tal: -Beskriv med egna ord hur addition och subtraktion kan utföras. -Hur multiplicerar eller dividerar du två komplexa tal ? http://www.walter-fendt.de/m11e/complnum.htm Rotationsvolym: http://www.ies.co.jp/math/java/calc/rotate/rotate.html

8 Laborationer/demonstrationer Fysik A Enhetsomvandlingar -Provkör! Kan du? http://www.walter-fendt.de/m11e/conversion.htm Rörelse med konstant acceleration - Kör simuleringen och skissa x-t, v-t och a-t graf. -Hur ser man på graferna att hastigheten är negativ? Accelerationen är negativ? http://www.walter-fendt.de/ph11e/acceleration.htm Optik -Hur lyder brytningslagen? Kör någon simulering och kontrollräkna. Stämmer det? -När bryter ljuset ut från normalen? Kan vi hitta vinkel som inte ger någon bruten stråle? Vad gäller isåfall? http://www.walter-fendt.de/ph14se/refraction_se.htm

9 Laborationer/demonstrationer Ellära -Gäller Ohms lag? http://www.walter-fendt.de/ph11e/ohmslaw.htm -Kan du få lampan att lysa? För olika värden? http://jersey.uoregon.edu/vlab/Voltage -Hur kan man beskriva magnetfält med fältlinjer? http://www.walter-fendt.de/ph11e/mfbar.htm Krafter - moment -Hur kan vi få kraftförstärkning med block? http://www.walter-fendt.de/ph14se/pulleysystem_se.htm -Kan du balansera vikterna med hjälp av moment? http://www.walter-fendt.de/ph14se/lever_se.htm

10 Laborationer/demonstrationer Fysik B Rörelse -Kan du variera så att du träffar med olika inställningar? -Vilken vinkel kräver lägst hastighet? http://www.abo.fi/fak/mnf/fysik/mekanik/kastpar.htm -Klicka på parabola (kastparabel). Vad gäller för acceleration och hastighet? -Klicka på cirkular Vad gäller för acceleration och hastighet ? -Klicka på manual klicka och dra. Kan du göra en cirkel? Parabel? http://mysite.verizon.net/vzeoacw1/velocity_applet.html -Vad händer? Varför? http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/projectile/projectile.html

11 Laborationer/demonstrationer Ellära -Undersök likströmsmotorn. Förklara kortfattat funktionen. http://www.walter-fendt.de/ph11e/electricmotor.htm -En generator är en motors motsats. Förklara kortfattat hur den fungerar. Prova ändra rotationshastigheten. Vad händer ? Varför? http://www.walter-fendt.de/ph11e/generator_e.htm -Undersök krets med resistans, kondensator resp. spole.I en rent resistiv krets är ström och spänning i fas, dvs varierar utan förskjutning. Vad gäller för en krets med spole? Kondensator? Idé till förklaring? http://www.walter-fendt.de/ph11e/accircuit.htm

12 Laborationer/demonstrationer Vågrörelser -Grundton/överton? http://www.walter-fendt.de/ph14se/stlwaves_se.htm -När får vi destruktiv interferens? Konstruktiv? http://www.walter-fendt.de/ph14se/interference_se.htm Kärnfysik -Hur fungerar ett kärnkraftverk? Pallar du trycket? http://www.ida.liu.se/~her/npp/demo.html Modern fysik -Relativitetsteori, vem upplever den kortare tiden? http://www.walter-fendt.de/ph11e/timedilation.htm -Hur avger/upptar en atom energi? Hur förklarar detta emissions- och absorptionsspektrum? http://www.colorado.edu/physics/2000/quantumzone/lines2.html

13 Varför? Ger möjlighet för eleverna att själv interaktivt se och undersöka. Stimulerar till diskussion. Omväxlande. Enkelt och lättillgängligt. Roligt!?

14 Hur? Laborationer, ex1, ex2ex1ex2 Demonstrationer Hemläxor/Inlämningsuppgifter/eget arbete m.m. VIKTIGT!! Bromsa upp!! Dokumentera!!

15 Vad krävs? Tillgång till datorer med internet- uppkoppling i datasal. Lite planering/konstruktion av uppgift. Bra att ha: Dataprojektor samt dator med internetuppkoppling i klassrummet för demonstrationer.

16 Var kan jag börja? Japansk site med mängder av simuleringar http://www.ies.co.jp/math/java/ http://www.ies.co.jp/math/java/ Tysk site med välstrukturerat innehåll http://www.walter-fendt.de/ http://www.walter-fendt.de/ Fysikläromedel med flera simuleringar http://www.phschool.com/science/cpsurf/ message/index.html Några fler länkar finns på http://www.utb.karlshamn.se/pe

17 Synpunkter? Frågor? Hör gärna av er!! patrik.erixon@utb.karlshamn.se Happy surfing!!


Ladda ner ppt "IKT-dagar nov.2005 ”Laborativ matematik och fysik via internet” eller ”en kanonad av java- simuleringar” av Patrik Erixon."

Liknande presentationer


Google-annonser