Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IKT-dagar nov.2005 ”Laborativ matematik och fysik via internet” eller ”en kanonad av java-simuleringar” av Patrik Erixon.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IKT-dagar nov.2005 ”Laborativ matematik och fysik via internet” eller ”en kanonad av java-simuleringar” av Patrik Erixon."— Presentationens avskrift:

1 IKT-dagar nov ”Laborativ matematik och fysik via internet” eller ”en kanonad av java-simuleringar” av Patrik Erixon

2 Laborationer/demonstrationer
Ma A/B Geometri - Vad är summan av vinklarna i en triangel? - Hur visar simuleringen att ditt påstående är sant? - Förklara med egna ord hur följande simulering visar att Pythagoras sats gäller. - Pythagoras träd - Försök bestämma den sökta arean.

3 Ma A/B Geometri - Förklara med egna ord hur simuleringen visar att en triangel inskriven i en halvcirkel har en rät vinkel. - Vilket samband finns mellan rand- och medelpunktsvinkel? Försök förklara beviset! - Vad är summan av yttervinklarna till en polygon? - Undersök förhållandet mellan längd- och areaskala.

4 Ma C Derivata - Vad har derivatan för samband med en kurvas lutning?
- Bocka för Trace och undersök var derivatan är positiv, negativ eller noll. Vad finner du ? Förklara med egna ord (och lämpliga matematiska) hur denna simulering visar principen bakom den matematiska modellen för att beräkna derivata (derivatans definition!)

5 Ma C Derivata - Bestäm när ett tvärsnitt av en ränna (gutter) har störst volym.Försök också att själv räkna ut det algebraiskt! - Hur ser derivatans graf ut ? Andraderivatans graf? Prova gärna att skriva in en annan funktion! Stämmer ev. deriveringsregler ?

6 Ma D Trigonometri: - Hur kan värdet på sinus för en vinkel hittas i enhetscirkeln ? - Hur hänger de trigonometriska kurvorna ihop med enhetscirkeln ? Ekvationslösning/numeriska metoder - Hur fungerar Newton-Raphsons metod? Rektangelapproximationsmetoden

7 Ma E Komplexa tal: Beskriv med egna ord hur addition och subtraktion kan utföras. Hur multiplicerar eller dividerar du två komplexa tal ? Rotationsvolym:

8 Laborationer/demonstrationer
Fysik A Enhetsomvandlingar Provkör! Kan du? Rörelse med konstant acceleration - Kör simuleringen och skissa x-t, v-t och a-t graf. - Hur ser man på graferna att hastigheten är negativ? Accelerationen är negativ? Optik Hur lyder brytningslagen? Kör någon simulering och kontrollräkna. Stämmer det? När bryter ljuset ut från normalen? Kan vi hitta vinkel som inte ger någon bruten stråle? Vad gäller isåfall?

9 Laborationer/demonstrationer
Ellära Gäller Ohms lag? Kan du få lampan att lysa? För olika värden? Hur kan man beskriva magnetfält med fältlinjer? Krafter - moment Hur kan vi få kraftförstärkning med block? Kan du balansera vikterna med hjälp av moment?

10 Laborationer/demonstrationer
Fysik B Rörelse - Kan du variera så att du träffar med olika inställningar? - Vilken vinkel kräver lägst hastighet? Klicka på parabola (kastparabel). Vad gäller för acceleration och hastighet? Klicka på cirkular Vad gäller för acceleration och hastighet ? Klicka på manual klicka och dra. Kan du göra en cirkel? Parabel? - Vad händer? Varför?

11 Laborationer/demonstrationer
Ellära - Undersök likströmsmotorn. Förklara kortfattat funktionen. En generator är en motors motsats. Förklara kortfattat hur den fungerar. Prova ändra rotationshastigheten. Vad händer ? Varför? - Undersök krets med resistans, kondensator resp. spole.I en rent resistiv krets är ström och spänning i fas, dvs varierar utan förskjutning. Vad gäller för en krets med spole? Kondensator? Idé till förklaring?

12 Laborationer/demonstrationer
Vågrörelser Grundton/överton? När får vi destruktiv interferens? Konstruktiv? Kärnfysik - Hur fungerar ett kärnkraftverk? Pallar du trycket? Modern fysik Relativitetsteori, vem upplever den kortare tiden? - Hur avger/upptar en atom energi? Hur förklarar detta emissions- och absorptionsspektrum?

13 Varför? Ger möjlighet för eleverna att själv interaktivt se och undersöka. Stimulerar till diskussion. Omväxlande. Enkelt och lättillgängligt. Roligt!?

14 Hur? Laborationer, ex1, ex2 Demonstrationer
Hemläxor/Inlämningsuppgifter/eget arbete m.m. VIKTIGT!! Bromsa upp!! Dokumentera!!

15 Vad krävs? Tillgång till datorer med internet- uppkoppling i datasal.
Lite planering/konstruktion av uppgift. Bra att ha: Dataprojektor samt dator med internetuppkoppling i klassrummet för demonstrationer.

16 Var kan jag börja? Japansk site med mängder av simuleringar Tysk site med välstrukturerat innehåll Fysikläromedel med flera simuleringar Några fler länkar finns på

17 Hör gärna av er!! patrik.erixon@utb.karlshamn.se Happy surfing!!
Synpunkter? Frågor? Hör gärna av er!! Happy surfing!!


Ladda ner ppt "IKT-dagar nov.2005 ”Laborativ matematik och fysik via internet” eller ”en kanonad av java-simuleringar” av Patrik Erixon."

Liknande presentationer


Google-annonser