Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Icke farmakologiska metoder på särskilda boenden Vad tycker sjuksköterskan ? Uppfattningar och tillämpning Ett examensarbete av Tony Gustavsson och Malin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Icke farmakologiska metoder på särskilda boenden Vad tycker sjuksköterskan ? Uppfattningar och tillämpning Ett examensarbete av Tony Gustavsson och Malin."— Presentationens avskrift:

1 Icke farmakologiska metoder på särskilda boenden Vad tycker sjuksköterskan ? Uppfattningar och tillämpning Ett examensarbete av Tony Gustavsson och Malin Zaar

2 Vilka är vi… ? Varför IFM som examensarbete? - Sjuksköterskestudenter på BTH i Karlskrona 2011-2014 -Skrivit C-uppsats i termin 5 -Blekinge kompetenscentrum i samverkan med BTH -Intressant och aktuellt ämne

3 Hur har vi gjort ? Frågade sjuksköterskor på särskilda boenden i två Blekingekommuner Skriftlig enkät Sammanställt svaren Använt resultatet i vårt examensarbete

4 Vi frågade om: Attityd Bra eller dåligt med IFM Kunskap Känner till olika metoder Tillämpning Vilka metoder, Hur ofta Utveckling Vad vill sjuksköterskan lära sig mer om Öppen fråga där sjuksköterskan fick uttrycka sig fritt om sina tankar för Icke Farmakologiska Metoder.

5 Vi frågade även om ett antal specifika IFM metoder mot nedstämdhet : Akupunktur Fysisk aktivitet Ljusterapi Musikterapi Terapihund Avslappningsövningar Hypnos Massage Taktil beröring

6 Vad kom vi fram till ? Majoriteten (81 %) tillämpar IFM sällan eller någon gång i veckan 43 av 44 känner till en eller flera IFM Fysisk aktivitet och taktil beröring är mest kända metoder Taktil beröring är en metod som flera sjuksköterskor vill utveckla mer 84% har ingen specifik utbildning inom IFM - men 40 av 44 angav en eller flera IFM de vill ha kunskaper om och använda

7 Lite mer om vad vi fram till Viss åldersstruktur i tillämpningen av IFM Den grupp av sjuksköterskor som tillämpar IFM har 6-10 års erfarenhet Flera sjuksköterskor gav exempel på ytterligare välfungerande IFM metoder Några angav tidsbrist för IFM, ointresse eller dålig motivation bland vårdpersonal som problemaspekter

8 Våra slutsatser: Det finns ett stort intresse, majoriteten känner till flera olika IFM - men använder sig inte av IFM i lika stor utsträckning Få nationella studier Öka utbildningsinsatserna, utbildning skulle kunna leda till en ökad kunskap och tillämpning Grundutbildning Vidareutbildning, geriatrik, distrikt Hela arbetet finns att ta del på http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/all/ae09fa4b15561bf5c1257c6 a004c7ed2/$file/BTH2013GustafssonT.pdf


Ladda ner ppt "Icke farmakologiska metoder på särskilda boenden Vad tycker sjuksköterskan ? Uppfattningar och tillämpning Ett examensarbete av Tony Gustavsson och Malin."

Liknande presentationer


Google-annonser