Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stainless Avesta World Class Maintenance AWCM – Juni 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stainless Avesta World Class Maintenance AWCM – Juni 2008."— Presentationens avskrift:

1 stainless Avesta World Class Maintenance AWCM – Juni 2008

2 2 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Table of contents Welcome and introduction Outokumpu The Avesta Works site Backgrounds – “Our way to world class maintenance” Our Maximo history Maintenance analysis Measures implemented today Results Questions & Answers

3 3 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Outokumpu Stainless steel manufacturer One of the world’s fourth largest producer Operates in 30 countries with plants in Finland, Sweden, Britain and US 8 000 people employed HQ in Espoo Finland

4 4 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service The Avesta Works site Located in Sweden Steel production started in Avesta in 1883 Steel mill for stainless steel coils Steelwork, Continuous Casting, Hot Rolling shop (Steckel Mill), Cold rolling and Completion line Currently 1 000 employees Largest company in the region A ”Technical Services” department containing 95 people. Maintenance engineers, experts and mechanics and electricians. Have a 1.5 billion dollar investment coming up during the next 5 years. This will give a completely new plant which is going to double the amount of assets and raise the requirements on an effective and well balanced maintenance.

5 5 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Avesta Works

6 6 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service

7 7 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service

8 8 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Flexible tubes Today all manufacturers of flexible tubes uses duplex stainless steels LDX 2101 2304 2205

9 9 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Backgrounds – ” Our way to world class maintenance ” Avesta Works has a long tradition of actively working with an effectice maintenance organisation. A maintenance analysis was performed in 2006 containing. An overall analysis of the maintenance work. A number of actions were proposed to improve the maintenance activities to a world class maintenance: Maintenace,vision and strategy Create a more accurate follow-up, i.e. better documentation and new KPI’s that are close to the assets and workers Get continious improvement philosophy in place. It is now time to evaluate what these actions has given in terms of increased equipment up-time and output quality; optimized labor efficiency and equipment maintenance.

10 10 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Our Maximo history First installation in 1994. Maximo 2,1 Upgraded to Maximo 3.11 in 1999 Upgraded to Maximo 4.01 in 2002 Upgraded to Maximo 6.2. in 2007 (Today 6,2,2) Currently running a very standardized solution 500 users where of 100 concurrent Integrations with SAP, Production systems (for workorder creation) Meridian ( drawings ) Met-Online (hand held) Automated inventory (Pater noster) Documents and drawings shown on screen in Maximo Hand held devices for Work order (routes, job plans, reporting etc.) Inventory (stock taking, issues & returns, receipts etc) Maximo Data Loader for adding data to the system

11 11 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Maintenance analysis Master Thesis within maintenance and reliability Named the best Master Thesis within maintenance and reliability in 2003. Contained two major topics A technical model for assessing vibrations and their affect on machine reliability. An overall analysis of the maintenance work. A number of actions were proposed to improve the maintenance activities aiming at: Create a more accurate follow-up. Get continious improvement philosophy in place. Create a world class maintenance.

12 12 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Proposed measures New KPI’s Machine close KPI’s that the workers easily can understand and influence. Machine close KPI’s that can be aggregated into higher level KPIs MTBF, MTTR etc can be aggregated into OEE (Overall Equipment Efficiency) PM/CM quote Improved communication and documentation between different parts of the business Project for better attitudes

13 13 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Measures implemented today Machine close KPI:s in Start Center and intranet. Other maintenance KPI:s on webb Hand held solution for work orders and inventory Grab hand held, go Route, read Job plan, enter workorder For inventory as well Drawings and documents shown in Maximo AWCM – Avesta World Class Maintenance Project for tuning the maintenance processes and activities. OK>1 Tool for continious improvements implemented throughout Outokumpu on initiative from the CEO. Carried out in cross functional teams to improvements. Communication and documentation emphasized in the OK>1 project. ”Reflection” groups for discussing attitudes and treatment

14 stainless AWCM Avesta World Class Maintenance Oktober 2008

15 15 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Bakgrund Följande förbättringsområden för Avesta påvisades i den analys av underhållsarbetet i koncernen som ABB gjorde tidigt 2006: Gemensamma mål mellan produktion och underhåll vad gäller nyckeltal och ansvarsområden. Särskilja kostnader för underhåll, modifieringar och förbättringar. Övergripande strategier för hur förebyggande underhåll ska genomföras och hur underhållsresurserna ska fördelas. Utnyttja möjlig flexibilitet och utveckling genom utbyte av resurser, erfarenhet och kunskap mellan verken. Användning av underhållssystemet för felanmälan, arbetsorder, avrapportering och underlag till uppföljningar och analys

16 16 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Beslut från ortsledningen Underhållet för Avesta Works ska följa beslutade ekonomiska riktlinjer Ett underhåll i världsklass behövs för att Outokumpu ska bli den obestridde ledaren inom rostfritt Att underhålla vår produktionsutrustning är en del av vår kärnverksamhet Vårt eget underhåll ska alltid vara kostnadseffektivare än underhåll från extern leverantör Vi ska använda OK 1 och AWCM projekten för att uppnå våra mål

17 17 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Ortsledningens riktlinjer för underhållskostnaderna

18 18 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Utvecklingsprocessen mot underhåll i världsklass Kontroll över arbetet FAS 1 Kontroll över utrustningarnas tillstånd FAS 2 Optimal organisation FAS 3 Säkerställa driftssäkerhet FAS 4 Optimal utbyte av investerat kapital FAS 5 2007Q1-2007Q42008Q1- 2008Q32008Q42009Q12009Q2 AWCM projektet startas hösten 2006 för att ta tillsammans med OK1 ta fram metoder, definiera processer och stödja införandet av ett nytt arbetssätt. En projektplan togs fram och presenterades för verkscheferna

19 19 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service FU* (PM) Nyckeltal* UH-kost*ABC-klassning* Reservdels- hantering Systemstöd Kompetens- matris* Haveri- utredning* Föreskrifts- hantering UH Tidsskrivning/ Utrustnings- historik Tillstånds- kontroll Kompetens- utveckling Operatörs- underhåll (AM) Underhålls- standard Fokuserade förbättringar (FI) LCC* Ändrings- hantering Benchmarking * Kan vara koncerngemensamt Underhållsprocessen Underhållstriangeln Best practice  Fas 1  Fas 5  Fas 4  Fas 3  Fas 2

20 20 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Följa planen för införandet av OK1 PM ortspelare är styrgrupp för AWCM och ansvarar för samordning mot OK1 arbetet AWCM deltar som PECA i PM och AM pelare för Stålverk, Varmband och KBR ( Peca = underhållsspecialist) AWCM ansvarar för att: Säkerställa ett gemensamt arbetssätt för hela Avesta Works Utöka antalet underhållsingenjörer med spetskompetens (idag 10st ) Ta hjälp av externa resurser för att driva genomförande (Idhammar, SKF) Arbeta för en orts-/koncerngemensam syn på: Metodstandard (OK 1= Operational exellense ) Systemstandard Nyckeltal (EFNMS Europeean Federation of National Maintenance Societies) Genomförande

21 21 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Underhållsorganisationen mäts och följs upp

22 22 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Orts PM-pelare Mål (att förbättra) Underhållskostnad Antal haverier Teknisk tillgänglighet Funktionssäkerhet (MTBF) Underhållsmässighet (MTTR) Underhållssäkerhet (MTW) Mål (att förbättra) Underhållskostnad Antal haverier Teknisk tillgänglighet Funktionssäkerhet (MTBF) Underhållsmässighet (MTTR) Underhållssäkerhet (MTW) Bemanning Chef Teknisk service – Jan Nyström Underhållschef Varmband - Niklas Sjödin Underhållschef Stålverket – Mattias Johansson Underhållschef KBR – Magnus Lundin Chef underhållsutveckling - Hans Lindholm Ekonomi – Hans Wiklund Metall –Jan-Åke Andersson Unionen – Mats Hogby Bemanning Chef Teknisk service – Jan Nyström Underhållschef Varmband - Niklas Sjödin Underhållschef Stålverket – Mattias Johansson Underhållschef KBR – Magnus Lundin Chef underhållsutveckling - Hans Lindholm Ekonomi – Hans Wiklund Metall –Jan-Åke Andersson Unionen – Mats Hogby Ansvarsområde Samordna arbetet i verks PM pelarna Reducera haverier Stödja operatörsunderhåll Utveckla underhållsmetodik Besluta och implementera orts UH standarder Styra AWCM projektet Nedbrytningar Metoder: Haverireduktion Planering/beredning Reservdelsoptimering Reduktion av korta stopp Ansvarsområde Samordna arbetet i verks PM pelarna Reducera haverier Stödja operatörsunderhåll Utveckla underhållsmetodik Besluta och implementera orts UH standarder Styra AWCM projektet Nedbrytningar Metoder: Haverireduktion Planering/beredning Reservdelsoptimering Reduktion av korta stopp

23 23 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Genomförda förbättringar Vi har nu en underhållspolicy med vision, strategi och uppdrag Vi följer vår Underhållskostnad genom dokumenterad standard Underhållsnyckeltal följs på score webben (4 st) UH terminologi enligt standard SS-EN 13306 (dok) Nya rapporter har tagits fram för att stödja pelarnas analysarbete Beskrivning av UH processerna Genomgång av anläggningsstruktur samt ABC klassning är genomförd på verken Vi redovisar tid och åtgärd, uttag av material både externt som internt på arbetsorder för att kunna följa kostnader på våra utrustningar OK-1 arbetet igång på alla verk 5 UH ingenjörer går PECAT utbildning, 3 är utexaminerade

24 24 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Underhållspolicy Vision: Underhåll i världsklass Vårt mål: Att underhålla Outokumpus produktions- utrustning på ett säkert och effektivt sätt så våra produktionsmål uppfylls. Strategi: Att skapa ett underhåll i världsklass genom: Väldefinierade processer och rutiner Effektivt utnyttjande av Uh systemet Implementering av OK 1 Personal med hög kompetens och yrkesskicklighet Uppföljning av viktiga nyckeltal (KPI’s) Uppdrag: Stödja Avesta Jernverks produktion för att uppnå uppsatta TAK (OEE) mål genom att: Underhålla våra tillgångar och säkra investerat kapital Underhålla i enlighet med vår QHSE standard Med en god intern kundservice kultur Utveckla underhållet och säkra att kunskapen överförs till operatörerna Organisera underhållet på ett optimalt sätt och säkra flexibiliteten med nuvarande resurser. Följa beslutade ekonomiska riktlinjer

25 25 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Idag vet vi vilka utrustningar som är viktigast att underhålla

26 26 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service ABC klassning av produktionsutrustning Idag vet vi vilka utrustningar som är viktigast att underhålla Excel verktyg för ABC klassning framtaget av AWCM som bygger på AO rapportering i Maximo.

27 27 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Nyckeltal – styrning av underhåll

28 28 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Nyckeltal – kostnadsuppföljning

29 29 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Nyckeltal - hur mår vår produktionsutrustning?

30 30 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Underhållsprocesser

31 31 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Pågående Q3—Q4 2008 Planering/beredning av underhållsarbete samordnas genom arbete i OK-1 och AWCM. Viktiga återkommande underhållsarbeten bereds som s.k. ”job plans” vilket innebär att. Vi vet hur lång tid arbetet bör ta Vilka reservdelar som behövs Vilka ev. ritningar och övriga dokument Vilka ev. externa tjänster som erfordras Vilka ev. verktyg som erfordras Reservdelsoptimering för ökad underhållssäkerhet, OK-1 team i samarbete med orts PM-pelare och AWCM. Förnyad underhållsanalys (SKF) för att mäta våra förbättringar och identifiera kvarvarande brister

32 32 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Utmaningen! Fortsätta att arbeta för ”Avesta Underhåll i Världsklass” och se till att förbättringarna blir bestående Fördjupa samarbetet mellan produktion och underhåll inom OK1 för att stödja kunskapsöverförande och införande av operatörsunderhåll Hålla vår budget för underhållskostnader Säkerställa att vi har bästa tänkbara systemstöd för underhållsverksamheten och dess stödfunktioner (inköp, förråd etc.)

33 33 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Results KPI’s under development for Start Center i Maximo Exempel från Travers underhålls chef. Maximo startcenter Jonas Back / IBM i version 6.2 Åke Burman Outokumpu visar hur man kan följa sina utrustningar vad gäller kostnader, miljökrav, besiktningar mm i Maximo. Men även hur man enkelt med SQL- frågor har kontroll på sitt system.

34 34 | September 12, 2014 | Avesta Jernverk, Teknisk Service Questions & Answers


Ladda ner ppt "Stainless Avesta World Class Maintenance AWCM – Juni 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser