Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stainless | copper | technology Tillståndskontroll Avesta Jernverk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stainless | copper | technology Tillståndskontroll Avesta Jernverk."— Presentationens avskrift:

1 stainless | copper | technology Tillståndskontroll Avesta Jernverk

2 2 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll

3 3 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll Agenda Organisation Nuläge och mål med egen mätning Arbetssätt Rapportering Resultat SKF

4 4 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll Organisation

5 5 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll Nuläge Termografering Vibrationsmätning

6 6 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll Nuläge Termografering Elronder på alla verk 2 ggr årligen Extra mätningar mot produktion Samarbete med vibrationsgruppen Externa ronder 1 ggr årligen

7 7 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll Termografering 2004-2006 Endast egna mätning =minskning av externa tjänster Utveckling av nya mätområden som t ex. Skänkar, ugnar, rörgator, vattenledningar mm. Behjälplig för att lösa och utveckla produktionsmetoder

8 8 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll Nuläge Vibrationsmätning Trendmätningar utförs av egen personal Frekvensanalys sedan Januari Ronder med ca 2000 mätpunkter Externa mätföretag, frekvensanalys (Kostnad >1 miljon sek) Ronder 2 ggr årligen, samt enstaka mätningar vid akuta behov!

9 9 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll Vibrationsmätning 2004-2006 Frekvensanalys utförs av egen personal Minskning av externa kostnader Verkens mätbehov är >12 000 mätpunkter Upplägg av FU-ronder för att uppfylla verkens behov Implementering till enheternas personal för att utveckla deras eget FU-arbete

10 10 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll Mål 2004 Minskat antal akuta UH-insatser Ökad maskintillgänglighet Komplement till externa mätföretag Standardiserat arbetssätt Höjd egen kompetens Kännedom om utrustningens kondition ger beslutsunderlag för nyinvesteringar

11 11 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll Vision2004-2006 Sprida kunskap om tillståndskontroll Ny teknik såsom t ex videokontroll Ökad användning och nytta av on-line mätningar Se över implementering av beslutstödsystem Egen personal utför all Tillståndskontroll Mätgruppen är verkens första val för TK

12 12 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll Arbetssätt Mätronder enligt plan FU-AO När stigande trend upptäcks görs felanmälan i Maximo Åtgärdsförslag tillsammans med områdesansvarig Fullständig rapport med bild i Maximo Täta mätintervall

13 13 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll Arbetssätt

14 14 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll Resultat Förhindrat haverier som skulle ha inneburit driftstopp Ökat nivån för förebyggande UH Genomarbetat ett strukturerat arbetssätt Arbetssättet har idag fullt systemstöd Uppföljning genom nyckeltal, visar framgångsfaktorer

15 15 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll Exempel på förhindrade stopp Rökgasfläkt, Stålverk Avgasfläkt, Ugn 2 L76 Ejektorfläkt, Ugn 2 L76 SVC 10 kV, VAB samt Skänkugn SVC 33 kV, Ugn Huvudställverk 2, Färdigställningen Högspänningstransformator, steckelmotor

16 16 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll Termografering

17 17 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll

18 18 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll

19 19 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll Vibrationsmätning

20 20 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll

21 21 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll

22 22 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll

23 23 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll Linjalmätningar Steckelvalsverk

24 24 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll

25 25 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll

26 26 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll

27 27 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll

28 28 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll

29 29 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll

30

31 31 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll

32 32 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll

33 33 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll

34 34 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll

35 35 | Avesta Jernverk | Tillståndskontroll

36 stainless | copper | technology SKF Helmut Saalsland


Ladda ner ppt "Stainless | copper | technology Tillståndskontroll Avesta Jernverk."

Liknande presentationer


Google-annonser