Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2007 IBM Corporation Maximo Användarförening vårmöte 2007 S-3. ”Vad kan IBM Maximo 6 betyda som produkt för att sköta tillgångar i allmänhet” Kalmar,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2007 IBM Corporation Maximo Användarförening vårmöte 2007 S-3. ”Vad kan IBM Maximo 6 betyda som produkt för att sköta tillgångar i allmänhet” Kalmar,"— Presentationens avskrift:

1 © 2007 IBM Corporation Maximo Användarförening vårmöte 2007 S-3. ”Vad kan IBM Maximo 6 betyda som produkt för att sköta tillgångar i allmänhet” Kalmar, 2007-04-16 - 17 Gunnar Gustavsson

2 © 2007 IBM Corporation ”Vad kan IBM Maximo 6 betyda som produkt för att sköta tillgångar i allmänhet”  Vilka tillgångar/utrustningar/inventarier kan hanteras i Maximo 6  Likheter/skillnader i hantering av olika typer av tillgångar/utrustningar/inventarier  Fördelar med att kunna hantera alla tillgångar/utrustningar/inventarier i ett gemensamt system

3 © 2007 IBM Corporation Produktions anläggningar Fastigheter Transport IT Anläggning & IT / Service Management lösning för alla kritiska anläggningsstillgångar i hela företaget ”Vad kan IBM Maximo 6 betyda som produkt för att sköta tillgångar i allmänhet”

4 © 2007 IBM Corporation Linear Assets Non linear AssetsLinear Assets Mobile (fleet, vehicles) Fixed Physical Assets (facilities) Component-based Assets ( aircraft, ship ) Roads Pipelines Railway tracks occupies a finite and bound space and can be tracked by its location or modeled as part of a parent child hierarchy have linear properties and often connect with each other by their relationship with the linear infrastructure itself Installed, maintained, replaced as a whole Preserved and restored in place, and in segments ”Vad kan IBM Maximo 6 betyda som produkt för att sköta tillgångar i allmänhet”

5 © 2007 IBM Corporation 0 50 Asset A Speed Limit 6555 Lanes 4343 PavementConcrete Surface Exits GL Account 6000-200-120 (City of Baltimore)5000-200-120 (MD State) 0 40 25 50 WO 127 WO 128 ”Vad kan IBM Maximo 6 betyda som produkt för att sköta tillgångar i allmänhet” Linear Assets

6 © 2007 IBM Corporation Registrerad JAJA JA JA JA JA ”Vad kan IBM Maximo 6 betyda som produkt för att sköta tillgångar i allmänhet” Fastighet ProduktionTransportITÖ. Invent. Placering JAJA JA JA JA NJA Ingår i struktur JANJA JA JA JA NJA Kostnadsuppföljning JAJA JA NJA JA NEJ Infrastr.

7 © 2007 IBM Corporation FU JA JA JA NJA JANEJ ”Vad kan IBM Maximo 6 betyda som produkt för att sköta tillgångar i allmänhet” Fastighet ProduktionTransportITÖ. Invent. Akut AO JA JA JA JA JA JA Förbättring JA NJA JA NEJ JA NEJ Service Desk JA NJA JA JA JA NJA Infrastr.

8 © 2007 IBM Corporation Maximo Industry Solutions  Life Sciences Pharmaceuticals  Utilities  Nuclear Power Generation  Oil & Gas  Transportation / Fleet  Government (2007) ”Vad kan IBM Maximo 6 betyda som produkt för att sköta tillgångar i allmänhet”

9 © 2007 IBM Corporation Customer Configuration Industry Solutions Maximo SAM Platform Inventory Position Codes Count Books Warranty OEM Warranties Part Warranties Warranty Tracking Meters Meter Adjustments Meter History Unlimited Meters Linear Assets Railway - Optram Roadway - Barchan Alerts Maintenance Alerts PM Alerts Warranty Alerts VMRS/ATA Codes Line Codes Industry Codes Asset Information Serial # Changes Specifications Vehicle Data Fuel Management Fuel Record Fuel Tank Monitoring Fuel System Interface Reporting & Analysis Drivers Log Industry Reports KPIs Planning & Scheduling Primavera MS Project Labor Assignment Manager Labor Certification Campaigns Campaign Setup Progress Status Partner Solutions Examples of MXES Transportation Features (incomplete) GIS GIS Integration - activeG Data Analysis DS&S ”Vad kan IBM Maximo 6 betyda som produkt för att sköta tillgångar i allmänhet”

10 © 2007 IBM Corporation ”Vad kan IBM Maximo 6 betyda som produkt för att sköta tillgångar i allmänhet” Fastighet ProduktionTransportITÖ. Invent.Infrastr. Gemensam Service Desk Maximo 6 workflow Styr varje ärende till rätt utförare Kan vara intern såväl som extern Styrning och uppföljning mot SLA

11 © 2007 IBM Corporation Asset Management Work MgmtIncident Problem Materials Mgmt Procurement Change Release Configuration Safety Cost Planning & Scheduling Resource Management Preventative Maintenance Contract Mgmt CMDB PR’s, PO’s RFQ’s Invoices Receipts Inventory Thresholds Tools Storerooms Conditions Leases Warranties Purchase Labor Master Work Orders Activities Job Plans Incidents Global Issue Failure Reporting Problems Know Errors Solutions Changes Job Plans Releases Dependency Projects CI’s Relationships Item Master Systems Production AssetsIT AssetsFacility AssetsTransportation Assets Service Request Work Log Communications Service Management Service CatalogSLA’sOLA’sService DeskSelf Service Hazards Precautions Plans Reporting and Governance The Business: (Missions, Goals, Customers, Users) ”Vad kan IBM Maximo 6 betyda som produkt för att sköta tillgångar i allmänhet”

12 © 2007 IBM Corporation För den som anmäler problem eller begär arbete:  Alla problem och begäran anmäls på samma sätt med samma verktyg  Enkelhet att följa upp alla egna ärenden  Tydlig styrning och strukturering på ärenden  Via Workflow kan man se sina ärendens framdrift ”Vad kan IBM Maximo 6 betyda som produkt för att sköta tillgångar i allmänhet” Fördelar med alla anläggningar i ett system

13 © 2007 IBM Corporation För den som planerar arbeten:  Alla anläggningar i ett gemansamt system, d v s samma verktyg används  Samplanering kan ske då t ex fastighet och produktionsanläggning hanteras tillsammans  Resurser kan optimeras  Totala kostnader för underhåll och drift kan fås på ett ställe ”Vad kan IBM Maximo 6 betyda som produkt för att sköta tillgångar i allmänhet” Fördelar med alla anläggningar i ett system

14 © 2007 IBM Corporation För den som utför arbeten:  Alla arbeten tilldelas på samma sätt i ett gemensamt verktyg  All data om arbetet hittas alltid på samma sätt  All återrapportering sker enhetligt i ett gemensamt verktyg. ”Vad kan IBM Maximo 6 betyda som produkt för att sköta tillgångar i allmänhet” Fördelar med alla anläggningar i ett system

15 © 2007 IBM Corporation Affärsfördelar:  Lägre total kostnader för utbildning  Konsoliderad information I en databas  Snabbare uppgradering I framtiden. ”Vad kan IBM Maximo 6 betyda som produkt för att sköta tillgångar i allmänhet” Fördelar med alla anläggningar i ett system

16 © 2007 IBM Corporation IT fördelar:  Lägre IT administrations kostnad  Lägre IT system investeringar Lägre total kostnader för utbildning  Färre integrationer ”Vad kan IBM Maximo 6 betyda som produkt för att sköta tillgångar i allmänhet” Fördelar med alla anläggningar i ett system


Ladda ner ppt "© 2007 IBM Corporation Maximo Användarförening vårmöte 2007 S-3. ”Vad kan IBM Maximo 6 betyda som produkt för att sköta tillgångar i allmänhet” Kalmar,"

Liknande presentationer


Google-annonser