Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kirugisk barnpatientens häslsohinder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kirugisk barnpatientens häslsohinder"— Presentationens avskrift:

1 Kirugisk barnpatientens häslsohinder
Fara för skada relaterat till op Ängslan och rädsla för separation Familje processer relaterat till ingrepp Smärta Påverkad vätskebalans Risk för infektioner Förändrade familjerelationer

2 Kirugisk barnpatient - pre med individuelt emla på båda händerna
- näring individuelt - små barn tidigt - uppvärmd säng - lavemang indivuelt - obs urinering innan premedicin - obs nykterhet - kolla blod - lab - huden - lösa tänder

3 Kroniskt sjuka barnets hälsohinder
Tillväxt och utveckling påverkas Ängslan och rädsla relaterat till undersökningar, sjukhusvistelse Brist på aktivitet Försämrad social aktivitet Brist på egenvård Förändrad kroppsbild

4 Barnolycksfall Förhindra fallolyckor brännskador giftiga ämnen
mediciner vassa föremål el.stötar att barnet blir I kläm mellan spjälor trafikolyckor

5 Barnmisshandel Ett allvarligt tillstånd eller sjukdom med hög risk för dödlig utgång Försummelse av och våld mot barn, omfattar alla former av fysiskt-, emotionellt våld, försummelse eller vanvård, kommersiell eller annan exploatering som resulterar i verklig eller potentiell fara för barnets hälsa, liv, utveckling eller mänskovärde i relationer som bygger på ansvar, tillit och makt

6 Misshandlade barn historia
Tardieu Abroise 1857 sexuelt utnyttjande Kempe 1962

7 Misshandlade barn riskfaktorer
Föräldrar Barn Familjen Omgivningen Strukturella och samhälleliga faktorer Ingen faktor ensam

8 Misshandlade barn 1983 Lag angående vårdnaden om barn och umgängesrätt
Fn:s barnkonvention artiklar Reviderad barnskyddslag frå 2007

9 Misshandlade barn barn av vilka är klienter i öppna barnskyddet är placerade utom hemmet

10 Misshandlade barn kempe&kempe Den onda cirkeln i överkrav

11 diagnos Skada hos spädbarn utan godtagbar förklaring
Diskrepans mellan skadans art och uppkomsmekanism Många skador av olika åldrar Avvikande beteende hos föräldrar och barn Fördröjd reaktion att uppsöka hjälp

12 Kliniska fynd Blåmärken Brännmärken Tecken att hår rivits
Ögon, öron tandfynd Skallskador Skelettskador Inre skador Drogpåverkan

13 Fysisk vanvård En kronisk oförmåga att tillgodose barnets grundbehov och att emotionellt internalisera sitt ansvar och uppgift som förälder

14 Emotionell försummelse
Barnet behandlas kroniskt på ett sätt som äventyrar eller förhindrar utvecklingen av en positiv självbild - avvisande Osynliggörande Isolerande korrumpernade

15 Shaken baby Barnet skakas av och an Symtom Medvetanderubbningar
Kramper Ätproblem Apneer Irritabilitet Cyanos Revbensfrakturer Synskada Brillenhematom Frakturer i extremiteter

16 Sexuella övergrepp När barn blir invecklade i sådana aktiviteter som de inte till fullo förstår och till vilka de därför inte kan ge sitt medgivande och vilka dessutom kränker familjemedlemmarnas inbördes sociala tabun

17 diagnostisering Barnet berättar Beteende och emotionella tillstånd
Fysiska fynd Föräldrarnas, släktingars eller någon annans misstanke

18 Faktorer som påverkar Barnets ålder Övergeppets duration
Graden av våld Skillnaden i ålder mellan offren Graden av släktinsskap Graden av sekretess Förekomsten av trygg vuxen

19 Statistik relaterat till dödsfall
43 tumörer 77 perinatal 84 medfödda missbildningar 142 olyckshändleser

20 Nöddop Kan göras av vem somhelst som hör till kyrkan Kräver inget namn
Ritualen: Jag döper Dig i Guds Faderns och den Helige Andes namn - handen på barnets huvud eventuelt vatten Bön : Fader vår som är i himmelen. Om tid finns - föräldrarna få gärna hålla barnet

21 terminalvård Ca 100 barn per år Symtomatisk behandling
Baserar sig på senior läkarens beslut vården fortsätter men målet blir ett annat, uppehålla välbefinnande smärt frihet, aktivitet Kan vårdas hemma kommer på kontroller Får komma till sjukhus när de vill Viktigt att lyssna och förmedla till föräldrarna att man lyssnar till barnet Ge föräldrarna valmöjligheter Samla in data om hela familjen

22 HUR BARN UPPFATTAR DÖDEN
SPÄDBARN förstår ej begreppet uppfattar att vårdarna är spända och beter sig på ett annorlunda sätt

23 FÖRSKOLEÅLDERN tror att döden är övergående
blir arga då någon inte hålls vid liv tror att onda tankar förorsakar död tror att magiskt tänkande hemtar den döda tillbaka ser död som straff rädsla för att somna utvecklar uppfattning om framtid, det gångna och innevarande stund har upplevelser av död i naturen

24 SKOLÅLDERS BARN vid 8år förstår att döden är slutgiltig
förstår att döden också kommer att drabba ensjälv kan ha ångest över döden

25 TONÅRING förstår intellektuelt döden
förstår att sjukdom och död har ett samband upplever oöverkomlig konflikt (Krulik, Holaday, Martinson)

26 NIVÅER I INSIKT AVSKÄRMNING BARNET ANAR ALVARET
ÖMSESIDIGT FÖRSÖK ATT DÖLJA SANNINGEN FULL INSIKT I HUR DET FÖRHÅLLER SIG

27 Vårdpersonalens utmaning
Klara av familjens ångest Klara sin egen ångest Klara barnets ångest

28 Vad behöver barnen få veta
Vad har hänt Vad händer Vad kommer att hända Vad betyder detta Vad kan man göra för att hjälpa (Elsegood)

29 VAD BARN VILL TALA OM förundran över det okända att bli ensam
att ej få träffa personer fysisk förändring tillflykt rädsla att bli instängd att födas på nytt att avstå från gamalt andra människors reaktioner

30 SIDS (plötslig spädbarnsdöd, kätkytkuolem
Oväntad, plötslig och oförklarlig död i spädbarnsåldern (80% före 6mån åldern, topp vid 2-4mån)förekomst gått stadigt ned under från 40-15 Diagnostiken påbörjas vid resuscitation. Observera hälsotillstånd, föregående händleser, ev.sjukdom o symptom, när barnet senast setts levande, dödsplatsen ev uppkastningar

31 INFÖR DÖDSSTUNDEN FAMILJEN MED VACKER STUND VÄLBEFINNANDE
FÖRMEDLA ATT VI TYCKER OM BARNET ATT VI KOMMER ATT SAKNA FÖRÄLDRARNA TAR AVSKED, TVÄTTAR PLOCKAR IHOP TILLHÖRIGHETER VIKTIGT ATT SAMTALA MED FÖRÄLDRAR EFTERÅT

32 5 T Touch Tears Time Tea Talk

33 Efteråt träff med vårdare andra föräldrar
De som vårdat hemma sina barn nöidare De som inte talat om döden ångra det Föräldrarna hade fysiska och psykiska problem efteråt ca 1år

34 FÖRÄLDRARS UPPLEVELSE
som amputation av en själv självkänslan lider drömmar och hopp förstörs fantasier om föräldraskapet förstörs depression och sorg förtrycker glädje och humor rädsla för att bli galen upplevelse av att förlora kontrollen ångest


Ladda ner ppt "Kirugisk barnpatientens häslsohinder"

Liknande presentationer


Google-annonser