Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnet Födelse Föräldrar Personlighet Utveckling Kultur Rättigheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnet Födelse Föräldrar Personlighet Utveckling Kultur Rättigheter."— Presentationens avskrift:

1 barnet Födelse Föräldrar Personlighet Utveckling Kultur Rättigheter

2 Personlighet Introverta Extroverta Tidigare upplevelser Situation

3 Barnets utveckling

4 Rädslor i bandomen Att falla Mörker Ensamhet Att bli lämnad Främlingar
Fantasin

5 föräldrar Attachment Bounding Barnet får info om
- är jag värd att vårdas - kan man lita på andra - är det värt att jag uttrycker vad jag känner

6 föräldra rollen karta Göra förtrogen med livet Undervisa i relationer
Sätta gränser Mark service Givare av kärlek

7 FAMILJECENTRERINGENS ATTRIBUT
 - EN ICKEFÖRDÖMANDE (TILLÅTANDE) RELATION MELLAN FAMILJ OCH VÅRDARE SOM BASERAR SIG PÅ ÄRLIG KOMMUNIKATION -FAMILJENS OLIKHET RESPEKTERAS  - INFORMATION GES PÅ ETT SÄTT SOM MÖJLIGGÖR BESLUT  - FÖRÄLDRARNA DELTAR I BESLUT SOM BERÖR BARNEN  - DET FINNS BEVIS PÅ SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION MELLAN FAMILJEN OCH VÅRDAREN  - DELTAGANDE I VÅRDEN ÄR FRIVILLIGT OCH BASERAR SIG PÅ UNDERHANDLING  - VÅRDAREN MÖJLIGGÖR NORMAL FAMILJEFUNKTION  - VÅRDAREN ÄR INTRESSERAD AV HELA FAMILJENS VÄLBEFINNANDE OCH VET ATT DET SJUKA BARNET KANSKE INTE ÄR FAMILJENS ENDA PROBLEM  - FAMILJEN FÅR FYSISK EMOTIONELLT OCH KUNSKAPSMÄSSIGT STÖD TILL SITT VÅRDANDE AV BARNET

8 Barnets rädsla på sjukhus
Ingrepp Symtom Undersökning Restriktioner Separation omgivning Smärta Övergrepp

9 Barnets redskap att befrämja sin existens på sjukhus
Inre resurser Aktivitet Nyfikenhet Tro Yttre resurser Kunskap Upplevelse av att ha ett värde Bekräftelse Hopp Ansvar

10 Barnets smärtupplevelse
Def. Subjektiv personlig upplevelse, allt som en person uttrycker som smärta är det

11 UPPLEVELSEN AV SMÄRTAN PÅVERKAS AV
PERSONLIGHET ORO STRESSTRÖSKEL TRÖTTHET TIDIGARE ERFARENHETER ILLAMÅENDE HUNGER OTRYGGHET

12 MÅLET VID SMÄRTLINDRING
HINDRA ONÖDIGT LIDANDE GENOM ATT FÖRUTSE SMÄRTSAMMA PROCEDURER FÖRSÄKRA TRYGG OCH BEKVÄM OMGIVNING SNARAST MÖJLIG FÅ BARNET I BALANS EFTERÅT SMÄRTLINDRING

13 Barnmisshandel Ett allvarligt tillstånd eller sjukdom med hög risk för dödlig utgång 300 på sjukhus

14 diagnos Skada hos spädbarn utan godtagbar förklaring
Diskrepans mellan skadans art och uppkomsmekanism Många skador av olika åldrar Avvikande beteende hos föräldrar och barn Fördröjd reaktion att uppsöka hjälp

15 Kliniska fynd Blåmärken Brännmärken Tecken att hår rivits
Ögon, öron tandfynd Skallskador Skelettskador Inre skador Drogpåverkan

16 Fysisk vanvård En kronisk oförmåga att tillgodose barnets grundbehov och att emotionellt internalisera sitt ansvar och uppgift som förälder

17 Emotionell försummelse
Barnet behandlas kroniskt på ett sätt som äventyrar eller förhindrar utvecklingen av en positiv självbild - avvisande Osynliggörande Isolerande korrumpernade

18 Sexuella övergrepp När barn blir invecklade i sådana aktiviteter som de inte till fullo förstår och till vilka de därför inte kan ge sitt medgivande och vilka dessutom kränker familjemedlemmarnas inbördes sociala tabun

19 diagnostisering Barnet berättar Beteende och emotionella tillstånd
Fysiska fynd Föräldrarnas, släktingars eller någon annans misstanke

20 Faktorer som påverkar Barnets ålder Övergeppets duration
Graden av våld Skillnaden i ålder mellan offren Graden av släktinsskap Graden av sekretess Förekomsten av trygg vuxen

21 Shaken baby 24.6 per 100.000 Barnet skakas av och an Symtom
Medvetanderubbningar Kramper Ätproblem Apneer Irritabilitet Cyanos Revbensfrakturer Synskada Brillenhematom Frakturer i extremiteter

22 Vården av traumapatienten i akutskede
Vila Målet Minskad oro ångest Tillräckligt med vila Dagsrytmen klarnar Aktiviteter Ordna lugn omgivning Se till att barnet inte är ensamt Observera Bestämd vilo och aktivitetsrytm

23 Rörelse Målet Aksepterar hjälp Kan stegvis börja använda sin potential
Aktiviteter vårdaren gör allt i början uppmuntrar till att stegis utöka aktiviteten Värderar smärta, rädsla, trygghet, motivation

24 Känslobortfall, koordinerings svårigheter
Mål Hindersfri aktivitet Aktivitet kontinuerlig handledning till rätta rörelsemönster observerar funktionshinder som förorsakats av trauma Använder hjälpmedel som man kommit överens om och värderar tillsammans med barnet och föräldrarna nyttan

25 Näring Målet - Får tillräckligt med åldersadekvat näring och vätska
- Äter självständigt - Viktuppgång relaterat till åldern Aktivitet Favorit rätter, rätt ställning, hjälpmedel, övning av att öppna munnen, tugga, svälja, informera föräldrar

26 Utsöndring Enures, enopres, förstoppning Mål
Regelbunden tarm och blåsfunktion Uttrycker själv behov att utsöndra Lär sig kontinens Klara sig själv i toaletten Aktiviteter Vårdaren känner igen uttryck för utsöndring, observering dokumentering hjälpmedel

27 Syn och hörsel Mål Patienten lugnar sig Aktivitet
Rummet lugnt begränsat med sinnes impulser Beskriv långsamt, konkret och tydligt vad som sker, kommer att göras och hur det känns

28 Ökning av hjärntrycket
Mål Förhindra förvärring av tillståndet Aktivitet Puls och blodtryck Huvudvärk, irritation sänkning av medvetande nivån

29 Huden Målet - Huden hålls hel - barnet sköte själv om sin hygien
Aktivitet - Förhindra tryckskador

30 Jag bild Oro Rädslor Emotionell instabilitet Depression Skygghet
Minnesluckor Mål Patienten orienterar sig

31 Aktiviteter till jagbild
Håller om barnet, klappar, smeker, berättar vad som görs Utnyttjar sinnesbilder till stöd för minnet Kräver inte för mycket av barnet Bekanta saker hemmifrån Stöder och tröstar barnets föräldrar Dokumentering rapportering

32 Rollfunktoner Mål - Barnet bevarar kontakten till familj och syskon
- lär sig att känna andra barn på avdelningen - får kontakt med sin vänner - klarar av att skapa nya vänskapsförhållanden

33 Aktiviteter Stöder, lyssnar och ger information till familjen
Uppmuntrar till att delta aktivt i rehabilitering Organiserar hembesök, att syskon och vänner kommer Stöder i skolgång

34 Interaktion Mål Barnet blir förstådd Får utrymme att genomgå sin kris
Aktivtet Vårdaren känner igen kommunikationssätt Värderar barnets förmåga till att kunna uttrycka sig och förstå Använder t.ex bilder vid behov Ger utrymme för känslo uttryck och beskriver hur det käns kför barnet

35 Beroendeförhållande Mål Självständigheten ökas
Lär sig att klara sig på ett nytt sätt Aktivitet Vårdaren deltar i rehabilteringsplanen Kontaktar skola, dagvård, hälsosyster, lärare osv.


Ladda ner ppt "Barnet Födelse Föräldrar Personlighet Utveckling Kultur Rättigheter."

Liknande presentationer


Google-annonser