Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biogas – en nationell angelägenhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biogas – en nationell angelägenhet"— Presentationens avskrift:

1 Biogas – en nationell angelägenhet
Lena Berglund Kommunikationsansvarig

2 Energigaser – självklar del av det hållbara samhället
Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle Energi industri Råvara industri Kraftvärme Biogas - en nationell angelägenhet

3 Energitillförsel Sverige*
* År senaste siffran från Energimyndigheten Biogas - en nationell angelägenhet

4 Först naturgas – sen biogas Naturgasen banar väg för biogasen
En välbeprövad, kommersiell väg mot lägre utsläpp Samma produkt, fast med olika ursprung Samma distributionssystem Samma installationer Samma kompetens Samma miljöfördelar Naturgas Biogas LNG LBG Biogas - en nationell angelägenhet

5 Biogasen växer i vår omvärld
- med stora variationer 17 miljarder $. (Globala intäkter år Beräknas fördubblas till år 2022) Källa: Pike Research Biogas - en nationell angelägenhet

6 Biogasen växer i vår omvärld
- med stora variationer Källa: European Biogas Association Biogas - en nationell angelägenhet

7 Tyskland överlägsen etta i EU
Källa: European Biogas Association Biogas - en nationell angelägenhet

8 Svensk produktion av biogas 2011
Totalt producerades knappt 1,5 TWh i Sverige år 2011. 233 produktionsanläggningar ca Ett 50-tal uppgraderingsanläggningar Biogas - en nationell angelägenhet 8 8

9 Användningsområden för biogas 2011
Fordonsgas är numera det klart största användningsområdet Fordonsgasanvändningen ökar kraftigt år för år Biogas - en nationell angelägenhet 9 9

10 Biogas - långt ifrån potentialen
Biogaspotential från rötning exkl. grödor: TWh/år Stor potential, 60 TWh, genom termisk förgasning av restprodukter från skogen Energigas Sveriges vision : - år 2020 produceras totalt 14,5 TWh genom rötning och förgasning av restprodukter Ny potentialutredning klar april 2013 Biogas - en nationell angelägenhet

11 Dagens produktion och total potential
Biogas - en nationell angelägenhet

12 Biogasen är lönsam Biogas i ett samhällsekonomiskt perspektiv
Samhällsnyttan av minskade utsläpp samt biogasens merkostnad jämfört med diesel Biogas - en nationell angelägenhet

13 Biogasen är lönsam Biogas i ett samhällsekonomiskt perspektiv
Samhällsekonomiska värdet av att ersätta diesel med biogas i personbil: Biogas - en nationell angelägenhet

14 Gas är ett alternativ för alla vägtransporter
Biogas - en nationell angelägenhet

15 Stora miljöfördelar Uppgraderad biogas och naturgas =
Metan Miljöfördelar jämfört med bensin/diesel Lägre klimatpåverkan Lägre utsläpp av cancerogena ämnen Lokalt producerat Minskat oljeoberoende Effektiv avfallshantering - råvara Biogasrötresten kan ersätta fossil konstgödsel Biogas - en nationell angelägenhet

16 Antal gastankställen i Sverige
Totalt: 136 publika tankstationer + 50 tankställen för tunga fordon Anders Mathiasson Biogas - en nationell angelägenhet 16

17 Gas till fordon - utvecklingen
Bussar en förutsättning för att få igång marknaden. Från ett 30-tal bussar i början på 2000-talet till dagens mer än 1500 gasbussar i trafik. Större fordon med lokala körningar, typ renhållningsfordon Olika tekniska lösningar hos lastbilstillverkarna Sjöfarten nästa steg. Ger extra kick för landssidan Biogas - en nationell angelägenhet

18 Antal gasbussar i Sverige
Totalt: 1519 st (dec 2011) Skåne: 609 Stockholm: 217 Västra Götaland: 187 Östergötland: 158 Västmanland: 74 Örebro: 64 Kalmar: 60 Jönköping: 55 Södermanland: 46 Uppsala: 45 Västerbotten: 17 Halland: 11 Norrbotten: 8 Gävleborg: 5 Gotland: 4 Värmland: 2 Kronoberg: 2 Orter med gasbussar, nov. 2010 Biogas - en nationell angelägenhet

19 Regionalt samarbete Biogasen byggs underifrån Kommunal angelägenhet
Lokala bolag engagerade Utan samarbete, risk för suboptimering Viktigt med politisk enighet Nationellt Regionalt Lokalt Biogas - en nationell angelägenhet

20 Kommunala satsningar förgäves?
2003–2008 avsattes två miljarder för stöd till klimatinvesteringar (Klimp). Resulterade i 126 klimatinvesteringsprogram i samtliga 21 län och en investeringsvolym på 8 miljarder → Bidrog till omställningen av den kommunala fordonsflottan → Drev på upphandling mot fler gasbussar, renhållningsfordon → Minskade klimatpåverkan och förbättrade luftkvaliteten Regeringen inte föreslagit något liknande stödsystem → marknaden stagnerar Miljardinvesteringar – kräver fortsatt marknadsutveckling Biogas - en nationell angelägenhet

21 Viktiga frågor för branschen
Substrat och lönsamhet Fortsatt skattebefrielse för biogas Införande av Klimatbonus /certifikatsystem Metanreduceringsersättning Nya landsbygdsprogrammet Effektiviserad tillståndshantering Rötrestens möjligheter Metanslip Kvotpliktsutredningen ! FOFF-utredningen ! Biogas - en nationell angelägenhet

22 Klimatbonus i korthet Principen: Förorenaren betalar
FOSSILAVGIFT Årlig ekonomisk avsättning och finansiell buffert Teknikneutralt Gäller alla biodrivmedel För varje producerad kWh förnybart drivmedel utgår en ersättning om maximalt 25 öre. En fossilavgift (öre/kWh) läggs på alla fossila drivmedel som säljs i Sverige. Självfinansierat Belastar inte statskassan Ersättningen är differentierad utifrån koldioxidreduktion, där beloppet är högre ju högre utsläppsreduktion som uppnås. Avgiften är differentierad utifrån klimatpåverkan och högst för det drivmedel som har störst klimatpåverkan. Biogas - en nationell angelägenhet

23 Klimatcertifikat* i korthet Principen: Förorenaren betalar
Ge samtliga drivmedel klimatcertifikat i förhållande till hur mycket koldioxid som reduceras Politikerna beslutar hur mycket koldioxid som ska sänkas och i vilken takt Kunderna, via bränsleleverantörerna, åläggs i lag att köpa klimatcertifikat i förhållande till bränsleförbrukningen, kvotplikt Betydligt högre likviditet Inga problem med statsstödsreglerna * Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB Träff Åsa Coenraads

24 Tack för mig! Biogas - en nationell angelägenhet


Ladda ner ppt "Biogas – en nationell angelägenhet"

Liknande presentationer


Google-annonser