Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)"— Presentationens avskrift:

1 Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)

2 Ekonomi och klimat hänger ihop - plocka lågt hängande frukter först för att skapa lönsamhet i klimatarbetet! CERO kartlägger sambandet utsläpp-reskostnader baserat på data från medarbetarnas resor i Landstinget

3 CERO-analysen bygger på ”backcasting” 123

4 Ambitiöst klimatmål, behov av handlingsplan! – delmål om 20% CO 2 -reduktion under 2011 – fossilbränslefritt till år 2030

5 Kartläggning - Pendlingsresor med bil är den klart dominerande utsläppsposten - Klimatmål realistiskt om pendlingsresor inkluderas (störst potential)

6 Skäl 1: Gott stöd bland medarbetarna ”60 % av medarbetarna upplever att det finns potential att effektivisera tjänsteresandet”

7

8 Skäl 2: Resvanor och motionsvanor hänger ihop -Hälsomedveten personal i Landstinget! Fysiskt aktiv arbetspendling påverkar: halverad risk för hjärt-/kärlsjukdomar % lägre risk för typ 2 diabetes motverkar höga blodfetter och högt blodtryck motverkar övervikt och fetma (Folkhälsoinstitutet, 2007; Department of Health; Hemmingsson, et al., 2005)

9 Skäl 3: Guld och gröna skogar i potten! Klimatmål 20% -regionalt föredöme Besparingspotential >5 Mkr/år

10 Besluts- och processledningsunderlag: ”smörgåsbord av 1% CO2-reduktioner”

11 Exempel på ett reduktionspaket för 2020 baserat på smörgåsbordet: - 20% CO 2 -reduktion och 5,3 Mkr/år i besparing

12 Nästa steg i CERO-processen Handlingsplan 2012 Landstingsdirektörens ledningsgrupp föreslås besluta att åtgärder inom nedanstående två punkter blir första steget i åtgärder för att nå klimatmålen inom Landstinget i Kalmar län Effektivisera tjänsteresor med landstingsbilar med ruttoptimering alternativt utökad samåkning. Spar kronor. Effektivisera tjänsteresor med landstingsbilar med virtuella mötesformer. Spar kronor.


Ladda ner ppt "Www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)"

Liknande presentationer


Google-annonser