Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. ISLE PACT Uthålliga Energiplaner För Öar Klimatresan 2011-09-09 Ellen Svensson Tommy Lindström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. ISLE PACT Uthålliga Energiplaner För Öar Klimatresan 2011-09-09 Ellen Svensson Tommy Lindström."— Presentationens avskrift:

1 1

2 ISLE PACT Uthålliga Energiplaner För Öar Klimatresan 2011-09-09 Ellen Svensson Tommy Lindström

3 3 Samarbetsprojektets mål Uppnå och överträffa EU:s 20-20-20-mål om effektivisering, förnybar energi & CO 2 -utsläppsminskning. WP 1: Projektledning & koordination WP 2 : Påvisa öarnas politiska engagemang genom signering WP 3: Utveckla energiplan, ISEAP WP 4: Utveckla metoder & verktyg för uppföljning WP 5: Bedöma miljö- & socioekonomiska faktorer WP 6: Identifiera Bankable Projects WP 7: Föreslå finansieringsinstrument WP 8: Information kring Isle Pact

4 4 Arbetsprogram 30 månader med start 2010-02-01 Budget på totalt 4 miljoner Euro (varav 75 % från EU) 12 partners (potentiellt 60 medlemsöar inom regionerna) - Azorerna – Madeira- Kreta – Egeiska öarna - Kanarieöarna - Mallorca- Malta, Cypern, Sardinien - Samsö- Yttre Hebriderna, Skottland - B7-öarna (Gotland, Dagö, Ösel & Öland) 8 arbetspaket (WP:s) 2 internationella konferenser En process öppen för alla europeiska öar

5 5 Pact of Islands, WP 2 Förberedelse för The Pact of Islands (PoI) - ett initiativ som drivs parallellt med Borgmästaravtalet/Covenant of Mayors (2 854 underteckningar) Ett politiskt åtagande Ett åtagande att gå längre än EU:s 20-20-20-mål Ö-specifika frågor uppmärksammas –Ömtåliga ekosystem –Strukturella handikapp – befolkningsminskning –Turismen – stor årstidsvariation i energibehov –Öppet för underskrifter sedan juni 2010 Starkt samarbete med Borgmästaravtalets organisation

6 6 Öarnas hållbara energiplaner (ISEAPs), WP 3 Öka kunskapen om energiförsörjning & efterfrågan Upprätta regionala och lokala hållbara energistrategier –Vart står öarna idag? –Var behöver öarna befinna sig 2020 för att uppnå målen? –Hur ska öarna nå dit? Samla in energistatistik och göra energibalanser Göra energiplaner för att uppnå de övergripande målen

7 7 ISEAPs & CO 2 -övervakning, WP 4 Genomförandeövervakning av energiplanerna (ISEAPs) Spåra framsteg i arbetetet för att minska CO 2 - emissionerna till önskvärda nivåer senast 2020 –Bestämma basår för emissionerna –Utveckla metoder –Övervaka emissioner

8 8 Miljö & socioekonomiska faktorer, WP 5 Bedöma miljö & socioekonomiska faktorer och påverkan från förnyelsebar energiproduktion, energieffektivitet och uthålliga transporter. Förväntade resultat Påverkan på öarna –Miljöbedömning utifrån olika val av förnybar energi –Socioekonomisk påverkan (sysselsättning, lokal tillväxt, deltagande, engegamenag & acceptans från samhället) Identifiera potentiella marknader för olika typer av förnyelsebara energiresurser speciellt anpassade för öar

9 9 Finansiellt genomförbara projekt, WP 6 Identifiera prioriterade projekt i varje region. Undersöka projektens finansiella lönsamhet/styrka –Studier av projektens genomförbarhet –Råd & återkoppling från finansorgansiationer & potentiella investerare. Göra en prioriteringslista på bra projektidéer Genomförandestudier på prioriterade projektidéer.

10 10 Verktyg och metoder för finansiering, WP 7 Konsultera regionala/nationella finansinstitutioner och the European Investment Bank (EIB) Föreslå ett antal verktyg och metoder som kan vara till hjälp i finansieringsprocessen för de föreslagna projekten. –Eget kapital & skuldfinansiering –Stödscheman – beskattningsincitament –Förorenaren betalar (PPPs) –Tredjepartsfinansiering –Tillåta lokal samhället att delta som investerare

11 11 Nätverk & kommunikation WP 8 På EU-nivå syftar kommunikationsstrategin till att: Skapa en bild av Isle Pact-initiativet och presentera bakgrunden och fördelarna Etablera kontakt med Borgmästarförsamlingen och deras stödstrukturer och bygga på deras erfarenheter. Inrätta ett nätverk av kontakter mellan Kommissionen, Europaparlamentet, det centrala Isle Pact-kontoret i Bryssel, stödjande strukturer, deltagande öar, observatöröar samt nya medlemsöar. Främja Isle-Pact initiativ via hemsidan, broschyrer, affischer, nyhetsbrev, EU-nivå konferenser, ManagEnergys webbplats, Sustainable Energy Europe Campaign, GD Regionalpolitik Open Days och andra EU-evenemang

12 12 Nätverk & kommunikation, WP 8 På regional & nationell nivå Utse en kontakt på varje ö som är medlem Isle Pact och Pact of Islands Involvera lokala aktörer genom informationsspridning, gemensamma lokala möten, workshops, seminarier etc. Delta och organisera lokala konferenser, seminarier, mässor och kurser som kan ge PR åt ISLE-PACT-processen INVOLVERA LOKALA POLITIKER & GÖRA DEM DELAKTIGA I PROCESSEN

13 13 Slutsatser ISLE-PACT är inte bara ett projekt utan också en process IslePact kan - och vilI - visa att öar kan ligga i framkanten i kampen mot oönskade klimatförändringar och samtidigt skapa tillväxt och välstånd i tider med ekonomiska svårigheter Det finns inga barriärer eller hinder i arbetet med att bekämpa klimathotet, det finns bara möjligheter För mer information se: www.islepact.eu


Ladda ner ppt "1. ISLE PACT Uthålliga Energiplaner För Öar Klimatresan 2011-09-09 Ellen Svensson Tommy Lindström."

Liknande presentationer


Google-annonser