Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Köksbordsmaterial 15A Grovfoderodling Framtaget av Linda af Geijersstam Hushållningssällskapet i samarbete med Greppa Näringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Köksbordsmaterial 15A Grovfoderodling Framtaget av Linda af Geijersstam Hushållningssällskapet i samarbete med Greppa Näringen."— Presentationens avskrift:

1 Köksbordsmaterial 15A Grovfoderodling Framtaget av Linda af Geijersstam Hushållningssällskapet i samarbete med Greppa Näringen

2 Grovfoderkvalitet

3 Önskemål för en foderstat till mjölkko Om endast vallfoder ›Minst 11 MJ/kg ts ›150 g rp/kg ts ›500 g NDF/kg ts ›100-150 g iNDF/kg NDF ›< 27 g Kalium/kg ts ›>2 g Mg/kg ts ›>2 g P/kg ts Om Majs eller HP-massa ›10-11 MJ/kg ts ›Minst 170 g rp/kg ts ›Ca 500 g NDF/kg ts ›Ca 100 g iNDF/kg NDF om majs ›Ca 150 g iNDF/kg NDF om HPmassa ›Mineraler samma som till vänster Källa: Carin Clason, Linda Dahlberg, Växa Sverige

4 Foderkvaliteten har stor betydelse ›Skillnaden mellan tidig och sen skörd för 25 kg ECM och 50 kor är 293.350 kr och motsvarar en mjölkprissänkning på 64 öre! Källa: Linda Dahlberg, Växa Tidig skörd: 11,7 MJ/kg ts, 160 g råprotein/kg ts Medel skörd: 10,9 MJ, 110 g rp. Sen skörd: 10,2 MJ, 90 g rp.

5 Rätt kvalitet till rätt produktion (källa: Taurus)

6 Lämpligt vallfoder häst Källa: Justina Olsson HS

7 Hygienisk kvalitet ›pH 35% ts är det ej ett intressant mått.) ›Ammoniumkväve < 8%= 80g/kg N ›Smörsyra <0,1%=1 g/kg ts ›Mjölksyra 3-12%= 30-120 g/kg ts ›Ättiksyra <3%= 30 g/kg ts ›Propionsyra <1%=10 g/kg ts ›Etanol <1%=10 g/kg ts ›Socker > 0 Källa: Eva-Maria Lidström Skånesemin

8 Källa: Svensk mjölk

9 Låg ts-halt ger risk för sporer Eller bild Perstorp Ts-haltens…

10 Effekter av olika tillsatsmedel ›Se Ensileringsmedel Pauly Tomas 2011.pdf DLG-testade preparat.

11 Ensileringsförluster FörlustorsakUngefärlig förlust (%) Cellandning1 – 2(oundviklig) Aeroba bakterier2 – 4(oundviklig) Pressvatten (vid direktskörd)5 – >7(kan ev. undvikas) Fältförluster (vid förtorkning)2 – >5(oundviklig) Feljäsning0 – >5(kan undvikas) Aerob nedbrytning under lagring0 – >10(kan undvikas) Aerob nedbrytning vid uttagning0 – >15(kan undvikas) Totalt:7 – >40 Källa: Zimmer, 1980

12 Inläggningstid Källa: Ensilering av vallfoder. Svensk mjölk 2003

13

14 Grovfodersystem

15 För- och nackdelar med baljväxter ›Fördelar ›Billigt protein ›Flack energikurva ›Snabb nedbrytning ›Konsumtionshöjande ›Förfrukt ›Nackdelar ›Svårreglerade ›Lågt fiberinnehåll ›Smakfel ›Svårensilerade ›Låg ts ›Buffrande förmåga ›Låg sockerhalt Källa: Foderanalys till Foderstat Viktoria Bawelin 040914

16 31 % klöver, 5400 kg/ha återväxt 60 kg N/ha

17 21 % klöver, 5200 kg/ha återväxt 60 kg N/ha

18 7 % klöver, 4200 kg/ha återväxt 60 kg N/ha

19 Avkastning olika arter i sortförsök Källa: Sortval för mellersta och södra Sverige 2008/2009

20 Källa: SW Seed Tidighet & härdighet

21 Vinterhärdighet sortförsök Skillnad i avkastning mellan vall1 och vall2 Källa: Sortval för mellersta och södra Sverige 2008/2009

22 Källa: SW Seed Fiberinnehåll i olika arter

23 Små frön kräver grund sådd!

24 Källa: Frankow-Lindberg & Kohrner 1982

25 Källa: SLU, figur: Linda af Geijersstam HS Kalmar

26 Källa: BASF

27 Försök Kristianstad 2003-05 + Gamleby Skördetidpunkt majs

28 Växtnäringsutnyttjande

29 Gödslingsrekommendationer kväve 2012 Källa: Riktlinjer för gödsling och kalkning 2012, Jordbruksverket VallAvkastning kg ts/ha 7891011 Gräsvall 3 skördar 190215235250260 Blandvall 20 % klöver 145160175190195 Blandvall 40 % klöver 8595105115120 Gräsvall 4 skördar 225250270285295 Blandvall 20 % klöver 170190205215220 Blandvall 40 % klöver 100115125130135

30 Källa: L6-472. Figur: Linda af Geijersstam HS Kalmar Baljväxtvall avkastar mer med mindre kväve rs=rörsvingelhybrid äs=ängssvingel

31 Kaliumgödsling 2012 Skörd Avkastning Ton ts/ha Kaliumklass IIIIIIIVV Slåttervall ts, vall I6120804000 Slåttervall ts, vall II616012080400 Slåttervall ts, vall I816012080400 Slåttervall ts, vall II82001601208040 Fodermajs ts101601401208040 Fodermajs ts1220016014012040 Kaliuminnehållet i vallfodret bör vara > 20 g/kg ts för att inte vara skördesänkande. Källa: Riktlinjer för gödsling och kalkning 2012, Jordbruksverket

32 Kaliumgödsling Beräkning: Linda af Geijersstam HS Kalmar

33 Källa: ALFAM, 2002 Ammoniakförluster vid stallgödselspridning

34 Temperaturens påverkan på ammoniakavgången Källa: ?

35 Ammoniumkväveinnehållet i stallgödseln varierar

36 Stallgödseleffekten varierar kväveeffekt kg N/ha vid 20 resp 30 ton nötflytgödsel/ha Beräkning: Linda af Geijersstam HS Kalmar

37 Utlakningseffekt av olika bearbetning HN99

38 Mineralisering - vallbrott, klöver 1

39 Källa Ensilering av vallfoder. Svensk mjölk 2003 Mjölkkvalitet och tidpunkt för stallgödselspridning

40 Kör-/ packningsskador i gräs eller klöver

41 Rekommendation (källa SJV): Engångsgiva 10-15 kg/ha Stor del stallgödsel - mindre behov


Ladda ner ppt "Köksbordsmaterial 15A Grovfoderodling Framtaget av Linda af Geijersstam Hushållningssällskapet i samarbete med Greppa Näringen."

Liknande presentationer


Google-annonser