Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Linneaskolan Vägen mot en timplanelös skola. Fokusområden De områden vi väljer att utveckla och arbeta utifrån varje år. I år arbetar vi speciellt med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Linneaskolan Vägen mot en timplanelös skola. Fokusområden De områden vi väljer att utveckla och arbeta utifrån varje år. I år arbetar vi speciellt med."— Presentationens avskrift:

1 Linneaskolan Vägen mot en timplanelös skola

2 Fokusområden De områden vi väljer att utveckla och arbeta utifrån varje år. I år arbetar vi speciellt med att utveckla : Kunskapsområden Handledning Elevinflytande Tidigare fokusområde: Läsning Linneaskolan

3 Kunskapsområden (KO) Vi strävar efter att genom ämnesintegrering ge eleverna en helhetssyn på lärande. Med utgångspunkt i kursplanerna vill vi tillsammans med eleverna sätta upp konkreta mål för arbetet. Genom arbete i kunskapsområden (KO) ger vi eleverna möjlighet till inflytande och ansvar i hela arbetsprocessen.

4 Handledning Varje lärare är handledare för elever från de olika årskurserna. Vi arbetar med individuell handledning och utvärdering av elevens lärande och utveckling. I detta arbete ingår ett nära samarbete med föräldrarna.

5 Elevinflytande Vi vill utveckla elevinflytande genom att presentera och synliggöra de olika måldokumenten på elevernas nivå. Lärarna ska tillsammans med eleverna utifrån styrdokumenten planera de olika ämnena samt ha ett nära samarbete med elevråd, klassråd, skol-IF och kamratstödjare.

6 Läsning/Reflektion Att skapa läslust. Ge eleverna tillfälle att träna läsning. Utveckla läsandet och språket. Skapa intresse för skönlitteratur. Genom läsningen skapar vi tid för lärarnas reflektion.

7 BEDÖMNINGSGRUNDER Linneaskolan BEDÖMNINGSGRUNDER Linneaskolan  Linneaskolan


Ladda ner ppt "Linneaskolan Vägen mot en timplanelös skola. Fokusområden De områden vi väljer att utveckla och arbeta utifrån varje år. I år arbetar vi speciellt med."

Liknande presentationer


Google-annonser